Jan Šilar: Afrika nám dlouho odolávala, ale dnes slouží naše systémy i tam

Text Věra Vortelová Foto archiv Mikroelektroniky Publikováno
thumbnail Nigérie

Když na podzim 2014 instalovala Mikroelektronika v Liberci nový odbavovací systém akceptující bezkontaktní čipové karty, jimiž lze platit jak na zastávkách v automatech na výdej jízdenek, tak ve vozidlech pomocí karetních validátorů, zbystřily i firmy na vzdálenějších mimoevropských trzích. Na tento systém ve veřejné dopravě, třetí na světě a první v kontinentální Evropě, se přijeli podívat mimo jiné také zájemci z nigerijského Lagosu. Do té doby představovala Afrika jediný kontinent, na němž se společnost dosud neetablovala.

Nigerijští partneři projevili zájem o zařízení hned na místě a přípravy na realizaci na sebe nenechaly dlouho čekat. Postupně se konkretizoval obsah projektu a hledali se lokální partneři českého dodavatele. Podle obchodníků z Mikroelektroniky jsou pro úspěšný byznys v Africe velmi důležití. Pečlivost, trpělivost, ochota akceptovat místní zvyklosti a specifika a v neposlední řadě i trocha štěstí při výběru spolehlivého místního partnera, který bude pomáhat vyhledávat obchodní příležitosti a zastupovat dodavatele při jednání, jsou v tamějším prostředí klíčové. V oboru, v němž se pohybuje firma z Vysokého Mýta, totiž působí mnoho subjektů, které dosud podobné projekty nerealizovaly, a tak je často obtížné předem posoudit, jak se který partner nakonec osvědčí.

Letos se mnohaleté zkušenosti týmu z Mikroelektroniky zúročily v dodávkách odbavovacího systému pro dvanáctimilionový Lagos. „V rámci projektu jsme dodali komplexní odbavovací systém, který obsahoval validátory pro odbavení pomocí bezkontaktních bankovních karet a pro označování papírových jízdenek, včetně vybavení předprodejů a dalších nezbytných součástí systému,“ popisuje stav prací na kontraktu Jan Šilar, obchodní ředitel firmy, a dodává: „Také v Nigérii postupujeme při implementaci obvyklou metodou. Naše společnost zařízení vyrobí, naprogramuje, otestuje, zrealizuje vzorovou instalaci a dále projekt řídí a supervizuje. Zbytek prací, jako je například převod do místního jazyka a instalace do zbylých vozidel, dodělá partner sám – samozřejmě pod pečlivým dohledem Mikroelektroniky. Software ladíme obvykle na dálku. Zásadním prvkem v procesu je pak zajištění bezpečných plateb, bez nichž by realizace projektu v tomto regionu představovala neúměrné riziko.“

V současné době kromě tohoto projektu Mikroelektronika připravuje další kontrakty. Většinou v zemích v oblasti rovníkové Afriky, které mají dostatečně stabilní politické prostředí, rozvinutou dopravní infrastrukturu a vazby na evropské subjekty, například bankovní sektor provázaný s evropskými finančními institucemi.

Česko je naší zkušební laboratoří pro celý svět

„Když se občas v médiích objeví informace o nějakém našem úspěšném projektu v zahraničí, slýcháváme výtku, že děláme hlavně velký byznys a Česká republika nás nezajímá. Není to pravda. Export sice tvoří významnou část našich aktivit, ale český trh je pro naši společnost důležitou testovací laboratoří. Každé město, každý kraj, každá skupina cestujících ve veřejné dopravě tady má specifické potřeby a požadavky. Kvalitní projekty na českém trhu jsou tak přesvědčivým doporučením našich produktů a služeb pro zákazníky z různých zemí světa,“ vysvětluje vedoucí tuzemského prodeje společnosti Luboš Novotný.

„Ve velkých zakázkách v zahraničí se skrývá vyšší přidaná hodnota, z níž potom pokrýváme nákladný vývoj a špičkové technické vybavení. Domácí a zahraniční trh jsou však spojité nádoby,“ dodává.

České prostředí je velmi různorodé, každý zadavatel má jinou filozofii přístupu k cestujícím. V příměstské dopravě jde o tarifní systém, někde je kilometrický, jinde nastavený podle zón. Kraje a regiony se jeden od druhého liší i v dalších aspektech. Cílem výrobce systémů je, aby cestující dostal správnou cenu podle nastavené metodiky.

