Jiří Stix: Sázka na pestrost výrobního portfolia se nám vyplatila

Text Věra Vortelová Foto archiv společnosti Prefa Brno Publikováno

„Před rokem jsem si nedovedl představit, jak se naše společnost dokáže vyrovnat s tolika proměnnými, které nemůže předem ovlivnit. Dnes snad už mohu říct, že se nás covid díky kázni a nasazení pracovníků nijak zásadně nedotkl, což je patrné i na našich hospodářských výsledcích. Loni jsme sice v porovnání s rokem 2019 poklesli v tržbách, ale hospodářský výsledek vzrostl,“ vzpomíná na turbulentní rok plný nenadálých překvapení obchodní ředitel Prefy Brno Jiří Stix.

Bouřlivé jaro 2020 jsme ustáli na výbornou

„Začátek loňského roku z pohledu nasmlouvaných zakázek vypadal poměrně dobře, dokončovali jsme spoustu akcí z předchozího období a i výhled na zbytek roku nebyl vůbec špatný. Pak se ale začaly objevovat první pozitivní případy a spousta projektů byla pozastavena nebo úplně zrušena. Stavební firmy zejména z oblasti pozemních komunikací odložily odběry výrobků na neurčito a ve skladech se začal hromadit objemný sortiment. Když se rozhodly v odběru pokračovat, zase chtěly všechno ráz na ráz,“ popisuje nelehkou situaci obchodní ředitel Prefy Brno. Jenomže to ani u zavedené firmy nejde lusknutím prstu. Prefa Brno poskytuje komplexní služby: projekční práce, statické výpočty, montáže staveb, dopravu a jednotlivé fáze výrobního procesu se nedají s ohledem na kvalitu moc urychlit.

„Hned na jaře 2020 jsme zavedli na ředitelství a ve všech výrobních závodech řadu opatření, abychom zamezili případnému šíření koronaviru. Přes veškerou snahu jsme museli letos na jaře úplně uzavřít na 14 dnů náš největší výrobní závod Kuřim. V Kuřimi jsme také začali s testováním ještě před vládním nařízením a testy v Kuřimi nám odhalily téměř 30 % pozitivních případů. Mnoho negativně testovaných nastoupilo do nařízené karantény a určité pozice nebylo kým nahradit. Na jaře, kdy se rozbíhá sezona, máte nasmlouvané zakázky, rozplánovanou výrobu, montáže a dopravu, je to velmi nepříjemné. V určitých případech se podařilo vyjednat posun termínů, ale byly i zakázky, které jsme museli úplně zrušit.

Je až neuvěřitelné, že se nám po čtrnácti dnech uzávěry díky prodlouženým směnám a práci o sobotách podařilo rozjet fabriku na 110 procent a skluz v zásadě eliminovat. V důsledku letošní poměrně dlouhé zimy a vlhkého jara, kdy se posunuly zakázky a následně i jejich fakturace, nás sice trochu bolí cash flow, ale díky finanční rezervě z minulých let, dohodě s bankami a slibnému výhledu zakázek na letošní rok se jeví naše finanční situace optimisticky,“ dodává.

„Naší obrovskou výhodou je šíře vyráběného sortimentu. V současné chvíli jsme schopni svým zákazníkům vyprojektovat, vyrobit, dodat a namontovat prakticky jakýkoliv betonový výrobek či ucelenou stavbu. Díky tomu je náš záběr obrovský stejně jako portfolio našich klientů.

Své výrobky Prefa Brno dodává soukromým investorům, obchodním firmám, hobbymarketům, stavebninám a stavebním firmám. Do toho provozuje vlastní sklady stavebnin a má i svůj vlastní e-shop. „Díky kvalitě výrobků a nabízených služeb jsme schváleným dodavatelem pro stavby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Správy železnic (SŽ), Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), Brněnských vodáren a kanalizací a mnoha dalších. Naši technologové kromě dohledu na kvalitu výrobků denně sledují nové vyhlášky a požadavky těchto institucí. Zvýšené nároky na dodávané výrobky těmto organizacím mají své opodstatnění.

Od dálnic k jaderné energetice

„Třeba hlavní město Praha funguje z hlediska nároků trochu jako stát ve státě,“ usmívá se Jiří Stix a s pochopením dodává: „Nechci, aby má slova vyzněla tak, že výrobky pro jiné odběratele šidíme na kvalitě. To rozhodně ne. Ale pražské standardy kvality, například důraz na čedičovou výstelku v retenčních nádržích, a technických řešení jsou vyšší než u jiných municipalit. A má to logiku. Město chce předejít častým rekonstrukcím a opravám, a proto klade velký důraz na faktor životnosti. Třeba taková stoka by měla vydržet co nejdéle, dokonce až sto let. Podobně náročný přístup zaujímají i firmy, které se zabývají stavbou a opravami pozemních komunikací, zejména dálnic a železnic.“

U renomovaného podniku, který vznikl před osmadvaceti lety, s historií sahající až sedmdesát let zpátky, se nabízí také otázka zahraniční expanze. „Zahraničí pro nás představuje Slovensko a jen výjimečně některé okolní země. Rakousko a Německo si svůj trh před zahraniční konkurencí urputně brání. Chutě na náš trh si dělají i Poláci zejména tlakem na ceny. Nejsem si však jistý kvalitou jejich produkce a mnohdy zde způsobují pouze tlak na cenu. Často se nám při obchodních jednáních stává, že zákazník požaduje naši kvalitu za cenu polského výrobce,“ ilustruje obchodní ředitel konkurenční prostředí v segmentu stavebních materiálů.

Prefa Brno naopak nejednou prokázala kvalitu svých výrobků a služeb postavených na vlastním know-how. Například vodotěsné energokanály dodávala na stavbu jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích a loni zamířily její výrobky do Švédska. „S jednou třebíčskou společností spolupracujeme na speciálním betonovém bunkru na stavbu výzkumného centra pro jadernou energetiku, který buduje Evropská unie u švédského Lundu. Konkrétně se jedná o složitou skládačku s přesností na milimetry,“ poznamenává Jiří Stix.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv společnosti Prefa Brno

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2021 na straně 60-62.

Štítky Stavebnictví, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.