Firma, která předběhla dobuPrůmysl 4.0 v silniční dopravě

Text Věra Vortelová Foto archiv Exact Control System Publikováno
thumbnail Kanada

„Sfouklo nás to ze židle,“ přiznali kanadští zákazníci české společnosti Exact Control System. „Při prezentaci opravy povrchu vozovky unikátní metodou Exact Street jim cena zakázky připadala opravdu vysoká. Po důkladném posouzení projektu však připustili, že celkové přínosy plně odpovídají kalkulovaným nákladům, ke kontraktu se vrátili a nyní se připravujeme na jeho realizaci,“ vzpomíná na jednání s ministerstvem dopravy kanadské provincie Ontario technický ředitel společnosti Vítězslav Obr.

Proč nesoutěžit jen cenou?

V čem konkrétně spočívá jedinečnost metody chráněné českým a evropským patentem a aspirující na patent kanadský a americký? Je to přesnost: robotizovaná technologie pro sběr 3D dat povrchu vozovky, která využívá tradiční vysoce přesné metody, ale i nejmodernější technologii 3D laserového skenování, dosahuje absolutní výškovou přesnost dva milimetry. Je tak zachycena každá sebemenší nerovnost. Nasnímaná data o vozovce si odborníci ze společnosti Exact Control System (ECS) natáhnou do svých počítačů a navrhnou nejvhodnější způsob frézování, včetně dokonalého odvodu vody. Zpracovaná data se pak přenášejí do roboticky naváděné brousicí frézy.

Díky precizně připravenému modelu proběhne frézování a pokládka nového povrchu mnohem rychleji a zkrátí se délka uzavírek. Matematická optimalizace v počítačích zajistí co možná nejrovnější povrch a vyšší míru životnosti než při opravách dosud převažujícími postupy, kdy zaměření rozbité silnice není tak přesné a projektování nevyužívá pokročilých optimalizačních algoritmů. Bohužel v mnoha případech není provedeno vůbec žádné zaměření a silnice se opravuje tak, že se brousí konstantní hloubkou, nerovnosti jsou tak jen průměrovány a částečně vyhlazeny. Špatné sklony a odvodnění nebo větší propadliny, jako například kolem silničních mostků, takto nelze opravit. Na silnici se vymění povrch asfaltu, ale zůstane nerovná a velmi brzo se musí opravovat znova.

I když se náklady na 3D laserovou technologii podle odhadů ECS pohybují kolem dvou až pěti procent z celkové ceny opravy, přinese Exact Street asi dvanáctiprocentní úsporu na celém projektu. Metoda je výhodná rovněž ekologicky, protože se brousí, těží, přepravuje a využívá jen nezbytné množství stavebního materiálu. Dokonalá rovinatost a skloňování v neposlední řadě zvyšuje bezpečnost provozu a snižuje opotřebení dopravních prostředků.

V Kanadě pomohl CzechTrade

„Metodu Exact Street vyvíjíme ve spolupráci se švédskými partnery ze společnosti Exact jako jejich dceřiná společnost. Již léta pro ně vypracováváme expertní studie v oblasti těžebního průmyslu a stavebnictví a vysíláme do Švédska, Finska, Norska, Estonska a dalších zemí na konkrétní projekty své odborníky. Celý výzkum a vývoj Exact Street však financujeme výhradně ze svých zdrojů,“ říká technický ředitel.

„Když jsme v roce 2007 založili vlastní právní subjekt, začali jsme se rozhlížet i mimo Evropu. V rámci oboru se nám jevila jako nejzajímavější Kanada. Po seznámení s Jerrym Jelínkem na jednom z pravidelných setkání s klienty agentury CzechTrade, který je původní profesí také geodet a vždy k nám byl velmi vstřícný, jsem navštívil celou řadu kanadských firem a institucí a dohodl s některými z nich spolupráci. Naskočili jsme do vlaku na vrcholu konjunktury. Jenomže vývojový cyklus, který v těžařském odvětví obvykle trvá tak deset patnáct let, šel tehdy proti nám. Postupně jsme tedy své slibně se rozvíjející kanadské aktivity do určité míry utlumili a zatím je udržujeme jen na pokrývání provozních a marketingových nákladů našich tamějších poboček. A začali jsme se zamýšlet, s jakou jinou službou bychom se mohli v Kanadě uplatnit,“ vzpomíná na počátky expanze za oceán Vítězslav Obr.