Jde například o systém check in/check out, kdy cestující pouze přiloží kartu k zařízení při vstupu do dopravního prostředku i výstupu z něj a vypočte se mu reálně projetá trasa. Pokud by zapomněl při výstupu přiložit kartu ke snímacímu zařízení, počítá se mu cena až na konečnou. Zapomnětlivec by tak zbytečně sponzoroval dopravní podnik, nestává se to ale často.

„Systémy u nás patří k těm složitějším, zahraničí funguje většinou jednodušeji. I velká města tam mají jednorázové jízdné pro všechny, nezohledňují cestující se zvýhodněným jízdným, přestupy, slevy a podobně. U nás si například koupíte 90minutovou jízdenku a při přestupu vám systém sdělí, že platíte za část cesty méně, protože je ještě v platnosti předcházející jízdenka. Pokud si dopravce nadefinuje, aby vás systém průběžně informoval, kolik vám v tom kterém momentě ještě zbývá jízdného, pak máte kontinuálně přehled i o projetém čase,“ pokračuje Luboš Novotný.

Spravedlivé jízdné

K nejvyšší dokonalosti co do přesnosti, rychlosti a komfortu pro cestující přivedl platební a identifikační systém v městské dopravě Dopravní podnik města Ostrava, samozřejmě v kooperaci s Mikroelektronikou. Při nástupu do dopravního prostředku cestující pouze přiloží bezkontaktní platební kartu k terminálu. Systém mu následně na začátku nového dne vypočte nejlepší možný tarif podle reálně uskutečněných jízd. Pokud lidé při každém přestupu přiloží kartu na snímač, mohou jezdit celý den za cenu běžného celodenního jízdného, aniž by si propočítávali, co se jim vyplatí.

„V Ostravě jsme se setkali s precizně připravenou zakázkou. Pracovníci tamějšího dopravního podniku, kteří měli projekt na starosti, byli velmi kvalifikovaní a zkušení a dali si s ním velkou práci. Mimo jiné měli brilantně zpracovanou metodiku, jak otestují zařízení, se kterým jsme se o zakázku ucházeli. Jednalo se třeba o rychlost zápisu při placení elektronické jízdenky bezkontaktní čipovou kartou. Požadavkem klienta bylo, aby byl zápis na kartu proveden do stanovené doby v řádech desítek milisekund. Jeho pracovníci si připravili zařízení, připojili je k validátoru, poté byla na tuto dobu platební karta spuštěna do čtecího prostoru zařízení, a když se vysunula, zkoumali jsme, zda se podařilo informaci na kartu zapsat. Naše zařízení, na rozdíl od některých konkurenčních, všechny nadefinované vlastnosti splnilo,“ popisuje manažer na příkladu z praxe vysoký standard produktů společnosti.

Ostravský systém pro odbavení prostřednictvím bezkontaktní platební karty je jedinečný plnou automatizací a omezením papírových jízdenek. Cestující se obejdou bez drobných mincí a nemusí sami hledat, v jaké hodnotě mají uhradit jízdné. Tuzemským průkopníkem využívání bezkontaktních technologií z řad finančních institucí je ČSOB, s níž na projektech léta spolupracuje také Mikroelektronika. Koncept vychází z řešení, které bylo implementováno například v Londýně nebo Chicagu, je ale upraven tak, aby vyhovoval potřebám českých dopravců.

Specifika podnikatelského modelu

S ohledem na charakter produktů a následných projektů nevyužívá společnost klasickou prodejní síť. Zakázky se jedna od druhé liší a většina z nich se uskutečňuje přímo u zákazníků vlastními prostředky, eventuálně se zapojením externích odborných firem, jež připraví infrastrukturu pro projekt. V jiných případech se zakázka realizuje ve spolupráci s místním partnerem, který zabezpečí zprovoznění celého systému. Projektová specifika portfolia produktů a služeb a jeden úspěch a zisk na tom kterém trhu Mikroelektronice nezaručují další odbyt. Cestu ke každé další zakázce si tak musí pokaždé prošlapat od úplného začátku. V případech, kdy zakázky nemají projektovou povahu, jako třeba v Polsku nebo Německu, plní Mikroelektronika jen roli dodavatele výrobků a jejich distribuci zajišťuje odběratel.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv Mikroelektroniky

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2017 na straně 40-42.

Štítky Afrika, Elektronický průmysl

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.