Suchozemci jako šampioni v odsolováníaneb Z Hradce Králové na pět kontinentů

Text Věra Vortelová Foto archiv BKG Publikováno
thumbnail Austrálie

Vypadá to trochu jako paradox. Firma z vnitrozemského státu vyvinula a úspěšně exportuje pokročilou technologii elektrické sorpce na odsolení a změkčení vody bez přídavku chemie zákazníkům ostrovního státu – Austrálie.

Průkopníkem této technologie nejen v Evropě je královéhradecká společnost BKG, která se vývojem membránových aplikací zabývá asi od roku 1996. V posledních letech získala také cenné zkušenosti s membránovou technologií odsolení mořských a brakických vod na bázi ultrafiltrace a reverzní osmózy. Za tu dobu své technologie úpravy vody instalovala na pěti kontinentech. Jedná se o stovky průmyslových aplikací malé, střední a vyšší úrovně se specializací v oboru úpravy pitné a procesní vody.

Během uplynulého roku k nim přibylo několik dalších zajímavých referencí. Jedná se například o aplikace na odsolení vody pro prádelnu v Austrálii, výrobu procesní vody pro zákazníka produkujícího baterie do elektromobilů v Německu, několik aplikací na speciální potravinářský roztok v Ruské federaci či hybridní nízkotlakou technologii reverzní osmózy a elektrické sorpce jako odsolení mořské vody pro hotelový resort v Tanzanii. Všechny tyto realizace mají společného jmenovatele: tlaková technologie reverzní osmózy či nanofiltrace by v těchto aplikacích buď nemohla vůbec fungovat, nebo by byla ekonomicky nevýhodná.

Proč právě Austrálie?

„Převážná část teritoria vykazuje zdroje silně zasolené brakické vody, navíc s různými příměsemi organických sloučenin, kovů a podobně, dokonce až tisíce kilometrů daleko od pobřeží. Tlakové separační technologie reverzní osmózy zde narážejí na technické limity a vyžadují složitou a náročnou předúpravu. Austrálie je ale zároveň vyspělou ekonomikou, která dbá na ekologii výrobních procesů, včetně úpravy vody.

Na tomto trhu jsme se setkali se seriózním zájmem, u něhož nejsou jediným rozhodovacím faktorem investiční náklady. O inovativní technologie s vysokou přidanou hodnotou jak ve smyslu ekonomickém, tak ekologickém je tam velký zájem. Naše partnery oslovila u zařízení E-sorp řada parametrů, především nižší spotřeba elektrické energie, dálková údržba a kontrola technologie přes vzdálený přístup z České republiky, nulová spotřeba chemických látek, minimální požadavky na obsluhu, robustnost a nezničitelnost technologie i ve složitých podmínkách,“ vysvětluje obchodní manažer společnosti BKG Martin Novák.

V Austrálii jsme zaujali inovativními technologiemi s vysokou přidanou hodnotou.

BKG se zákazníky nezřídka pracuje několik let, testuje složité procesy na pilotních jednotkách, které potom její pracovníci realizují v technologických celcích. Dokáží tak spolehlivě garantovat výstupní parametry. O precizním přístupu společnosti vypovídá řada zajímavých realizací.

„S využitím řízené separace molekul se nám například podařilo odstranit vysoké množství molekul síranu a současně udržet co nejvyšší možné množství molekul vápníku a hořčíku ve vodě určené pro onshore lososové sádky na břehu Atlantského oceánu. Úspěšná aplikace technologie eliminovala úmrtnost lososů na nulu. Přitom škody před instalací technologie činily okolo tří milionů eur na jednu havárii. Za pozornost stojí rovněž aplikace, které umožňují koncentraci dusičnanu amonného z odpadní vody při výrobě hnojiv, koncentraci ovocných šťáv při výrobě ovocných koncentrátů v Německu, řízené odstranění etanolu z piva a vína a následné domíchání koncentrátu na požadovanou úroveň na kompletně bezalkoholový produkt, případně nízkoalkoholické a nízkokalorické pivo a víno,“ pokračuje Martin Novák.

Mezi významné segmenty portfolia BKG patří také kompletní recyklace průmyslových odpadních vod a jejich návrat do výroby pro koncern Škoda Auto či pro průmyslový podnik v Kalifornii.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv BKG

Štítky Environment, Austrálie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.