Zdeněk Stuchlík: Díky projektům v Africe a na Středním východě čekáme další růst výroby

Text Věra Vortelová Foto Archiv ZPA Smart Energy Publikováno

„Přestože se ještě před pěti šesti lety tvrdilo, že hromadné dálkové ovládání je mrtvé a na jeho místo nastupují chytré elektroměry, zůstává tento systém v inovovaných verzích stále žádaný. Pro naši společnost jde o nejdéle vyráběný a stále velmi úspěšný produkt,“ říká Zdeněk Stuchlík, generální ředitel tradičního výrobce měřicích a řídicích systémů pro energetiku, společnosti ZPA Smart Energy.

HDO – pradědeček Smartgrid

S prvními prototypy přijímačů hromadného dálkového ovládání (HDO), které sloužily k řízení spotřeby elektrické energie především v průmyslu, přišla trutnovská firma již na konci padesátých let. Výsadní místo ve výrobním programu si systémy HDO podržely, i když ve stále inovované podobě, i po další desetiletí. Po roce 1990, kdy proběhla privatizace podniku, odkoupily část výrobního programu ZPA k.p. zahraniční společnosti ABB a Siemens a vznikl také menší subjekt ZPA CZ, jenž se orientoval na výrobu systémů HDO a monitorovací a řídicí zařízení pro energetiku. Osm let nato začala společnost dodávat na trh elektronické elektroměry a v roce 2006 přišel další důležitý mezník. Do ZPA CZ vstoupil irský investor, subjekt restrukturalizoval a změnil jeho název na ZPA Smart Energy.

Z hlediska zahraniční expanze sehrál významnou roli rok 2010, kdy se stoprocentním vlastníkem ZPA Smart Energy stal mezinárodně etablovaný egyptský výrobce elektroměrů El Sewedy ElectroMeter Group.

Nejsilnější postavení má trutnovská firma na českém a slovenském trhu. Se sedmdesátiprocentním tržním podílem v oblasti elektroměrů a prakticky stoprocentním podílem v oblasti přijímačů HDO, představuje pro ČEZ, E.ON a PRE nejvýznamnějšího dodavatele této techniky. Exportní záběr ZPA Smart Energy je však daleko širší. Dodávky míří jak na trhy zemí EU, tak do Běloruska či do zemí bývalé Jugoslávie.

„Nejmodernější produkty, jako jsou elektroměry pro dálkové sběry dat, dodáváme pro několik pilotních projektů společností ČEZ a PRE, ale také do Libanonu, Polska, Maďarska a Černé Hory. Na zahraničních trzích úzce spolupracujeme s místními firmami a při expanzi na africký kontinent hraje dominantní roli v obchodní strategii náš egyptský vlastník,“ vysvětluje Zdeněk Stuchlík.

Za posledních asi šest let se objem výroby ZPA Smart Energy výrazně zvýšil a v současné době se pohybuje mezi 400 a 450 miliony korun. „Pro letošní a příští rok počítáme s jeho dalším zásadním růstem díky projektům v Africe a na Středním východě. Na všech těchto teritoriích tvoří naše odběratele velké energetické společnosti,“ dodává obchodní ředitel Zdeněk Prokop.

Měření budoucnosti

Sídlo firmy a výrobní závod se nacházejí v druhém největším městě Královéhradeckého kraje a oddělení programování a vývoje softwaru v Praze. V Asii využívá firma na základě smluv další výrobní kapacity a do budoucna se počítá též s využitím kapacit mateřské společnosti. I když předchůdce ZPA Smart Energy patřil po celou svou historii mezi přední elektrotechnické závody, v letech 1970 až 1975 se tu dokonce vyráběla první generace počítačů ADT, produktové portfolio se po roce 1990 podstatně změnilo směrem k vysoce sofistikovaným produktům s elektronickými komponenty. Tehdejší technology a mechaniky nahradili vývojoví inženýři v oblasti hardwaru elektroměrů čili jakýchsi „malých počítačů“, běžných ve všech domácnostech. Absolventi nových oborů se podílejí také na vývoji softwaru a firmwaru a v moderních výrobních provozech na obsluze a údržbě zařízení.

Velkou pozornost věnují trutnovští elektrotechnici vývoji softwarového zázemí pro oblast chytrého měření. Systém umožní nejen sběr a zpracování dat z chytrých elektroměrů, ale i z dalších přístrojů, jako jsou měřiče vody, plynu, kalorimetry apod. Nasbírané údaje dokáže rovněž vyhodnotit a využít při řízení spotřeby energií. Zároveň je schopen na základě nasbíraných dat vypracovat vyúčtování a fakturaci pro jednotlivé nájemníky vlastníků objektů. Tento produkt je zamýšlen nejen pro velké distribuční podniky, ale i pro správce obchodních center, průmyslových komplexů a komerčních areálů.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2014 na straně 52—53.

Štítky Elektrotechnika, Energetika, Afrika, Střední východ

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.