Česko je pro investory nejatraktivnější lokalitou regionu

Publikováno

Za první pololetí roku 2015 bylo zprostředkováno 49 nových investic, které vytvoří více než 6 500 pracovních míst (Zdroj: CzechInvest). Nejvíce příležitostí vzniká v oblasti výroby, dramaticky roste poptávka po kvalifikovaných inženýrech, ale i dělnických profesích. Od roku 2014 opět stoupá počet poptávaných pozic a tento trend pokračuje i v roce 2015. V meziročním srovnání prvních pololetí obou let, vzrost počet otevřených pozic o 40%.

Z každoroční analýzy pracovních trhu Hays Global Skills Index, vydávaném ve spolupráci s Oxford Economics vyplývá, že Česká republika má ve srovnání s okolními zeměmi poměrně vysokou flexibilitu pracovního trhu díky nízkému množství restrikcí a dobrému propojení vládních nařízení s pracovním trhem. Na trhu se nachází relativně dost uchazečů se schopnostmi, které firmy požadují.

Výrazný nárůst v posledních dvou letech zaznamenala centra sdílených služeb (Business Services). Ve více než 150 centrech v České republice je zaměstnáno na 55 000 zaměstnanců. Pro rok 2015 se předpokládá růst až o 16% (Zdroj: ABSL).

„Do České republiky přichází noví investoři se zájmem vybudovat nová centra sdílených služeb, u již existujících center dochází k přebírání dalších procesů a aktivit. Potenciální investoři mají stále velký zájem o Prahu, Brno a Ostravu, nicméně tento rok se setkáváme i se zájmem o menší krajská města jako například Plzeň nebo Olomouc. Aktivitám v rámci těchto center nadále dominují pozice v oblasti účetnictví a financí, IT role jsou však v těsném závěsu,“ uvádí Ladislav Kučera, ředitel společnosti Hays Czech Republic a dodává:“ Co se týká jazykové vybavenosti uchazečů, největší poptávka je i nadále po německy mluvících kandidátech. Omezené možnosti trhu s těmito kandidáty mají za následek poměrně výrazný nárůst platového očekávání zaměstnanců s těmito jazyky a tudíž i umělého navyšování platů, v některých případech až o 25%.“

Dalším rychle rostoucím odvětvím jsou technologická vývojová centra (R&D), která se rozšiřují nebo vznikají zcela nová. Ta hledají vysoce kvalifikované inženýry v oblasti strojírenství, elektro, chemie a IT, jejichž zdroji jsou technické univerzity, zejména v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Liberci. Vzhledem ke stále nízké ochotě se stěhovat za prací jsou vhodnými lokalitami práce tato velká města.

Enormní oživení nastalo i na realitním trhu. Investoři a developeři se zaměřují na komerční prostory. Zájem je zejména o industriální projekty, jako jsou logistická centra, skladové prostory i složitější výrobní areály a residenční projekty. V případě kancelářských prostor se jedná o rekonstrukce a přestavby méně atraktivních budov v centru Prahy. Vysoká poptávka je po tzv. zelených budovách, šetrných k životnímu prostředí. Velkému zájmu se těší mixed-use projekty. Standardem jsou kancelářské komplexy s obchodními jednotkami a pohodlným zázemím.

„Všeobecně očekáváme a v současnosti již pociťujeme stavební boom, který se začíná soustředit primárně v hlavním městě. S tím je samozřejmě spojeno vytvoření nových pracovních míst a velká poptávka po odbornících a specialistech v oblasti projektového řízení, správy nemovitostí, ale i expandérech či expertech na tak specializované profese, jako jsou technická zabezpečení budov či železniční stavby,“  říká Ladislav Kučera.

Mimo hlavní město směřují investiční záměry do průmyslových areálů, které jsou umístěny na hlavních dopravních tepnách se snadnou dostupností do zahraničí. V České republice se nabízí dostatek developerů, kteří mohou nabídnout pozemky již se stavebním povolením. Realizace výstavby pak může být otázkou několika měsíců.

Informační technologie jsou v současné době jeden z nejpřitažlivějších oborů na českém trhu. Mnoho známých společností, převážně z USA a Velké Británie cílí svá IT centra právě do České republiky. IT centry v ČR jsou převážně Praha a Brno.

„Jedním z hlavních důvodů, proč firmy míří do České republiky, jsou finance. Čeští IT specialisté dosahují v porovnání s uchazeči z ostatních zemí Evropy či z USA stále podstatně nižšího finančního ohodnocení. Mají však k dispozici nejmodernější technologie, vysoce kvalitní zázemí, zajímavé benefity a možnost růstu,“ vysvětluje Ladislav Kučera.

Zdroj: Hays

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.