Bezplatný seminář pro zaměstnavatele, matky s dětmi do 15 let a osoby 50+

Publikováno

Zveme vás na cyklus pracovních seminářů, který představí nové příležitosti ke zpružnění a spolehlivosti vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Představíme příležitosti i předsudky spojené se zaměstnáváním matek s dětmi do 15 let a osob starších 50 let (50+). V čem jsou jejich výhody? Proč jich zaměstnavatelé nevyužívají? Čeho se obávají? A jsou tyto obavy oprávněné?

Půldenní bezplatné semináře se uskuteční v osmi krajských městech v lednu a únoru.

Z programu semináře:

 • Flexibilní úvazky – pro a proti ze strany zaměstnanců a zaměstnavatelů.
 • Doporučené legislativní úpravy flexibilních pracovních úvazků.
 • Práce na zavolanou a zpřesnění stávajících druhů pracovních úvazků (sdílená pracovní místa, práce z domova).
 • Doporučení vládě ČR na daňová zvýhodnění zaměstnavatelů při zavádění flexibilních úvazků.
 • Řízení vzdálených pracovníků – kdy a proč práce na dálku (ne)funguje.
 • Dobrá praxe při podpisu pracovní smlouvy.
 • Předsmluvní odpovědnost u dojednané pracovní smlouvy.
 • Jaké náhrady umožňuje zákoník práce při přijetí?
 • Může být zkouška zručnosti součástí pracovního pohovoru?
 • Flexicurita  jako spojení flexibility a ochrany pracovních míst.
 • Projekty pro začínající podnikatele / podnikatelky.
 • Podpora řemesel zejména v mikroregionech.
 • Implementace Flexicurity – přístupy a metody, výsledky plošného šetření v České republice a Polsku.
 • Klíčové výstupy z individuálních rozhovorů a fokusových skupin projektu.
 • Doporučený postup implementace flexicurity v MSP v podmínkách ČR.
 • Doporučená legislativně právní opatření.

Data a místa konání:

19. 1. 2015
od 8:30, PLZEŇ, Hotel Ibis, Univerzitní 65, Plzeň

20. 1. 2015
od 8:30, HRADEC KRÁLOVÉ, Centrum andragogiky, s.r.o., K Dolíkám 809/8b, Hradec Králové – Svobodné Dvory

27. 1. 2015
od 13:30, ZLÍN, INTERHOTEL MOSKVA, náměstí Práce 2512, Zlín 

3. 2. 2015
od 12:00, OSTRAVA, Park Inn by Radisson Hotel, Hornopolní 3313/42, Ostrava 

6. 2. 2015
od 8:30, PRAHA, Sídlo Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Sokolovská 100/94, (Meteor Centre Office Park B), Praha 8 (Karlín)

28. 1. 2015
od 8:30, BRANDÝS NAD LABEM - KAPACITA NAPLNĚNA
 

On-line registrace pro právnické osoby (zaměstnavatele) ZDE.

On-line registrace pro fyzické osoby (50+, matky s dětmi do 15 let) ZDE.


Na semináři budou prezentovány výsledky šetření mezi celkem 240 osobami z řad zaměstnavatelů – malých a středních podniků, osob starších 50 let, matek s dětmi do 15 let a nezaměstnaných. Dále budou prezentovány a zdarma distribuovány materiály, které vznikly na základě pilotního ověření v podnicích, a to metodika pro malé a střední podniky a návrhy legislativních opatření.

Rádi přivítáme vaše názory a náměty na téma „Flexicurity“. Pojem a cíle flexicurity vymezujeme takto: Pojem „flexicurity“ je složen z anglických slov „FLEXIbility“ a „seCURITY“, tj. flexibilita a bezpečnost. Cílem je zlepšit pružnost a spolehlivost vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem s cílem motivovat k aktivnímu, nikoliv pasivnímu chování občana a zaměstnavatele.

Těšíme se na Vás!

Eva Svobodová, MBA
generální ředitelka
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Projekt „Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce“, registrační číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.