Otto Daněk: Pupeční šňůra vede do Německa

Text Martina Hošková a Jana Jenšíková Foto archiv ATAS elektromotory Náchod Publikováno

Elektromotory z Náchoda přežily velkou krizi roku 1933, znárodnění o patnáct let později, zásadní změnu v řízení firmy v roce 2002 a v současnosti se zde soustředí na zvládnutí krize způsobené válkou na Ukrajině. Největším obchodním partnerem společnosti je od počátku Německo, kde dnes končí převážná většina jejích výrobků. Když si s předsedou představenstva Ottou Daňkem povídáme, brzy zjistíme, v čem tkví jejich úspěch. ATAS je specialista na speciality. Proto ve stále náročnějším mezinárodním klání vyhrává.

Read in English

„Více než 95 procent naší produkce tvoří takzvané zákaznické motory. Téměř každý náš motor má předem svého zákazníka a je určen do konkrétního stroje. Čtyři pětiny našich výrobků končí přímo v zahraničí, kde máme v pětašedesáti zemích své zákazníky, a další motory putují do zahraničí nepřímo, tedy ve finálních výrobcích našich zákazníků v České republice. V podstatě nevyrábíme téměř žádné takzvané pultové motory,“ upřesňuje předseda představenstva společnosti, který za jejím kormidlem stojí už dvaadvacet let.

„Do budoucna se dá obecně předpokládat, že vzhledem k cenám energetických komodit se bude vývoj ubírat směrem k ‚chytrým‘ motorům, tj. k motorům s elektronickou komutací. V tuto chvíli poptávka po těchto motorech kvůli ceně není tak velká, jak bychom si přáli. Ale připraveni už jsme, protože kdo je připraven, není překvapen.“ Tyto motory mají v rovnováze výkon s příkonem, což znamená, že motor spotřebuje pouze tolik energie, kolik potřebuje k výkonu požadované práce. Nedochází ani částečně k přeměně energie na teplo jako u klasických motorů.

Bezmála stoletá historie

ATAS má za sebou téměř stoletou tradici a za svou existenci prošel několika důležitými milníky. „Tím prvním byl určitě rok 1928, kdy byl založen. Když si uvědomíme, že vznikl jeden rok před celosvětovou krizí, která se postupně rozšířila i do Evropy, tak musím říct, že zakladatel pan Taichman musel být skvělý manažer a firmu nastartoval moc dobře, protože jinak by nepřežila.“

V roce 1928 totiž prý všechno vypadalo růžově, analýza trhu ukázala, že v Československu výrobci motorů nejsou. Krize, která pak za pět let do republiky dorazila, přinesla mnoho problémů zaměstnavatelům i zaměstnancům. A přesto všechno firma stále prosperovala a měla zákazníky. Tím největším byla v roce 1933 firma Baťa.

Následovala okupace republiky v roce 1939, znárodnění v roce 1948, okupace v roce 1968, „rozvod“ se Slovenskem v roce 1993 – i to elektromotory Náchod přežily bez zásadních problémů. Pozitivním milníkem se ukázal být rok 2002, kdy došlo k zásadní změně v řízení firmy a stabilizaci managementu.

Základní komponentou úspěchu je dobrý tým, který musí obsahovat pracovité odborníky ve svých profesích, na tom se shodnou mnozí zkušení manažeři. Tento tým pak musí znát postupné cíle a hledat optimální cestu k jejich dosažení a termíny, kdy jich má být dosaženo. „Důležitá je i další ingredience, dnes poměrně často opomíjená – empatie a lidskost. To je komponenta, která dodává i v malé míře tomuto ‚pokrmu‘ chuť a stravitelnost,“ dodává Otto Daněk.

Důležitou ingrediencí našeho týmu je empatie a lidskost.

Investice musí být chytré

Pořizování nových moderních strojů je pro dlouhodobě úspěšnou výrobní firmu nezbytností. ATAS v poslední době zakoupil špičkové technologie pro navíjení motorů a obráběcí centra. Od těchto strojů si slibují dosažení ještě vyšší kvality svých motorů a násobně vyšší produktivitu práce. Krize způsobená válkou na Ukrajině podnítila již zmiňovaný obrovský růst cen energií. Proto bude nyní investiční pozornost zaměřena právě na ně – jejich úspory a výrobu.

„Celá Evropa se snaží přeorientovat na jiné zdroje nepocházející z Ruska. Z hodiny na hodinu to ale samozřejmě nejde a potvrzují to bohužel i data zahraničního obchodu. Obrovské problémy nám způsobuje v České republice plyn: má brutálně vysoké ceny oproti zbytku Evropské unie, přičemž i tam jsou hodně vysoké oproti Americe. To je skutečně velká konkurenční nevýhoda,“ vysvětluje Otto Daněk a uvádí konkrétní příklad: „Nedávno jsme například hledali dodavatele komponentů ze šedé litiny, což je výrobek poměrně energeticky náročný. Oslovili jsme tři německé firmy, tři české a jednu ze Švýcarska … a české byly nejdražší. Obrovské energetické náklady nás odsouvají na chvost. A to je veliký problém. Česká republika už ztrácí konkurenceschopnost a bohužel prozatím nevidím, že by nám někdo příliš naslouchal.“

Německo je odjakživa největším partnerem

Téměř 90 % exportu společnosti ATAS každoročně končí v Německu, přičemž většina směřuje do jeho jižní části – Bavorska a Bádenska-Württemberska. S Německem spolupracují v Náchodě několik desítek let a pochází z něj i nynější majoritní akcionář a největší zákazník společnosti ebm-papst Mulfingen. Podíl exportu firmy do tohoto teritoria má dlouhodobě rostoucí tendenci. V loňském roce vzrostl její export do Německa oproti roku 2003 více než dvojnásobně. Do Rakouska za stejné období vzrostl dokonce více než sedminásobně, ale jeho podíl činí necelé jedno procento.

