Merkur Education aneb Podpora technického vzdělání v praxi

Text Jana Jenšíková Publikováno

Všichni víme, že máme nedostatek technicky vzdělaných lidí. A v budoucnu bude ještě hůř, pokud to nezačneme řešit. Nekritizujme, pojďme s tím společně něco udělat!

Cíle projektu

 • Zajistit mezipředmětové vazby v tvořivé a praktické výuce
 • Zkvalitnit výuku technických oborů na ZŠ a SŠ
 • Získat zájem žáků a studentů pro technické učební a studijní obory
 • Podpořit zájem mládeže o technické kroužky
 • Zapojit firmy do spolupráce a vybavení škol na odbornou výuku
 • Zlepšení situace na trhu práce z hlediska absolventů technických škol
 • Zkvalitnit odbornost a technické experimentování na univerzitách
 • Připravit absolventy univerzit pro vědeckou a výzkumnou činnost
 • Možnost rekvalifikace na odborné profese podle potřeb trhu práce
 • Podpora inovací, vědy a výzkumu a její popularizace
 • Vytvoření spolupráce mezi odbornými školami a firmami

Jak je na tom dnešní školství?

Struktura učebních a studijních oborů neodpovídá současným a především budoucím potřebám trhu práce a pociťujeme výrazný nedostatek dobře připravených absolventů technických oborů. Zájem mládeže o studium technických předmětů a následně i oborů je minimální, nemají totiž většinou možnost si prakticky ověřit teorii, nemají prostor pro svou vlastní tvořivou práci.

Bez atraktivního technického vzdělávání český průmysl ztratí svoji konkurenceschopnost. Dopady nedostatečného technického vzdělání a  počtu absolventů způsobují propad do příjmu státního rozpočtu: podle odhadu metodiky OECD je to až 160 miliard ročně. Náš export je závislý především na tradiční strojírenské výrobě, kde se však nedostávají odborné technické profese na obsluhu klasické i nové techniky. Firmy se potýkají s nedostatkem absolventů technických škol a jejich nedostatečnou úrovní. Přitom čísla hovoří neúprosně: až 30 000 absolventů ročně u nás nenajde uplatnění a skončí na úřadech práce a v jiných oborech. Náklady na jejich střední vzdělání jsou tedy vynaloženy nehospodárně a další finance jsou potřeba na rekvalifikace.

Projekt Merkur Education může pomoci

Společnost Merkur Toys, která již spolupracuje například s ČVUT – Fakultou strojní a elektrotechnickou a Fakultou architektury, ČZU Praha, VUT Brno, Akademií věd ČR, firmami Škoda Auto, ČEZ, Siemens, Bosch, Brano Group či Microsoft, propracovala unikátní dlouhodobý program na podporu technického vzdělávání v ČR.

Zveme ke spolupráci všechny, jimž záleží na tom, aby se tradice a kvalita českého strojírenství v naší zemi udržela!

Váš Merkur

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2014 na straně 64—65.

Štítky Vzdělávání

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.