Grantový program pro členy AMSP ČR

Publikováno

Firmy mají opět možnost soutěžit o celkovou částku 200 tisíc Kč a získat finanční podporu svého konkrétního podnikatelského záměru.

Firmy mají opět možnost soutěžit o celkovou částku 200 tisíc Kč a získat finanční podporu svého konkrétního podnikatelského záměru. AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou pro ně připravila zajímavý grantový program, do něhož je možné se přihlásit až do 15. 10. 2014.

Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu v rámci tradiční největší akce AMSP ČR – Dne podnikatelů České republiky.

Více informací: http://www.amsp.cz/grantAMSP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.