Kenssy Dwi Ekaningsih: V Indonésii roste střední třída i výrobní kapacityPodporujeme užší spolupráci s Českem v zelených technologiích

Text Daniel Libertin Foto archiv velvyslanectví Indonésie v ČR Publikováno
thumbnail Indonésie

Kenssy Dwi Ekaningsih je velvyslankyní Indonésie v Praze od června 2019. Česká republika je její druhou diplomatickou misí mimo region ASEAN. Ačkoli víc než polovinu funkčního období prožila v pandemii, ambasáda pod jejím vedením nezahálí a pořádá a podporuje obchodní i kulturní akce i na dálku. Těší se ale, až po skončení pandemie budou moci obě země dál pěstovat úzce vybudované vztahy i z větší blízkosti. O síle česko-indonéské spolupráce svědčí i řada českých firem, které již v Indonésii působí.

Read in English

Kterým českým firmám se již podařilo na indonéském trhu uspět?

Po celém Česku najdete podniky, které už do Indonésie vyvážejí nebo tam mají obchodní partnery. Z těch velkých jmenujme třeba Home Credit, strojírenskou firmu DEL ze Žďáru nad Sázavou či výrobce radarů ERA v Pardubicích, případně další podniky z obranného průmyslu, strojírenství, dopravy či finančních služeb. Z menších firem jsou to třeba brněnská pražírna Kopi Luwak, dovozce cibetkové kávy z Indonésie, Mustika Ratu Spa a několik cestovních kanceláří a agentur, které se na Indonésii specializují.

A jak umí ambasáda pomoci českým podnikům, které by chtěly spolupráci s indonéskou stranou teprve navázat?

To je náš hlavní úkol. Radíme firmám a podnikatelům, na co se zaměřit, co vyřídit, na koho se obrátit, a podáme jim veškeré informace o Indonésii. V tuto chvíli jsme v kontaktu třeba s výrobcem laserových technologií Narran nebo s firmou Hydropol, dodavatelem řešení v oblasti obnovitelné energetiky. Ti už na indonéském trhu přítomni jsou, ale momentálně tam připravují rozšířit své aktivity, a moji kolegové na velvyslanectví jim pomáhají pro tento projekt nalézt co nejvhodnějšího partnera.

Trpělivost a empatie klíčem k úspěchu

Co byste českým podnikatelům doporučila? Na co si mají dát pozor při prvních kontaktech s Indonésany? Co je tam specifické?

Vždy všem doporučuji, aby se důkladně seznámili s naší kulturou a s našimi hodnotami. Od české kultury se poměrně dost liší. Poznat své obchodní partnery a zaměstnance a porozumět jim je pro úspěch v naší zemi nesmírně důležité. Indonésané mají tendenci o věcech zevrubněji přemýšlet, rádi vyjednávají a nejsou příliš zvyklí na přímé jednání. Je potřeba být trpělivý a nestavět se ke všemu pouze rozumově.

Z praktičtějšího pohledu je nejdůležitější navázat ty správné vztahy, a to nejen na úrovni byznysu, ale i vlády a místní samosprávy, porozumět odlišnostem v legislativě a úředních náležitostech. S tím vším ovšem může pomoci šikovný obchodní partner.

TRADE NEWS je oficiálním magazínem AMSP ČR. Jaká je pozice malých a středních podniků v Indonésii a jak je vláda podporuje?

Malé a střední firmy jsou páteří indonéské ekonomiky. Mikro a malé podniky a živnostníci tvoří zhruba 43 % HDP, a zbylých cca 57 % tvoří středně velké a větší podniky. Zároveň právě ony byly často nejvíce zasaženy pandemií covidu-19, ale díky své odolnosti a částečně i vládním programům se většině z nich daří krizi přečkat. Pro indonéské MSP je nejčastějším problémem nedostatek likvidity a potíže s cash flow. Proto jim vláda v rámci covidových opatření pomáhá jednak s financováním a jednak snížením daní, pokud se registrují u vládních orgánů. Vedle daňového zvýhodnění získávají také přístup k budování kapacit, mezinárodnímu obchodnímu fóru, workshopům, konferencím a networkingu. Dodám také, že v Indonésii malé a střední firmy spadají pod speciální ministerstvo malého a středního podnikání namísto obvyklého zařazení pod ministerstvo průmyslu a obchodu, což ukazuje na to, že je vláda považuje za nesmírně důležité.