„Krize dnes samozřejmě není jenom v Česku, ale i v Německu a poptávka chladne. Opravdu platí, že když Německo dostane rýmu, Česká republika má těžkou angínu. Jak jsem říkal, my jsme na této zemi závislí ze sedmdesáti procent, celá Česká republika asi ze dvaatřiceti. Když se něco děje v Německu, je to pro nás vždycky velká výzva. Ať už pozitivní, když tam je velká poptávka, tak také negativní, když tam poptávka klesá.“

V podnikání platí, že kdo si nehledá nová odbytiště, tak končí.

V podnikání platí, že kdo si nehledá nová odbytiště, končí. Za současné situace krize způsobené válkou na Ukrajině je to však těžké. „Situaci zkomplikoval už covid, kdy řada komponent, které se dovážely zejména z Asie, začala být nedostatková. Jejich ceny se velmi negativně propsaly do cen výrobků – byly chvíle, kdy se průmyslová inflace pohybovala mezi pětadvaceti až osmadvaceti procenty, což bylo způsobeno nejen energetickými náklady, ale i obrovským nárůstem těchto cen. Například měděné dráty, které jsme před konfliktem kupovali za pět eur, dnes kupujeme za jedenáct, hliník byl za 2,40 eura a teď je za 6,50 a tak bych mohl pokračovat.“

Otto Daněk, předseda představenstva společnosti ATAS elektromotory Náchod, zachránil v průběhu své kariéry před úpadkem pět významných českých průmyslových závodů s celkovým počtem cca 10 tisíc zaměstnanců. Společnost řídí již 22 let. Vyvedl ji z problémů na začátku milénia a úspěšně provedl krizovými obdobími 2008 až 2009, 2013 až 2014 a 2019 až 2021. Říká, že nyní ho čeká další výzva, převést společnost přes krizi vzniklou ruskou agresí na Ukrajině

Plány do budoucna zhatila válka. Společný podnik ve Lvově je zatím v nedohlednu

Válka na Ukrajině zasáhla mnohé, zmařila nadějné plány a přiměla spoustu jednotlivců, firem i zemí hledat nové cesty. Nejinak tomu je rovněž v případě společnosti ATAS, jak popisuje předseda představenstva: „Naším záměrem bylo v roce 2022 zahájit spolupráci na společném podniku na Ukrajině. Do Lvova jsme chtěli převést část výroby, zejména tu, které by to ekonomicky pomohlo. Byli jsme domluveni. Smlouvu jsme měli podepisovat v březnu. No, a co se stalo v únoru, víme. Přestože je Lvov blízko polským a slovenským hranicím, i na něj padají bomby a útočí drony, takže je v ohrožení. S tamějším panem ředitelem jsme v kontaktu, naštěstí jsou zatím on i zaměstnanci naživu, takže jakmile se situace uklidní, chtěli bychom se k této myšlence opět vrátit.“

Stejně jako mnozí další čeští manažeři uvědomuje si i Otto Daněk, že nyní potřebujeme otevírat trhy na zdánlivě netradičních teritoriích, kde jsme v minulosti již etablováni byli, tedy v Latinské Americe, rovníkové, severní či jižní Africe, kde jsou relativně chudé země bohaté na komodity. „Abychom zde byli úspěšní, je potřeba být trvale přítomni a znát ty správné lidi. Pomohla by větší podpora ze strany státu, například kdyby se naše vláda pokusila zprostředkovat třeba ‚barterový‘ obchod,“ uzavírá předseda představenstva. 

Text: Martina Hošková a Jana Jenšíková

Foto: archiv ATAS elektromotory Náchod


Kde všude najdeme motory ATAS?

Spolehlivě slouží v námořních kontejnerech, kde klimatizují prostor a vhánějí do něj plyn pro dozrávání ovoce během přepravy do Evropy, čisticí technice (úklid hal, letišť, silnic), větrných elektrárnách (chlazení generátorů), letadlech (klimatizace, pohyb sedadel, splachování na toaletách, přečerpávání paliva), polních nemocnicích (udržují stany v napjaté poloze i bez stanových kůlů a zároveň přetlakem udržují čistý vzduch v polní nemocnici), vlacích (lokace dveří), laboratořích (míchadla), jízdních kolech (pohonná jednotka), transportních prostředcích pro hendikepované spoluobčany (tzv. schodolezy), velkých tiskárnách (míchání barev), vysoušečích vlasů, kotlech na tuhá (dřevěná) paliva, gastronomii (chlazení nápojů), klimatizacích, zubních vrtačkách, robotech i zemědělské technice (pohyb lišt kombajnů) či ručním nářadí.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2023 na straně 30-32.

Štítky Strojírenství, Inovace, Německo, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.