Pavel Milata: Doba je těžká, ale flintu do žita neházímeSnažíme se stavět další plány

Text Věra Vortelová Foto archiv společnosti Beznoska Publikováno
thumbnail Slovensko thumbnail Polsko

„Je to zvláštní doba. Jako úspěšná firma jsme oceňováni v různých soutěžích, a přitom jsme na konci loňského roku museli propustit dvacet procent pracovníků, kteří u nás léta působili. Velmi nás to mrzí, ale už bychom to za situace dlouhodobého poklesu tržeb, kdy nedohlédnete konce krize, neustáli,“ vysvětluje aktuální stav ve společnosti Beznoska marketingový ředitel této známé rodinné firmy na vývoj a výrobu kloubních a kostních implantátů Pavel Milata. Přiznává, že loni si poprvé uvědomil, jak snadno se může podnikatel ocitnout „na kraji útesu“.

Read in English

„Využili jsme sice programů státu na podporu firem postižených covidovou krizí, ale mnohaměsíční pokles odbytu našich hlavních produktů, jimiž jsou implantáty kyčle a kolene, nás silně limitoval ve všech ohledech. Kromě akutních případů se totiž ve zdravotnictví výrazně omezily a nyní de facto zastavily ortopedické operace. Přesto se snažíme udržet si zkušený pracovní tým, i když ještě nevidíme světlo na konci tunelu. Kdybychom na čas úplně zastavili výrobu, už by se nám nejspíš nepodařilo firmu rozjet znovu,“ líčí současnou situaci, náročnou pro vedení i řadové zaměstnance jak po finanční, tak psychické stránce, vnuk zakladatele firmy. Zkušení pracovníci se specifickým know-how by si hledali práci jinde, kde by se museli zaškolit v jiném oboru, a je nepravděpodobné, že by se vrátili zpět. „Smutná je na současném stavu i skutečnost, že řada z nich prožila ve firmě léta, i když jsme jim nemohli nabídnout tak vysoké platy jako třeba v automotive, a uvědomují si přednosti atmosféry v rodinné společnosti.“

Kamenem úrazu je nepředvídatelnost certifikace

V roce 2016 přišli vědci z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR s metodou, jak s využitím ionizovaného záření upravit strukturu materiálu kloubní náhrady. Novým postupem by se hlavně prodloužila životnost implantátu až o 25 procent. Na výzkumu se podílela také společnost Beznoska, která byla před čtyřmi lety za projekt oceněna Technologickou agenturou ČR. Klinické zkoušky, které jsou stanoveny zákonem a trvají půl roku, byly úspěšně ukončeny a produkt vstoupil do procesu certifikace.

„Ten je v procesu vývoje, testování a schvalování, který trvá kolem pěti let, nejméně předvídatelným časovým úsekem. Může trvat měsíce i roky a výrobce nemůže dobu schvalování ani odhadnout. Certifikační autorita totiž nemá pro vyjádření žádný časový rámec, a tudíž nemůžeme plánovat ani výrobu, ani marketingové akce.

A aby toho nebylo málo, promítl se nám v roce 2019 do fungování ještě další faktor. Dále se zpřísnily a prodražily již tak náročné certifikace, jimiž se dosud zabývali dva naši odborníci, ale po zpřísnění bychom jich potřebovali mít alespoň pět. I na osvědčený produkt, který úspěšně prodáváme třicet let, se nyní vyžadují další zkoušky. Každých pět let se tak šanon s dokumentací rozroste asi pětkrát. Poplatky za certifikaci inovovaného kolenního implantátu, s nímž jsme plánovali vstoupit na trh v roce 2020, se znásobily čtyřikrát. Všechny tyto překážky se pak velmi negativně promítly do hospodaření a exportní aktivity se v roce 2019 prakticky zastavily. Tehdy jsme si říkali, že to doženeme v roce 2020, ale v současné době stojí zejména malé a střední firmy před depresivní předpovědí, kdy je konec hibernace ekonomiky v nedohlednu, a ony nevědí, jak a na jak dlouho si rozplánovat zbylé finanční prostředky a udržet tým osvědčených pracovníků,“ říká marketingový ředitel.