Snadnější podnikání a zahraniční investice

Vaše země je čtvrtá nejlidnatější na světě a před pandemií rostl její HDP tempem přes 5 % za rok. Lze o Indonésii hovořit jako o trhu budoucnosti?

Myslím, že naše země má velkou perspektivu ze tří hlavních důvodů. Za prvé je to obrovský trh s neustále rostoucí střední třídou, což představuje zajištění domácí poptávky a spotřeby. Druhým faktorem je masivní výrobní kapacita, a to nejen pro zboží na domácí trh, ale hlavně na export. A třetí důvod představuje geografická poloha Indonésie a její členství v ASEAN, díky čemuž je ideální základnou pro expanzi do okolních zemí v asijsko-pacifickém regionu.

Ve kterých odvětvích spatřujete největší příležitosti pro české podniky?

Když pominu nově vznikající příležitosti v důsledku pandemie, které teď představují jasnou prioritu, považuje vláda za klíčové především podporu výroby a modernizace průmyslových kapacit, zejména v automotive, a také výstavbu a rozvoj infrastruktury. Dalšími důležitými odvětvími jsou telekomunikace a cestovní ruch. Velkou perspektivu vidím také v zelených energiích a technologiích. Škoda Auto právě uvedla na trh svůj nový elektromobil Enyaq iV, Škoda Transportation zase vyrábí elektrické autobusy – a podobným směrem jde i indonéský průmysl. Ráda bych v těchto odvětvích viděla užší spolupráci mezi vašimi a našimi firmami, protože poptávka po elektromobilitě brzy poroste jak na indonéském trhu, tak i v okolních státech, a Česko zde může uplatnit své jedinečné know-how.

Podmínky pro podnikání se v Indonésii zlepšují, jak dotvrzují žebříčky Indexu snadnosti podnikání i srovnání konkurenceschopnosti. Jaké reformy zejména v oblasti obchodu, podnikání a investic se za poslední roky podařilo zemi dotáhnout?

V poslední době vláda spustila dvě iniciativy, které významně pomohly usnadnit podnikání a rozvoj investic. První se nazývá OSS (z anglického Online Single Submission, tj. „jednotné online podání“) a One Stop Centre, a umožňuje založit firmu či živnost na jediném místě, na jediném úřadě, online, místo obíhání několika různých úřadů a zdlouhavé byrokracie. A v druhém zmíněném případě se jedná o podobný model, jen za účelem podpory přímých zahraničních investic. Byl přijat zákon zvaný Omnibus Law, v jehož rámci vznikla nová instituce s názvem INA (anglická zkratka pro Národní investiční úřad – pozn. red.), která přináší významné zjednodušení byrokracie pro zahraniční firmy, jež chtějí v Indonésii investovat a zaměstnávat lidi. Zatím na bázi této nové legislativy vláda navázala spolupráci s Japonskem a Spojenými arabskými emiráty.

ASEAN jako těžiště světové ekonomiky 21. století

Indonésie je součástí ASEAN a vy sama nyní působíte jako předsedkyně Českého výboru ASEAN v Praze. Jaké výhody pro zemi plynou z členství v tomto sdružení?

Osobně mám k zemím ASEAN blízký vztah i proto, že velká část mé diplomatické kariéry se odehrávala právě v tomto regionu. Hlavní cíle sdružení jsou urychlit hospodářský růst, posílit sociokulturní spolupráci a udržet politickou stabilitu v regionu. Tyto tři cíle spolu úzce souvisejí, jelikož pro naše země je klíčem k růstu právě stabilita a spolupráce. A daří se je naplňovat: státy jsou politicky stabilní, pomáhají si – nyní například formou společných opatření proti pandemii, včetně zřízení záchranného fondu ASEAN pro boj s covidem – a jejich ekonomiky v předpandemickém období rostly průměrným tempem 5% za rok. I díky tomu se celý region stal jednou z nejatraktivnějších oblastí pro zahraniční investice na světě a jsem osobně přesvědčena, že právě zde se nachází těžiště pro světový ekonomický rozvoj v 21. století.

Text: Daniel Libertin

Foto: archiv velvyslanectví Indonésie v ČR

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2021 na straně 40-41.

Štítky Indonésie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.