Od dřevěných palet k sofistikované obalové logistice aneb Když Češi kupují německou konkurenci

Text Věra Vortelová Foto archiv Pilous Packaging Publikováno
thumbnail Německo

Stačilo třicet let, aby se z malé rodinné firmy, která začínala v garáži vyrábět dřevěné palety, stal nadnárodní hráč – integrovaný dodavatel obalových prostředků, technologických řešení a interní a externí logistiky. „Od roku 1993 se naše společnost dostala postupně, jen s vlastními investicemi, z korunového milionového obratu až k dnešním dvěma stům milionům eur,“ poznamenává obchodní ředitel PILOUS Packaging Lukáš Cee.

Mezi nejvýznamnější klienty středočeské firmy patří přední automobilky a výrobci z oblasti strojírenství a elektrotechniky. Za jeden ze zlomových okamžiků její historie je považován rok 2002, začátek éry speciálního balení v oblasti automotive, kdy navázala spolupráci s koncernem Volkswagen. Postupně se portfolio odběratelů rozšířilo na další subjekty zejména automobilového a elektrotechnického průmyslu a těžkého strojírenství.

Rostoucí potřeby stále sofistikovanějšího trhu si vyžádaly změny také v obalovém hospodářství a logistice. V minulosti měly velké podniky na každý druh obalového materiálu jiného dodavatele. V současné době jsou vystaveny sílícímu tlaku na snižování nákladů a hledají úspory, kde se ještě dá. Slibný potenciál se skrývá v synergiích v oblasti balení a logistiky. „Naše společnost nabízí svým zákazníkům jak obaly takzvaně na míru, tak komplexní služby, které jim šetří skladovací prostory, náklady i čas,“ vysvětluje manažer firemní strategii.

Tajemství obalové logistiky

Obalová logistika je jen jednou z oblastí rozvoje PILOUS Packaging. „Nechceme konkurovat logistickým společnostem. Multioborový profil naší firmy nám dovoluje nabídnout, zejména větším podnikům, širokou paletu služeb. Vycházíme z poznatku, že většina z nich například stále ještě používá k distribuci svých výrobků do vzdálenějších destinací buď jednocestné obaly, nebo různé typy vratných balení z kovu či jiných materiálů, které musí výrobce po vybalení produktů shromáždit, uskladnit – jednoduše řečeno s nimi odpovědně naložit. Této činnosti jsme naše zákazníky ušetřili tím, že jsme nedaleko od jejich výrobních areálů zřídili vlastní sklady – servisní střediska, kam umisťujeme jednak obalový materiál, který většinou vyrábíme v našich provozech, a zákazníkům pak dovážíme objednané množství různých typů obalů v ideálním případě až k výrobní lince a zároveň již nepotřebné obaly zase odvážíme.

Celá služba navíc zahrnuje takové standardní i nadstandardní úkony jako správu, evidenci a čistění obalů, nebo třeba jejich závoz v just-in-sequence režimu k výrobním linkám či komunikaci přes EDI (Electronic Data Interchange). Výhodou je, že si většinu jednocestných obalů vyrábíme sami, což nám umožňuje efektivně řídit jak jejich tok, tak efektivní a zároveň bezpečnou zásobu. Abychom si své pozice v mezinárodní konkurenci udrželi, představuje náš vývoj nikdy nekončící inovativní proces.“

V největším a nejmodernějším výrobním závodu společnosti Pilous Packaging v Lužci nad Vltavou, který produkuje obaly na bázi dřeva a lepenky

Skvělý průmyslový design. Na tom to stojí

PILOUS Packaging působí v Česku a sedmi zemích Evropské unie. V ČR provozuje v Lužci nad Vltavou svůj největší závod na výrobu dřevěných obalů, který splňuje nejvyšší technické standardy. V roce 2015 firma otevřela závod na zpracování vlnité lepenky a kompletaci obalů. Součástí strojového vybavení je moderní velkokapacitní plotr, který využívají rovněž vývojáři.

