EGAP loni podpořil export malých a středních podniků za téměř čtyři miliardy

Publikováno

Rozšíření spolupráce EGAP s AMSP ČR nese první výsledky. Celkem 46 smluv s malými a středními podniky a export do 19 zemí světa. Takový je loňský výsledek Exportní garanční a pojišťovací společnosti v oblasti podpory MSP.

Rozšíření spolupráce EGAP s AMSP ČR nese první výsledky. Celkem 46 smluv s malými a středními podniky a export do 19 zemí světa. Takový je loňský výsledek Exportní garanční a pojišťovací společnosti v oblasti podpory MSP. Z teritoriálního pohledu se podařilo podpořit vývoz snad na všechny světové kontinenty – do Ruska, Arménie, Běloruska, Číny, Mexika, Peru, Chile, Keni, na Nový Zéland i do Izraele.

Po předloňské úpravě produktů pro malé a střední firmy připravil EGAP i loni další novinky zaměřené na podporu tohoto segmentu exportérů. Společně s bankami poskytujícími exportní financování organizoval sérii seminářů o službách a možnostech EGAP, kterých se zúčastnilo už více než 1500 podnikatelů a zástupců bank.

Specializované semináře budou pokračovat a konkrétní termíny najdete na www.egap.cz/seminare. Zároveň EGAP znovu upravil a zjednodušil podmínky pro pojištění MSP – především zvýšením limitů pro pojišťování záruk a předexportních úvěrů: u projektů do 20 milionů korun už nějakou dobu fungovalo pravidlo, že když za EGAP přijde banka, která zná dobře svého exportéra, nedělá pojišťovna rizikovou analýzu a použije na danou společnost rating od banky. Do dvou dnů je tak schopna o pojištění projektu rozhodnout. Na základě analýzy případů za posledních pět let, kdy se ukázalo, že jde o bezproblémové transakce, rozhodlo představenstvo EGAP o zvýšení limitů. Takže sumu, kdy přebírá EGAP rating od banky, zvedl z 20 na 40 milionů korun (tam, kde byl limit 30 milionů korun, došlo ke zvýšení na 50 mil.).

Zdroj: EGAP

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 1/2015 na str. 9.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.