Exportní plány nejdou k šípku

V minulých letech firma dodávala šedesát procent své produkce na tuzemský trh a čtyřicet procent šlo na export asi do patnácti zemí. Největší exportní podíl se týkal Slovenska, kde má Beznoska od roku 2001 dceřinou společnost Beznoska Slovakia, do států bývalého Sovětského svazu, Portugalska a dalších států EU.

„Ani teď to nevzdáváme a pokračujeme v přípravách na potenciální expanzi na objemově zajímavý trh Polska, kde si již delší dobu budujeme síť distributorů a koncových zákazníků. Zamýšlený vstup na severoamerické trhy se nám bohužel zatím rozplývá v mlze nejistoty,“ neztrácí naději příslušník třetí generace vlastníků rodinné firmy. Ta kromě kyčelních a kolenních náhrad dodává od roku 2013 na trh také totální náhradu trapézometakarpálního kloubu typ T. Mezi žádané produkty patří rovněž částečná náhrada pánve pro onkologicky nemocné pacienty s využitím CT dat. Tyto náhrady se na celkových tržbách z vývozu podílejí ze čtyřiceti procent.

Panevropská kooperace

Cestou, jak obstát v krizi, je spolupráce mezi menšími firmami z oboru. „Navázali jsme kontakty se zahraničními výrobci s podobným produktovým portfoliem a vzájemně si pomáháme v prodeji na svých trzích. Z jednoho výběrového řízení nám vyšla jako zajímavá jedna střední italská společnost, která dodává o něco sofistikovanější a dražší náhrady, s níž se s našimi ekonomičtějšími řešeními dobře doplňujeme. Jejich zpočátku opatrný přístup z obavy, jestli je nechceme okopírovat, se časem změnil v obchodně-přátelský vztah,“ pochvaluje si italskou rodinnou firmu s podobnou historií Pavel Milata.

Při naší minulé návštěvě u Beznosků zkraje podzimu 2018 se přední tuzemský výrobce implantátů a lékařských nástrojů připravoval na modernizaci výroby v právě budované nové výrobní hale. „Naštěstí jsme ji stihli dokončit a aspoň částečně vybavit novými stroji zhruba rok před covidem, protože nyní by to bylo prakticky nemožné. Zakoupili jsme dvě víceosá obráběcí centra na obrábění plastů a frézařsko-soustružnické centrum, které urychluje a zpřesňuje operace dosud vykonávané na několika strojích. Díky novému technickému vybavení by se nám do budoucna mělo podařit významně navýšit výrobní kapacity, snížit zmetkovost a rovněž zrychlit a zlevnit výrobu,“ pokračuje obchodní ředitel.

Navázali jsme kontakty se zahraničními výrobci s podobným produktovým portfoliem a vzájemně si pomáháme v prodeji na svých trzích.

Perla mezi implantáty

Za ni lze určitě považovat miniinvazivní rostoucí endoprotézu stehenní kosti pro dětské pacienty s kostním tumorem. „I když se tolik neprodává jako další položky našeho portfolia, protože dětských pacientů s tímto onemocněním není naštěstí mnoho, takže náklady na vývoj a výrobu ještě dlouho nepokryjí vynaložené prostředky, jsme na ni velice pyšní,“ uzavírá Pavel Milata.

Nápad na zhotovení rostoucí endoprotézy vzešel právě od kladenské společnosti Beznoska, a reagoval tak na poptávku lékařů, kteří považují použití standardní – nerostoucí kloubní náhrady u dětí za nevhodné. Vyléčená končetina neroste, dostavují se pooperační komplikace a pacienti se stávají invalidními.

Do projektu se zapojili jak vývojoví pracovníci výrobce, tak tým zkušených ortopedů. Rostoucí endoprotéza od firmy Beznoska se vždy navrhuje na zakázku podle tělesných dispozic dítěte a ve spolupráci s ošetřujícími zdravotníky. Endoprotéza umožňuje v intervalech, jež jsou v souladu s aktuálním stavem růstu pacienta, prodlužování stehenní kosti a růst cév a nervů ve stejné délce jako na nepostižené končetině. Projekt individuální onkologické náhrady se stal v roce 2017 absolutním vítězem soutěže Cena TA ČR a získal titul Český nápad. Dostalo se mu rovněž ocenění Vizionář 2017, udělovaného sdružením Czechinno.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv společnosti Beznoska

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2021 na straně 48-50.

Štítky Zdravotnická technika, Inovace, Slovensko, Polsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.