Některé práce by Češi už nevzali

Text Věra Vortelová Foto Archiv Stavokompletu Publikováno

Říká se, že bez zahraničních pracovníků by české stavebnictví nefungovalo. „To mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti. Ve firmě máme 150 vlastních zaměstnanců a z toho třetinu tvoří agenturní pracovníci ze zahraničí. Zkrátka bereme každého, kdo chce dělat,“ říká jednatel a majitel společnosti Stavokomplet Vladislav Burda.

Kdo chce, naučí se cokoli

Podle něj jsou v tomto oboru práce, které by již Češi nevzali. Přitom i u tuzemských uchazečů o zaměstnání musí firma v kvalifikačních nárocích přivřít obě oči. Jsou prý rádi, když má někdo z nich aspoň řidičské oprávnění na osobní automobil.

„Ale nechtěl bych si jen stýskat. Někteří cizinci se v našem týmu časem uplatnili velmi dobře. Kdo má zájem, naučí se cokoli. Ti šikovnější si u nás mohli udělat řidičský průkaz na nákladní automobil, traktor, těžké stroje a podobně a zvládli se naučit i obsluhu nivelizačního přístroje a kanalizačního laseru. Někteří z nich u nás pracují skoro dvacet let. Většinou se jedná o Východoevropany, kteří jezdí domů tak třikrát do roka. Je to náročný styl života, ale pocházejí z oblastí, kde byla o práci nouze vždycky, a tak se za ní do světa, ať už do střední Evropy nebo do Ruska, vydávají již v několikáté generaci. Někteří jsou velmi šikovní, když se zaučí, mohou vykonávat i pozici ‚parťáka‘. Zhruba stejně dlouho je u nás zaměstnán i jeden asijský stavebník, má tu rodinu a velmi dobře se naučil česky,“ vysvětluje stávající personální politiku Vladislav Burda.

Smutnější obraz podle něj nabízí český pracovní trh: „Mladého uchazeče abys pohledal, s technickou nebo stavební specializací už vůbec ne, a do práce se moc neženou. U nás není žádné omezení 50+, zaměstnáváme lidi od dvaceti zhruba do pětašedesáti, i když celoroční práce ve stavebnictví je dost namáhavá. Všechno neudělá stroj, zvlášť ve městě. Zoufale chybí instalatéři a některé profese, třeba montéři vodovodů, snad už ani neexistují.“

Chabá platební morálka a nedokonalý zákon

V posledních asi deseti letech se však navíc citelně zhoršila situace v zakázkách, takže velké stavební společnosti vstupují do výběrových řízení na menší projekty, do nichž by dříve nešly. Na podobnou situaci musel reagovat i Stavokomplet svým zaměřením. V současné době již nepřevažují stavební práce, ale portfolio služeb zhruba stejnou měrou vykrývají rekonstrukce vodovodů a kanalizací, revitalizace a provozování vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod ve městech, obcích a průmyslových areálech. Vlastníci vodovodních sítí někdy koketují s myšlenkou, že si je budou provozovat sami. „Ale za poplatky a profesionální servis se jim určitě vyplatí využít našich služeb,“ říká Vladislav Burda, který dokáže ze své dlouholeté praxe dobře posoudit přednosti a rizika jednotlivých řešení.

„Velmi nám komplikuje život skutečnost, že podle litery zákona mohou projekty končit projektem pro stavební povolení a na realizační dokumentaci všichni šetří. Právě v ní by se však mohly vychytat všechny detaily, za něž pak firmy musí požadovat peníze na vícepráce,“ připomíná jednatel Stavokompletu.

Do uspokojivého stavu má daleko i oblast vyřizování dotací a platební morálka u některých státních institucí, které v důsledku zdlouhavé a komplikované administrativy v některých případech platí až s ročním zpožděním. Za výborné označuje Vladislav Burda na druhé straně služby Komerční banky.

„Komerční banka nám spravuje běžné účty, termínované vklady, bankovní záruky, bankovní záruky za dobré provedení díla a někteří zaměstnanci u ní mají různá pojištění. Dnes když nemáte k dispozici dostatečně velké finanční krytí, nemůžete stavět. A Stavokomplet v některých případech funguje i jako investor. Navíc doby splatnosti jsou strašně dlouhé, od státu třeba rok. Také ve stavebních firmách je platební morálka mizerná. Některé velké projekty jsme sice schopni pokrýt ze svého, ale tam, kde to nestačí, půjčujeme si za dobré peníze na realizace zakázek. Jsme klienty Komerční banky už od našeho založení, máme s ní dobré zkušenosti jak celkově, tak s naším bankovním poradcem inženýrem Staňkem. Zná naše problémy a zajímá se o to, jak fungujeme. Věnuje nám systematickou pozornost a naše požadavky vyřizuje velmi rychle,“ chválí silný bankovní dům za zády jednatel společnosti.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2016 na straně 64—65.

Štítky Stavebnictví, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.