Projekt Fandíme řemeslu pokračuje

Publikováno

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zahájila v minulém roce ofenzivu k podpoře české dovednosti, zručnosti a tradičního fortelu. Angažovala se v přípravě stálé výstavy Muzea hl. m. Prahy k historii cechů Řemesla v pořádku, zrealizovala historicky největší tuzemský průzkum o potřebách řemeslníků a vnímání řemesla ve společnosti, připravila dílčí změny v živnostenském zákoně směřující k posílení kvality a bezpečnosti některých profesí, vyjednala s ministerstvem financí vyjmutí řemesel a drobných služeb z první vlny zavádění elektronické evidence tržeb. A v průběhu letošního veletrhu Střechy Praha ocenila za finanční podpory Komerční banky celkovou částkou 300 tisíc korun nejlepší řemeslné počiny 2014.

Oceněné organizace:

Cech čalouníků a dekoratérů ČR za přípravu dvoudenního školení pro členy cechu a studenty odborných škol,

Cech kamnářů ČR za ukázkovou učňovskou stavbu tradičního kachlového sporáku prezentovanou na veletrhu FOR ARCH 2014 vč. vydání propagačních materiálů a tisku Kamnářského speciálu,

Cech malířů a lakýrníků ČR za zorganizování dovednostní mezinárodní soutěže učňovských škol Mladý malíř 2015 pro žáky oborů malíř, lakýrník, natěrač a tapetář,

Cech obkladačů ČR za zorganizování soutěže učňů Obkladačská naděje,

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR za vydání odborné publikace Pravidla pro navrhování a provádění střech,

Sdružení České umění skla za zorganizování unikátní výstavy českého skla Concerto Glassico v Toskánském paláci v srpnu až září 2014,

Kovářské společenstvo ČR za ceny do soutěže studentů a žáků při Kovářském dnu v Oselcích vč. pořízení a vybavení stánku pro potřeby zázemí při akcích (venkovní akce) a nákupu odborné literatury do knihovny pro členy společenstva,

Společenstvo kominíků ČR za zahájení nové spolupráce a angažování 27 nových spolupracujících firem vyrábějících nezbytné materiály pro kominictví.

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 1/2015 na str. 6.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.