Jde to i bez plastů, říká vítěz Národní ceny za kvalitu v rodinném podnikání

Text Věra Vortelová Foto archiv společnosti HIT OFFICE Publikováno

„Jsme rodinná firma, takže s nápadem na nový produkt nebo jinou inovaci může přijít kdokoliv. Hlavním motorem ve vývoji nových výrobků je však spolumajitel společnosti Martin Šťastný, který má ve své kanceláři takovou malou ‚laboratoř‘, kde vymýšlí stále nové výrobky. V ní vznikly během pandemie například IQ chytré obaly, které zákazníkům usnadní odnos více jídel, protože je lze do sebe snadno připínat a odnést najednou,“ zmiňuje novinku na trhu marketingový manažer společnosti HIT OFFICE Marek Šnajdr.

„Celá naše společnost je zaměřena na zodpovědnost ve vztahu k zákazníkům, společnosti jako celku, zaměstnancům i životnímu prostředí,“ prezentoval v médiích před lety, kdy ekologie teprve zvolna pronikala do podnikatelského slovníku, hlavní motto českého holdingu HIT OFFICE GROUP jeho spoluzakladatel a jednatel Jiří Šťastný.

U vítěze soutěže o Národní cenu za kvalitu v rodinném podnikání za rok 2020 nezůstávají pronesená slova jen marketingovým heslem. Pandemie posunula jejich dosavadní ekologickou strategii zase o pár kroků dopředu. „Podle našeho názoru mají jednorázové obaly na trhu stále své místo, ale musí odpovídat požadavkům na udržitelný rozvoj. Čili neobsahovat plasty, být plně recyklovatelné a kompostovatelné a rovněž energeticky využitelné bez škodlivin ve spalinách,“ říká Marek Šnajdr.

A jak si čerstvě oceněná firma představuje budoucnost svou i svého oboru? Určitě bez plastů. Již v roce 2019 jako první vystavovala na veletrhu FachPack v Norimberku stoprocentně papírový kelímek s disperzní bariérou na vodní bázi, který neobsahuje žádné plasty. Je proto plně recyklovatelný a kompostovatelný. Na podobné bázi uvádí HIT OFFICE na trh i další výrobky bez plastů, které mají stejné užitné vlastnosti a jsou šetrné k životnímu prostředí. Aby zpracovatel papíru do finálních produktů dostál svým náročným předsevzetím, nakupuje materiál v certifikaci FSC®, protože chce v rámci možností chránit také lesní bohatství. A vlastní i certifikaci německé laboratoře DIN CERTCO pro kompostování výrobků a certifikát BRCGS na bezpečnost potravin pro výrobce a dodavatele potravinářských obalů.

Zahraniční trhy jsou k ekologickým inovacím otevřenější

Zahraniční zákazníci preferují jednorázové obaly bez plastů, vnímají ekologii a zdravotní nezávadnost výrobků jako konkurenční výhodu a vyžadují u nich certifikáty renomovaných akreditovaných orgánů. Například certifikát o tom, že výrobek je vhodný pro přímý styk s potravinami, o původu materiálu, certifikát o recyklovatelnosti, případně kompostování, ať už domácím nebo průmyslovém.

„Náš aktivní přístup k plnění ekologických požadavků se proto zajímavě promítl i do exportu potravinářských papírových obalů zejména do zemí Evropské unie, v prvé řadě na německý a rakouský trh, ale i na Slovensko, nebo v menší míře také do Bulharska a Slovinska. Uvědomujeme si tržní potenciál také východoevropského a jihoevropského teritoria a přivítali bychom jakoukoli pomoc při získávání spolehlivých kontaktů na velkoobchody s potravinářskými obaly v zemích Balkánu. Nadějný potenciál dalších evropských zemí nás přivedl k rozhodnutí ještě posílit prostřednictvím výběrového řízení naše obchodní oddělení,“ vysvětluje manažer.

Společnost HIT OFFICE přišla jako první na trh s výrobky, v nichž bariéru proti migraci škodlivých látek z papíru do potravin netvoří plast a přitom jsou vhodné pro přímý styk s mastnými a vlhkými potravinami. Jde o přírodní materiál, který neobsahuje žádné OBA (optický zesvětlující prostředek), PLA (polylaktidová vlákna) ani plasty, se speciální bariérovou úpravou s odolností proti mastnotě, vlhkosti a vysokým teplotám.

Většina českých zákazníků sice zatím upřednostňuje cenu před kvalitou a způsobem využití, ale i u nás postupně přibývá firem, jimž ekologie leží na srdci.

Segment kancelářských a archivačních potřeb a jeho odbyt však potenciálně ohrožuje postupná digitalizace ekonomiky a státní a veřejné správy. „Naše společnost vnímá tento trend směrem k digitalizaci, který pandemie ještě umocnila. Náklady na digitalizaci, především pak náklady na správu a údržbu těchto dat, jsou v současné chvíli mnohonásobně vyšší než archivace v papírové podobě, což zatím naše velkoodběratele od plně elektronických řešení odrazuje. Dalším důvodem, proč zákazníci preferují papírovou podobu archivace, je menší pravděpodobnost ztráty dat. U státní správy jsou pak data v papírové podobě méně zranitelná v důsledku častých hackerských útoků,“ upozorňuje Marek Šnajdr na faktory pro a proti starému dobrému papíru.

Krize je také příležitost

Výrazné omezení obchodních cest, změny ve stylu práce obchodníků, redukce spotřeby výrobků na hromadných akcích nebo vyšší nemocnost pracovníků a snížení kapacit výroby. Takový byl loňský rok ve společnosti HIT OFFICE.

„Ale na druhou stranu nás pandemie motivovala k opatřením pro dobu pocovidovou. Urychlila naše rozhodování o nákupu strojů na výrobu nových druhů sortimentu, jako jsou třeba papírové menu boxy, které mají nahradit odnosové boxy z polystyrenu. V souvislosti s uzavřením restauračních zařízení jsme rovněž reagovali na zvýšenou poptávku po obalech na potraviny v širším velikostním spektru, určených pro take away a home delivery, po kapsách a kelímcích na hranolky, burger boxech, noodle (asia) boxech či kónických miskách. Nakonec včas a dobře dopadla i doprava, instalace a zprovoznění strojního zařízení ze zahraničí k modernizaci našich provozů, o které se obětavě zasloužil vedoucí údržby se svým týmem. Asi jako největší majstrštyk pandemického roku bychom měli připomenout výstavbu a uvedení do zkušebního provozu nové skladové haly v našem výrobním závodě Proboštov,“ rekapituluje období nejistoty i nových nápadů a myšlenek Marek Šnajdr.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv společnosti HIT OFFICE

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2021 na straně 64-65.

Štítky Rodinná firma, Environment, Inovace

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.