Děláme to, čemu věříme

Text Jana Jenšíková Foto Archiv OCP Publikováno

Oční mikrochirurg Michal Janek stál v devadesátých letech u zrodu moderní oční chirurgie v České republice. Jako jeden z prvních začal odstraňovat šedý zákal ambulantním způsobem a dnes už se počet jím provedených operací blíží ke třiceti tisícům. „Kolikrát jsme se doma místo večerníčku dívali na operace mého otce,“ vzpomíná jeho syn Adam. „Natáčel si je na sále a připravoval z nich přednášky. Zůstalo to ve mně, protože ačkoli jsem nejdříve vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, pustil jsem se do studia podnikové ekonomiky a zdravotnického managementu a dnes už jsem pátým rokem v Očním centru Praha (OCP) i se svou manželkou Andreou, která je oční lékařka,“ usmívá se ředitel OCP Adam Janek.

Ostré vidění během obědové pauzy

Zatímco ještě před dvaceti lety vyžadovala operace šedého zákalu několikadenní hospitalizaci a trvala i víc hodin, dnes ji pacient může zvládnout ambulantně během přibližně čtvrthodinky na sále. Úměrně tomuto pokroku také přibylo nejrůznějších zařízení, která vám podobný zákrok nabízejí. I tady však platí ono známé, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž.

Oční centrum Praha má v tomto směru několik prvenství. Bylo založeno před šestnácti lety jako vůbec první soukromé zařízení specializující se na operace šedého zákalu v České republice. „Téměř od počátku v něm pracoval můj otec, takže je OCP jakousi součástí naší rodiny. U jeho zrodu stál tehdy inženýr Ján Kriška, který jako jediný z původních akcionářů figuruje v Očním centru Praha dodnes. Ten od počátku striktně požadoval, aby naše oční centrum bylo jiné než ostatní zdravotnická zařízení. Využil přitom svých zkušeností a obchodních aktivit z USA, takže se naším vzorem v oftalmologii staly světoznámé soukromé oční kliniky ve Spojených státech,“ objasňuje ředitel OCP směr, který je odlišuje od ostatních.

Americký klientský přístup v DNA

Všechny (nejen) oční soukromé kliniky a zařízení uvádějí, že mají renomované operatéry a nejnovější přístroje. Všechny lákají na stoprocentní bezpečnost a klientský servis. Jak se v té nabídce vyznat?

„Zkušený tým chirurgů a lékařů stejně jako moderní přístroje a technologie by měly být všude samozřejmostí. To, co však mnohde chybí, je rovnocenný přístup k pacientovi – klientovi. Je pro mě naprosto nepřijatelné, pokud přicházím k lékaři a už z dálky cítím, že jsem ten, kdo ‚otravuje‘. Jedna z prvních věcí, kterou jsme se snažili vštípit našim zaměstnancům, byl právě partnerský přístup k pacientovi. V přístupu je obrovský rozdíl mezi zdravotnickými zařízeními u nás a v USA. Jako by měl americký lékařský i nelékařský personál v DNA slušnost, vlídnost, partnerství a pokoru. Na tom stavíme i naši firemní kulturu. Zkrátka u nás všude naleznete pomyslné cedulky KLEPEJTE a ke každému pacientovi se chováme tak, jako by to byl náš otec či matka,“ zdůrazňuje manažer, když nám ukazuje zázemí své kliniky.

Nejlepší americké čočky

Oční centrum Praha od začátku velmi úzce spolupracuje se světovým výrobcem nitroočních čoček – americkou firmou Lenstec. A to nejen formou edukace a neustálého zdokonalování se v oftalmologických trendech, ale podílí se také přímo na vývoji nitroočních čoček.

„Jsme právem hrdí na to, že již dvě nitrooční čočky společnost Lenstec vyvinula ve spolupráci s námi. Tím se naše konkurence chlubit nemůže. Navíc čočky Lenstec jako jedny z mála na světě procházejí velmi náročným certifikačním procesem, který stojí několik milionů dolarů a zajišťuje jej americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv – Food and Drug Administration. Tento certifikát stvrzuje nejen technické parametry, ale hlavně dlouhodobé klinické výsledky.

Nitrooční čočky s certifikací FDA jsou pak pro pacienty zárukou bezpečí a kvality. Samozřejmě také něco stojí, ale naše klinika na pacientech nikdy nešetřila a šetřit nebude. Nikdy bychom nešli cestou levnějšího materiálu a neověřených postupů a nákupů nitroočních čoček z rozvojových zemí, což je bohužel nejen v Česku, ale i ve střední Evropě běžná praxe,“ konstatuje Adam Janek.

Největší hrozba: Systém českého zdravotnictví

Konkurence ve zdravotnictví je velká, kdo chce obstát, musí neustále přemýšlet, jak být lepší. „Podnikání v tomto oboru je specifické. Lékaři bývají většinou srdcaři a chtějí svým pacientům nabídnout to nejlepší. I my se chceme neustále zlepšovat a hledat nová řešení a technologie, prohlubovat náš partnerský přístup k pacientům. Chceme dokázat, že zdravotnictví jde dělat i jinak, ačkoli pro to dnes kvůli mnoha regulacím nejsou nejvhodnější podmínky,“ konstatuje ředitel OCP a nás zajímá, co má konkrétně na mysli.

„Lidé neznají cenu lékařské práce. Stále přežívá mýtus o tom, že veškerá péče je zdarma. Běžně tak pacienti požadují to nejlepší, ale zadarmo. Vyvíjíme postupy, zdokonalujeme medicínu, nakupujeme drahé přístroje pro co nejpřesnější diagnostiku a bezpečné operační zákroky, ale zároveň ve zdravotnictví roste DPH, každoročně zdravotní pojišťovny za stejné výkony hradí méně, zvyšuje se administrativní zátěž v souvislosti s novou legislativou, naše práce je ohodnocena podle zastaralého a zcela neadekvátního sazebníku výkonů, byly zrušeny tzv. nadstandardy a regulační poplatky… Při tom všem je dnešní pacient náročný a požaduje vše zdarma, ‚protože si celý život platil pojištění‘.

Takhle to nemůže dlouho fungovat. Dokud nebude pacient znát reálnou cenu poskytovaných služeb, dokud nebude pacientská spoluúčast, ať už v jakékoli formě – komerční připojištění, nominální pojistné, nadstandardy, do té doby celý systém zůstane rigidní a stále budeme řešit jeden a ten samý problém, od kterého se ruku v ruce odvíjí všechny další – nedostatek finančních prostředků ve zdravotnictví. Voláme tedy po tom, aby se zvýšila individuální odpovědnost nás pacientů. A samostatnou kapitolou je problematika zdravotních pojišťoven,“ objasňuje nejpalčivější problémy spojené s podnikáním ve zdravotnictví Adam Janek.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2016 na straně 68—69.

Štítky Rodinná firma, Zdravotnictví, Inovace

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.