Tehdy se přímo nabízela otázka: Jak by se asi velký kanadský trh „tvářil“ na metodu Exact Street, kterou si společnost již otestovala na pilotních projektech v ČR a Skandinávii?

„Našli jsme si majitele největší firmy na frézování povrchů na východním pobřeží Kanady, firmy Rotomill, který se pro metodu nadchl a dodnes nám pomáhá s edukací místních stavebních firem, ministerstva dopravy a municipalit. Následovaly malé pilotní projekty zdarma, stovky schůzek a jednání s představiteli vlád vybraných provincií, k jejichž uskutečnění a zdárnému průběhu velmi přispěl kromě již zmíněného vedoucího zahraniční kanceláře CzechTrade v Calgary také David Müller, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Generálního konzulátu ČR v Torontu,“ konstatuje Vítězslav Obr. Dodává, že v současné době má společnost Exact Control System již potvrzený kontrakt na opravu části významné dálnice Highway 10 a o podobné zakázce jedná i pro Highway 11.

Tato transkanadská dálnice protíná zemi na jihu podél hranice s USA a využívají ji hlavně kamiony. „Pozemní infrastruktura Kanady a perspektivně i USA nás zajímá mimo jiné proto, že tam můžeme aplikovat naši metodu na dlouhých úsecích. Objem zakázky totiž zlevňuje i naši službu,“ vysvětluje manažer jeden z hlavních důvodů, proč se kromě menších projektů v Česku zaměřuje firma na expanzi zejména do států s rozsáhlou dopravní sítí. Rozdíly v nákladech mezi úseky o desítkách kilometrů v Kanadě a kratšími úseky v Evropě nejsou zanedbatelné. Svědčí o tom například finanční náročnost kontroly kvality provedení nového povrchu na stockholmském letišti Arlanda, navigace opravy silnice třetí třídy mezi Nučicemi a Rudnou ve středních Čechách nebo použití dálkově řízené frézy a finišéru, jenž nanáší asfaltové či betonové povrchy, na švédském letišti Vidsel.

Nepohodlná přesnost

Navzdory vyšším vstupním nákladům však výsledné testy hovoří ve prospěch metody Exact Street. Co tedy brání jejímu rozšíření?

„Naráží hlavně na dva problémy: konzervativnost a strnulost stavebního trhu a lidí v tomto oboru a nepřipravenost legislativy veřejných zakázek na to, aby se mohlo soutěžit na vyšší kvalitu s využíváním nových technologií a nejen na nejnižší cenu, a to jak v ČR a dalších zemích EU, tak v Kanadě. Naším zatím nenaplněným cílem je nalézt ve spolupráci s právníky a dalšími odborníky způsob, jak zakomponovat podmínky vyšší kvality opravy a parametry snižování nákladů životního cyklu opravené vozovky do právního rámce. Přesto věřím, že se společenské klima začne během příštích let rychleji měnit ve prospěch větší ochrany životního prostředí a občanů jako uživatelů dopravního systému. V Evropě jsme určité pokroky již mohli zaznamenat,“ neztrácí optimismus Vítězslav Obr.

Odborníci z ECS se však při svém působení v zahraničí neomezují jen na podnikatelské aktivity. „S provincií Ontario pracujeme rovněž na rozjezdu česko-kanadských grantových projektů na poli výzkumu a vývoje. I když kooperace, která se opírá o memorandum mezi Technologickou agenturou ČR a provincií Ontario, podepsané před dvěma lety, ustrnula na kanadské straně na mrtvém bodě, slibujeme si pokrok od obdobného dokumentu, jenž má být stvrzen mezi ČR a provincií Alberta,“ rozvíjí výzkumné plány společnosti jeden z jejích zakladatelů.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv Exact Control System

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2019 na straně 50-51.

Štítky Kanada, Nové technologie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.