Všechny malé zakázky Ministerstva dopravy budou pod drobnohledem malých podnikatelů

Publikováno

AMSP ČR se na tom dohodla s ministrem dopravy Antonínem Prachařem.

Ministr Prachař vysvětlil aktuální kroky týkající se operačního programu Doprava, který právě prochází finální diskuzí s ohledem na dopady na životní prostředí. Dále se diskutovaly změny v koncepci výstavby dálnic a vazba na menší dodavatele.

Nespornou příležitostí pro MSP bude v nejbližší době vyhlášená soutěž na dodavatele registračních značek spojená s novým registrem vozidel. Další diskuze byla zaměřena na kosmický průmysl a s ním spojené výzkumné projekty pro malé a střední firmy a jejich koordinaci mezi TA ČR a Ministerstvem dopravy. Místopředseda AMSP ČR Jiří Belinger, který je současně předsedou Asociace lodního průmyslu, projednal aktuální výzvy lodní přepravy na Labi, a to jak z obchodního hlediska, tak z pohledu rekreační plavby a na ní navázané infrastruktury.

Při této příležitosti se hovořilo i o poslední koncepci budování cyklostezek a výhodnějších kritériích ministerstva, což je opět solidní šance pro malé dodavatele. „S ministrem Prachařem se nám jedná velmi dobře, setkání jsou věcná a směřují k podstatě problematiky. Neděláme si ambice, že malé podniky budou rozhodovat o výstavbě dopravní infrastruktury, ale pohlídáme si, že nebude jediná malá zakázka ministerstva, kterou bychom nezprostředkovali našim členům,“ konstatoval předseda asociace Karel Havlíček. Jednání se zúčastnila také generální ředitelka Eva Svobodová.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.