Získávejte zpět až 95 % energie z odpadního teplaInvestice se vrátí do tří let

Text a foto ALMEVA EAST EUROPE a.s Publikováno

Emise spalin odvádějí z vašeho podniku velké množství energie, která doslova vyletí komínem. Na trhu ale existuje technologie umožňující tuto energii získávat zpět a vracet do oběhu. Tím snižuje náklady na provoz a navíc eliminuje množství vypouštěného CO2. Zpětnému získávání tepla ze spalin a odpadního vzduchu se věnuje akciová společnost ALMEVA EAST EUROPE ve spolupráci s dánskou firmou Exodraft.

Jak zpětné získávání energie funguje

Pokud v podniku probíhají výrobní procesy, při nichž vznikají emise spalin, nabízí se skvělá příležitost pro Heat Recovery System. Ten chytře využívá skutečnost, že emise odnášejí velké množství energie s potenciálem k dalšímu využití.

Po instalaci systém zachycuje zbytkové teplo ze spalin, páry nebo procesního vzduchu a ohřívá jím kapalinu. Takto získanou energii (teplo) podnik snadno znovu využije:

• zapojí ji do výrobních procesů,

• využije na ohřev vody,

• nebo s ní například vytopí budovy provozu.

Využívané patentované výměníky navracejí do oběhu až 95 % odpadního tepla ze spalinového systému.

„Díky těmto úsporám je návratnost investice do nákupu a instalace zařízení u středně velkého podniku přibližně jednatřicet měsíců a u podniků s velkým množstvím odpadního tepla ještě rychlejší. Další citelné úspory jsou v množství vypouštěných emisí,“ přibližuje kalkulaci výhod systému Filip Tesař, technický ředitel Almevy.

60 úspěšných let na trhu

Firma Exodraft působí v oblasti zpětného získávání tepla a spalinových ventilátorů více než 60 let. Její výrobky splňují normy ISO 9001 a zaručují mimořádnou kvalitu, bezpečnost a jednoduchost provozu. Jejich instalace je jednoduchá a Almeva je dodá a připraví k užívání přibližně 3 až 4 měsíce od objednávky.

Správná instalace nenaruší komínový tah. Systém zpětného získávání tepla lze jednoduše nainstalovat:

• na stávající komín

• nebo jej umístit v paralelní spalinové cestě.

Tepelný výměník ve spalinové cestě negativně ovlivňuje komínový tah, proto při instalaci umisťují technici z Almevy na komín ventilátor s příslušnou regulací. Tím zajišťují správnou funkci celého systému.

„Systém po domluvě se zákazníkem umisťujeme uvnitř objektu nebo mimo něj do ochranného boxu. Častý strašák nových systémů – údržba zařízení – zde neplatí. Případné drobné opravy nebo revize provoz nijak neomezují, výměníky jsou snadno vyjímatelné, takže žádné odstávky nejsou třeba,“ vysvětluje Filip Tesař.

Instalace Heat Recovery Systemu ve vnějším prostředí – Slovensko

Návrh řešení, odhad úspor i jejich reálnou výši obstarají aplikace

Pro návrhy v Almevě využívají speciálně navržený program Exodraft OptiCalc. Tento software vypočítá:

• odhad energie zpětně získané ze spalin,

ušetřené částky (s ohledem na reálné současné ceny energií na trhu) i množství nevypuštěných emisí CO2.

Aplikace Trendlog ohlídá úspory energie a celkový výkon systému online v reálném čase. Data z ní zákazníci využijí k analýze chyb a optimalizaci celého systému.

Text a foto: ALMEVA EAST EUROPE a.s

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2022 na straně 48-49.

Štítky Environment, Energetika, Úspory energií

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.