Chytrá města jsou zelená

Text Martina Hošková Foto archiv Envilope Publikováno

Dnešní technologicky vyspělá civilizace klade při svých aktivitách stále vyšší nároky na ekologickou udržitelnost a vhodnost pro místní klimatické podmínky. V rytmu doby tepe i srdce loni založené společnosti Envilope, jejímž posláním je vyhledávat a vyvíjet řešení pro stavebnictví, která spolupracují s přírodou. U mladé firmy s krátkou historií hraje přitom důležitou úlohu i podpora banky.

Moderní udržitelná řešení pro celou EU

Společnost Envilope aktuálně působí v České republice a na Slovensku. Její výkonný ředitel Jaroslav Černý k tomu dodává, že exportní aktivity firmy byly přesunuty až na rok 2021 kvůli současné omezující situaci. „Naše produkty jsou připraveny pro celý trh EU. Cílem je vytvoření partnerské sítě odběratelů, kteří sdílí stejné hodnoty jako my,“ vysvětluje.

„Expandovat v našem oboru, tedy s vegetačními konstrukcemi, neznamená začít vyvážet zboží, nýbrž adaptovat každý produkt pro konkrétní lokální klima, tak aby navržené a instalované řešení spolehlivě fungovalo. V této souvislosti bych rád ocenil otevřený dialog s pracovníky Komerční banky, kteří hledali možnosti, jak podporovat naši firmu a produkty, i když zatím existujeme velice krátce. Navíc spolupráce s KB neskončila jen u poskytnutí finančních produktů, ale zároveň se nám snaží pomáhat právě v propojování obchodních příležitostí v rámci EU.“

Společným jmenovatelem rozvoje zelené infrastruktury v Evropě je boj s narůstajícím počtem tropických dní během roku a hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Společnost Envilope chce patřit k těm, kdo na evropském trhu určují směr udržitelného stavebnictví a snižování produkce emisí CO2. Právě stavebnictví je totiž odvětví, které nejen že velmi významně ovlivňuje tyto emise, ale působí na životní prostředí i těžbou surovin, produkcí odpadů a přispívá k úbytku přirozené biodiverzity. Dnešní architektura a stavebnictví proto intenzivně hledají nová, odpovědná a udržitelná řešení. Samotný název firmy Envilope vznikl jako přesmyčka slov obálka budov (envelope) ve spojení s environmentálním přesahem.

Zákazníci vnímají změnu klimatu

Každý z nás se může na vlastní oči přesvědčit, že nastupující dobrou praxí jsou v Česku zelené střechy, zelené fasády a instalace solárních zdrojů energie. Objevují se soustavy recyklace odpadních vod a rozvíjí se infrastruktura pro čistou mobilitu. Tradiční materiály jsou nahrazovány stejně kvalitními výrobky z recyklátů, jsou používány technologie, které předcházejí vzniku odpadů, jež by jinak skončily na skládce. „V Envilope vyhledáváme praxí ověřená řešení, která společně s architekty rozvíjíme a dodáváme investorům. Nezpochybnitelným trendem moderních developerů je požadavek na zeleň zabezpečující uživatelům stavby komfortní bydlení a pasivní úspory. Environmentálně vyspělé nemovitosti jsou na trhu žádané a jejich prodejní hodnota je řádově o deset procent vyšší,“ vysvětluje Jaroslav Černý.

Zákazníkem společnosti Envilope může být soukromý investor, developer nebo samospráva, tedy jednotlivé obce či městské části. Ti všichni vnímají změnu klimatu a mají potřebu přemýšlet o dlouhodobé udržitelnosti svých objektů. „V první fázi provádíme výpočty pro zádržnost vody ze střech, možnosti jejího využití například pro zelenou fasádu. Ta funguje jako estetický a ochlazující prvek. Navrhujeme také retenční parkovací plochy včetně výpočtu odtokových koeficientů. Nově se zabýváme i přípravou staveb pro nastupující elektromobilitu s možností dodávky vlastních nabíjecích stanic, které chystáme pro rok 2021,“ přibližuje ředitel portfolio firmy. „Jedním z našich základních produktů je textilní recyklovaná deska Enviboard, vyvinutá ve spolupráci s VUT Brno, která zajišťuje optimální retenční vlastnosti ve skladbě zelené střechy. S jiným partnerem pro vývoj pak například dokončujeme použití recyklovaných betonů pro retenční parkovací plochy.“

Jeden rok – sedmdesát realizací

Po roce fungování má Envilope za sebou více než 70 realizací. Mezi největší realizované zelené střechy patří například ta na knihovně v Českých Budějovicích nebo na výrobním areálu společnosti Magna Cartech v Českých Velenicích. Jak mi potvrdil i ředitel Černý, trh musel dozrát jako celek, „změna myšlení začíná od architektů a projektantů, kteří nyní díky našim řešením dostávají plnou technickou podporu při jednání se zadavatelem. Naše úplně nejstarší systémy jsou vývojové a výzkumné střechy nainstalované od roku 2016.“

Na svých webových stránkách se firma zmiňuje i o prvním 3D tištěném domě se zelenou střechou, o kterém pro čtenáře TRADE NEWS Jaroslav Černý prozrazuje: „V Envilope spolupracujeme na podobných odvážných projektech proto, abychom načerpali originální zkušenosti a předali je v dalších projektech. 3D tištěný dům demonstruje především tvarovou variabilitu konstrukce pomocí aditivního betonového tisku přímo na stavbě. V současné době vývoj postupuje a během následujícího roku můžeme očekávat lepší dostupnost tiskových směsí i těch, kde je primární kamenivo nahrazeno recyklátem stavební suti. Masovějšímu využití předchází ještě řada zkoušek, které definují vlastnosti materiálů z pohledu stavební fyziky. Mimochodem, o prázdninách mi na stavbě 3D tištěného domu pomáhali i moji synové, z čehož jsem měl radost.“

Aktivity společnosti Envilope plně korespondují s vizí chytrých měst, tak jak byla představena například na zářijovém veletrhu Urbis Smart City Fair na brněnském výstavišti. Chytrá města jsou totiž zelená. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Město Brno má za sebou úspěšně již druhý rok dotací na zelené střechy a v Říčanech u Prahy striktně zavedli povinnost instalace zeleně u plochých střech nad 300 m². Benefitem pro samosprávy je nejen lepší mikroklima, ale také úspora při údržbě stokové sítě.

Text: Martina Hošková

Foto: archiv Envilope

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2020 na straně 58-60.

Štítky Environment, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.