Vsadili jsme na krásu a dobré jméno

Text Martina Hošková Foto archiv Primavera Andorrana Publikováno

Všechno začalo v roce 1989, kdy byl Felix Alcaide Perez v Československu na návštěvě za svým kamarádem. Zajeli se podívat i do Brna na multioborovou obchodní výstavu, kde zjistili, že v oblasti kosmetiky chybí pořádná nabídka. Doma ve Španělsku totiž jeho rodina podnikala právě v této oblasti, poskytovala výrobky a vzdělávání profesionálním kosmetičkám a kadeřnicím. A tak vznikl nápad posunout své podnikání i do Československa. Dnes firma patří i v Česku ke špičkám ve svém oboru. Za využití podpory od ČMZRB se zaměřuje také na dosažení energetických úspor.

Ale vraťme se na začátek. Trvalo dva roky, než myšlenka uzrála a Felix Alcaide Perez si přijel místní situaci prohlédnout podrobněji, podívat se do tehdejších obchodů, aby zjistil, že začít podnikat na zdejším trhu má skutečně šanci. A tak byly v roce 1992 položeny základy dnešní společnosti Primavera Andorrana. Začínala se čtyřmi zaměstnanci, o dva roky později jich už bylo 32 a nyní ji tvoří 150 osob. Kromě České republiky má svá zastoupení i na Slovensku a v Maďarsku. Od počátku stojí na dvou pevných základech: kvalitních výrobcích a soustavném vzdělávání pro profesionály.

Vzdělávání a kvalitní produkty

„Naše společnost vytvořila pro své klienty, kterými jsou převážně profesionální kosmetičky a kadeřnice, Akademii, v níž se mohou neustále praktickým způsobem vzdělávat v nových mezinárodních technologiích a trendech. Pamětníci devadesátých let si jistě dovedou představit, jaký zájem tato možnost v tehdejším Československu vzbudila,“ poznamenává Felix Perez, zatímco si se zájmem prohlížím nabídku Akademie. A pojmy jsou to skutečně zajímavé: co vám říká „browchitecture“, „bioenergetická obličejová reflexologie“ či „depilace shugaring“?

Druhým pilířem, na němž činnost firmy spočívá, je portfolio kvalitních výrobků převážně ze Španělska a Itálie, ale i z Portugalska a USA. „Zpočátku jsme nabízeli jen dvě značky, ale nyní se již opíráme o osmadvacet kvalitních značek tří cenových hladin, tak aby výrobky vyhovovaly různorodým ekonomickým potřebám široké profesionální klientely. Díky tomu si každý v naší nabídce dokáže najít 90 % produktů, které při své práci potřebuje,“ říká jednatel firmy.

O tom, že v Primavera Andorrana své práci rozumějí, svědčí také čísla. Před pětadvaceti lety činily jejich prodeje 400 tisíc korun a letos dosáhnou částky zhruba 520 milionů korun, to mluví za všechno. „O své zákazníky se totiž soustavně zajímáme, a jsme tak schopni jim prostřednictvím vybudované sítě obchodních zástupců (v Česku je jich 15, na Slovensku 12 a v Maďarsku 10) nabízet přesně takové výrobky a servis, který aktuálně potřebují. Tím na oplátku získáváme jejich důvěru. Někteří s námi spolupracují už od založení firmy v devadesátých letech, dnes už jsou to senioři,“ usmívá se.

Stabilní růst s podporou ČMZRB

„Stabilní a neustále rostoucí klientská základna umožňuje i stabilní růst firmy. Naše expanze v posledních letech by však nebyla možná bez soustavné spolupráce s bankou. Poprvé jsem se o možnosti využít nabídku ČMZRB dozvěděl od svého finančního poradce v roce 2012 a od té doby spolupracujeme pravidelně, téměř každoročně. Samotná banka pak vidí, že skutečně rosteme, a pomáhá nám to,“ konstatuje majitel firmy a velmi kladně hodnotí možnosti, které banka nabízí relativně malým rodinným firmám, výborně fungující vzájemnou komunikaci a seriózní přístup při jednání.

Primavera Andorrana spolupracovala s ČMZRB například při významném navyšování skladových zásob, naposledy využila její program zaměřený na energetiku. Ve svém nynějším pražském sídle v Košířích funguje od roku 2004 a bylo zřejmé, že prostory si již zasluhují důkladnou rekonstrukci. Záměrem mimo jiné bylo dosáhnout podstatné energetické úspory, konkrétně například výměnou tepelněizolačních materiálů, instalací jiného typu osvětlení s automatickým systémem rozsvěcení a zhasínání a vhodněji regulovatelné klimatizace pro letní období. To se díky programu ENERG podařilo a nyní, osm měsíců po rekonstrukci, jsou již úspory viditelné i ekonomicky.

Rodinná tradice bude pokračovat

Nutno dodat, že nově zrekonstruované firemní prostory v pražských Košířích jsou tak příjemné, že tu dostanete okamžitě chuť se rozmazlovat a víc o sebe pečovat. Mimo jiné tu cítíte ducha rodinného podnikání, autentické „teplo domova“.

Rodinné firmy však často trápí jedna společná otázka: Kdo na moje místo? Naštěstí i tu se v Primavera Andorrana podařilo vyřešit a budoucnost vypadá optimisticky. Nynějším výkonným ředitelem je totiž syn zakladatele. Pod jeho vedením plánuje firma další rozšíření do Bulharska a Rumunska.

Text: Martina Hošková

Foto: archiv Primavera Andorrana

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2019 na straně 70-71.

Štítky Služby, ČMZRB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.