Zavedení celoplošných kaucí pro distributory pohonných hmot bylo protiústavní

Publikováno

Ústavní soud dal názoru AMSP ČR za pravdu. Zavedení plošných dvacetimilionových kaucí, které asociace od počátku kritizovala, je protiústavní. Kvůli likvidaci drobných podnikatelů v oboru je nepřijatelné, neboť i v oprávněném boji s daňovými úniky je nutno diferencovat a nepostihovat firmy s dlouholetou historií poctivého podnikání. Z daného trhu zmizelo přibližně 350 živností, často rodinných firem.

Na jaře loňského roku jsme vás i na stránkách Trade News informovali o argumentech asociace proti zavedení celoplošných kaucí, které musí složit každý, kdo chce s pohonnými hmotami obchodovat, tedy distributor. „V parlamentu, v Senátu i na příslušných ministerstvech jsme upozorňovali na obrovské negativní dopady kaucí na trh a jejich nejistý efekt při omezování daňových úniků, což se bohužel i stalo,“ upřesňuje Pavla Břečková, místopředsedkyně představenstva AMSP ČR.

„Z trhu zmizely firmy ekonomicky slabší, nikoli však podvodné. Naopak, firmy které vznikly a vyrostly v posledních dvou, třech letech a jsou mnohými považovány za distributory nezdaněného zboží, jsou aktivní nadále. Trh dnes reportuje, že situace s podvody je v podstatě stejná jako před přijetím zákona o kaucích,“ dodává Ivan Indráček ze Společenství čerpacích stanic ČR.

Navrhovaným řešením byla – tak jako na mnohých jiných trzích EU (Maďarsko, Estonsko) – například diferenciace, tj. na firmy s historií poctivého podnikání by se kauce nevztahovala, popřípadě by se vztahovala pouze v přiměřené výši (tj. odvozeně od obratu).

Co se týká vstupu nových firem do odvětví, aby nešlo o narušení hospodářské soutěže a současně byl naplněn deklarovaný důvod opatření (tedy zamezení daňovým únikům), bylo navrhováno věc ošetřit ověřeným způsobem, tzv. institutem dočasné kauce (např. 10 milionů korun vázaných po dobu několika prvních let) a po prokázání, resp. získání historie poctivého podnikání, se kauce sníží na úroveň přiměřenou (tj. odvozenou například od obratu).

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu uvádí: „Uvědomujeme si důvod, proč se kauce zavedly, a rozumíme plně tomu, že je nezbytné zabránit velkým daňovým únikům. Nicméně způsob, kterým se to zrealizovalo, byl vůči těm poctivým na hranici likvidace. Vylili jsme dítě i s vaničkou a je správné, že se bude hledat jiné řešení.“

Přestože obnovení podnikání většiny zrušených firem nebude možné, nález Ústavního soudu je přesto dobrou zprávou i pro další obory, kde dochází k daňovým podvodům, a kde proto také hrozilo zavádění kaucí.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.