Michal Pešek: Z minulé krize jsme se poučiliA tak jedeme dál

Text Věra Vortelová Foto archiv PEŠEK Machinery Publikováno

„O přicházející krizi, jejíž nástup koronavirus jen urychlil, se šuškalo již od podzimu 2018 a podnikatelé věděli, že nás nemůže minout. Proto se na ni v rámci možností naše firma připravila včas,“ připomíná draze zaplacené, ale cenné zkušenosti zakladatel a majitel společnosti PEŠEK Machinery.

„Před dvanácti lety jen málokdo věřil, že finanční krize dorazí i k nám. Dokonce ani tehdy, když už byla za dveřmi. Analytici a politici nás ujišťovali, že banky a podniky jsou zdravé a odolné. I já jsem se tenkrát nechal ukolébat a dopustil se několika neprozíravých manažerských rozhodnutí, která mě o firmu málem připravila. Nyní je to jinak. Postupně jsme si vytvořili finanční rezervu, sestavili strategický plán s nástinem konkrétních, dílčích kroků a diverzifikovali zákaznické portfolio,“ dodává Michal Pešek, jehož společnost získala stříbro v soutěži Rodinná firma roku 2019, vyšla jako nejlepší v soutěži Vodafone Firma roku 2019 v Plzeňském kraji a zařadila se mezi Českých 100 nejlepších 2019.

Respekt si musí každý odpracovat

Nejlepší reference je dobré jméno, ale to se do povědomí zákazníků nedostává ani rychle, ani snadno. „Špatně se smiřuji s tím, když mám ručit za něco, co nemohu sám ovlivnit. Proto jsem v roce2001 svlékl oblek projektového manažera v jedné strojírenské firmě, natáhl si montérky a bez kontaktů, referencí a základního kapitálu se v garáži s bruskou a svářečkou pustil do výroby městského mobiliáře a jednodušších produktů z oblasti obrábění, zámečnictví a nástrojařství. Řemeslu jsem sice záhy přišel na chuť, ale zároveň mě neopouštěla ambice pustit se i do složitějších technických výrobků zatím jen pro tuzemský trh. V roce 2005 jsem založil KOVO Pešek s.r.o., na jejíchž základech vznikla v roce 2018 v souvislosti s narůstajícím objemem zahraničních zakázek společnost PEŠEK Machinery,“ vzpomíná majitel.

Slibně se rozvíjející expanzi do zahraničí avizovala zakázka z roku 2016 na nosiče forem pro slovenského odběratele. Následující rok se již odehrával v duchu cílené strategie na mezinárodní trhy. Produkce malé západočeské společnosti se vydala do Španělska, Turecka, Německa, Polska a napřesrok i do Velké Británie. Se sofistikovanějším výrobním portfoliem a růstem počtu zakázek, který se opíral téměř výhradně o výborné reference a dobré zkušenosti „tvrdého“ zákaznického jádra, rostla potřeba posílit oblast marketingu.

„V poslední době sice poptávka po výrobcích citelně poklesla, současně se však začíná zúročovat naše nová strategie marketingové komunikace. Navíc jsme využili státní podpory v rámci programu COVID II, díky níž se nám podařilo udržet významnou zakázku a s ní spojená pracovní místa,“ poznamenává k aktuální ekonomické situaci Michal Pešek.

Úspěch exportu stojí na vlastním vývoji

Kdo by neměl dobrý pocit, když se mu podaří vybudovat něco, co má nadosobní přesah? Majitel společnosti je zvláště hrdý na její systematický technický vzestup. Před čtrnácti lety dělali sedmdesát procent zakázek bez větší přidané hodnoty, to znamená hlavně podle výkresové dokumentace zákazníků, a pouze 30% vyvíjeli ve firmě. Loni již tvořil vlastní vývoj devadesát procent na produkci, kterou dodávají do světa.

Aby obstáli v konkurenci, nespoléhají se jen na vnitrofiremní invenci, ale na inovacích strojních celků a implementaci moderních technologických trendů spolupracují také s externími výzkumnými pracovišti. Zejména poslední dva roky věnují inovacím a originálním řešením v oblasti nosičů forem a ohřevu značné úsilí a nemalé částky.

„Naše investice však nesměřují jen do technologického vybavení a profesního růstu pracovníků, ale rostoucí objem výroby a velikost výrobků nás přiměly zaměřit pozornost také na výrobní a administrativní zázemí, z něhož firma za uplynulých devatenáct let trochu ,vyrostla‘. Přípravy na výstavbu nového průmyslového areálu, který by měl být dostavěn v roce 2021, jsou v plném proudu,“ prozrazuje Michal Pešek. A dodává, že za nejdůležitější pro prosperitu a vysoký standard firmy považuje odborně vyspělý, stále se vzdělávající a personálně stabilizovaný tým, působící ve specifické atmosféře rodinné firmy, a osobní přístup k zákazníkům.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv PEŠEK Machinery

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2020 na straně 48-49.

Štítky Strojírenství

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.