Čtyřiadvacetičlenné oddělení vývoje je jakýmsi mozkovým centrem předprodejní fáze produkčního procesu. Musí se vyznat v materiálech, grafice a umět si poradit s konstrukčním řešením. „Zaměstnáváme odborníky specializované na obalová řešení pro různorodé firmy ve výrobním sektoru k zajištění bezpečné a spolehlivé přepravy jejich výrobků po celé planetě. Musí zohlednit nejen funkčnost a spolehlivou ochranu výrobků, ale také respektovat odvětvové standardy, logistiku a ergonomii produktů, typ zákazníka, udržitelnost a efektivitu. Pro každý produkt vyvíjejí za pomoci nejmodernějších technologií, včetně 3D modelů, s vysokou přesností speciální design. I sebemenší chyba v projektu by totiž mohla negativně ovlivnit následný výrobní proces a zavinit ztráty.

V tomto roce jsme v oblasti designu a vývoje dosáhli dalšího milníku, když jsme jako jedni z prvních ‚obalářů‘ v Čechách získali certifikaci TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange). Tato náročná procedura nás opravňuje nakládat s citlivými daty firem, jako jsou například různé údaje o prototypech. Jelikož projít touto certifikací je opravdu náročný proces, do budoucna jsme přesvědčeni o konkurenční výhodě plynoucí z tohoto osvědčení.

Novou realitou a zároveň výzvou je pro nás vývoj balicích systémů pro oblast elektromobility a dronů. Vzhledem k zatím nekompletní legislativě musíme obal na každý typ baterie otestovat a získat pro něj unikátní kód pro dopravu nebezpečného zboží. Každá změna obalu vyžaduje nový ověřovací proces a další nemalé náklady. Testování probíhá v nezávislých laboratořích v Česku, Německu a Maďarsku, které jsou certifikovanými institucemi celoevropské sítě. Součástí vývoje obalů pro transport dopravních prostředků jsou jejich crash testy. Při naší spolupráci s výrobci automobilů je například běžné testovat obaly kontrolovanou srážkou vlaků, kde se pomocí čidel a senzorů vyhodnocuje chování přepravovaného zboží v našich obalech.“

Ztráta lesku a noví vítězové

Krizová léta 2008 až 2010 byla pro PILOUS Packaging obdobím dalšího posilování obchodních aktivit. V roce 2010 vstoupila na slovenský trh, o tři roky později expandovala do Maďarska a dva roky poté do Rumunska. Zásadní zlom ve strategii však nastal v roce 2018, kdy firma zahrnula do svého portfolia aktivity bývalého významného německého konkurenta se zavedenou sítí prodejců po celém Německu, ve Španělsku a v Polsku.

„Ke svému konkurentovi se stoletou tradicí jsme dlouho vzhlíželi jako k respektované konkurenci. Po převzetí zmíněné společnosti jsme ale zjistili, že na ni doléhají stejné problémy jako na významnou část takzvaného Mittelstandu. Došli jsme k závěru, že tyto německé, převážně rodinné malé a střední firmy nejsou příliš otevřené automatizaci, robotizaci a novým technologiím a příliš se spoléhají na letité obchodní vazby, jež zpřetrháním odběratelsko-dodavatelských řetězců za covidové pandemie leckdy vzaly zasvé.

Změny a příchod českého majitele přinesl našim novým zahraničním kolegům, kteří nezřídka strávili ve firmě celou svou pracovní kariéru, rozčarování. Proto pro mě, v té době téměř čtyřicetiletého manažera (a stejně tak pro mé kolegy z vedení firmy), nebylo vůbec jednoduché navázat s nimi kolegiální vztahy a získat si jejich respekt. Že se nám to snad podařilo, o tom svědčí nejen výsledky této akvizice, ale i další nabídky německých firem k prodeji,“ připomíná manažer, jak snadno a rychle lze přijít o zdánlivě neotřesitelnou tržní pozici.

„Již teď mohu naznačit, že chuť nakupovat nás neopouští a v současné době jsme velmi blízko převzetí dvou firem v Německu, jedné na Slovensku a pravděpodobně jedné středně velké firmy ve Španělsku. Tyto akvizice by dohromady znamenaly další obratový růst o cca 50 milionů eur ročně,“ konstatuje závěrem Lukáš Cee.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv Pilous Packaging

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2023 na straně 48-49.

Štítky Inovace, Německo, Bádensko, Wurttenbersko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.