Představujeme Daňový zpravodaj

Publikováno

Nový elektronický čtvrtletník AMSP ČR pod názvem Daňový zpravodaj bude ve čtivém a přehledném formátu představovat malým a středním podnikatelům všechny novinky, nástrahy a úlevy daňového charakteru. AMSP ČR tak na četné žádosti doplňuje své již tradiční elektronické publikace Právní zpravodaj, EU zpravodaj či Monitoring dotačních příležitostí.

Nový elektronický čtvrtletník AMSP ČR pod názvem Daňový zpravodaj bude ve čtivém a přehledném formátu představovat malým a středním podnikatelům všechny novinky, nástrahy a úlevy daňového charakteru. AMSP ČR tak na četné žádosti doplňuje své již tradiční elektronické publikace Právní zpravodaj, EU zpravodaj či Monitoring dotačních příležitostí. A již dnes můžeme prozradit, že na druhé čtvrtletí chystá EET zpravodaj (Elektronická evidence tržeb).

Daňový zpravodaj je precizně připravený stručný výtah všech změn a legislativních náležitostí, které by měl každý podnikatel nebo manažer malého a středního podniku mít pod kontrolou. Členské základně AMSP ČR a partnerům bude zasílán zdarma v režimu elektronické pošty.

Pavla Břečková, místopředsedkyně AMSP ČR odpovědná za daňovou oblast, doplňuje: „Jakkoliv vypadá Daňový zpravodaj jednoduše, dal nám velkou práci. Několikrát jsme v testovacím režimu měnili jeho formát, strukturu i odborný jazyk. Cílem bylo zaujmout malého řemeslníka stejně jako středně velkého exportéra. Jde nám o to, že jakýkoliv podnikatel ze segmentu MSP, který s námi spolupracuje, musí mít aktuální, stručný a ověřený servis, který si jinde musí platit, nemluvě o času a spolehlivosti informací. Za toto ručíme.“

Zdroj: AMSP ČR

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 1/2015 na str. 8.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.