Šimon Mandlík: Data jsou cennou komoditou

Text Věra Vortelová Foto archiv Š. Mandlíka Publikováno

Před rokem a půl vznikla iniciativa prg.ai, kterou tvoří akademické instituce, magistrát a české firmy. Ročně by pražské vysoké školy měly vyprodukovat až pět set odborníků na umělou inteligenci (AI). V současné době je jich něco přes sto. (To je však stále víc než například v Montrealu, známém kvalifikovanou pracovní silou v tomto oboru.) Oslovili jsme jednoho z nich, absolventa FEL ČVUT Šimona Mandlíka. Proč právě jeho? Zvítězil v jedenáctém ročníku prestižní soutěže IT SPY o nejlepší diplomovou práci v tomto oboru v ČR a SR a má zkušenosti z působení ve společnostech Avast a Cisco.

Iniciativa prg.ai, jejímž spoluzakladatelem je známá tvář českého výzkumu AI a Centra umělé inteligence na vaší alma mater Michal Pěchouček, od samého začátku deklarovala jako hlavní cíl zvyšovat zájem o práci v pražském AI ekosystému. Promítla se ambice jejích duchovních otců i do vašeho života?

Moje studium a nyní již i práce jsou úzce spojeny s aktivitami těchto akademických pracovišť a s příležitostmi ve společnostech Avast a Cisco, které s naší fakultou dlouhodobě spolupracují. Problematiku, kterou jsem řešil ve své absolventské magisterské práci, jsem měl možnost prakticky aplikovat v těchto významných firmách. Fakulta elektrotechnická ČVUT spolu s Avastem rozvíjejí výzkum umělé inteligence a strojového učení a většina těchto aktivit probíhá v Laboratoři Avastu pro umělou inteligenci a kyberbezpečnost (AAICL) nacházející se v areálu fakulty.

Jak zařídit příliv mozků

Avast podporuje laboratoř relativně velkorysými investicemi. Čím je ještě zajímavý pro mladé talenty, jako jste vy?

Avast dává k dispozici svá rozsáhlá data o hrozbách z více než 400 milionů zařízení. A data jsou pro naši profesi alfou a omegou. Proto jsou, vyjdeme-li z veřejně dostupných údajů, v současné době na špici světového výzkumu v oblasti AI společnosti, které mají k dispozici velký objem dat. K nejznámějším patří Google a Facebook, jimž je během let za možnost být zdarma na síti bezplatně poskytli jejich uživatelé. Například Google nabízel několik let zdarma cloudové úložiště na fotky s neomezenou kapacitou. Tato data pak použil pro trénování svých modelů. Uživatelé tak vyměnili svá data za službu, za niž by jinak museli platit. Současně však přišli o své soukromí.

Michal Pěchouček, světově uznávaná osobnost na poli AI, profesor na FEL ČVUT a technický ředitel Avastu, se neobává odlivu mozků. Většina Čechů, kteří vyjeli na zkušenou do světa, se prý vrací. Byl jste na studijním pobytu v zahraničí nebo o něm uvažujete?

Možná vás překvapím, ale byl jsem jen na krátkodobých pobytech v zahraničí. Na šest týdnů mě vzal s sebou profesor Jiří Matas z naší fakulty, který se v Centru strojového vnímání zaměřuje na problematiku vizuálního rozpoznávání, deset dní jsem strávil na odborné konferenci v Japonsku a týden v Belgii na špičkovém intenzivním kurzu moderních oborů a technologií v rámci programu Athens. Ten od roku 1997 pořádá šestnáct předních evropských technických univerzit za podpory Evropské komise. Od svých kamarádů, kteří vycestovali v rámci programu Erasmus, vím, že se jedná o vynikající příležitost obohatit své znalosti a zkušenosti, ale sám jsem této možnosti nevyužil. Považuji výuku ve svém oboru na ČVUT za velmi kvalitní a byl jsem během studia spokojen se studijním zázemím i vstřícností vyučujících.

Útoků pomocí strojového učení přibývá

Vaše diplomová práce byla loni oceněna jako nejlepší v soutěži IT SPY českých a slovenských technických univerzit. Chystáte se do praxe, nebo do vědy?

Rád bych pokračoval na ČVUT studiem v doktorském programu. Vždycky mě zajímaly internetové technologie a zaměřuji se na oblast strojového učení v aplikaci s kybernetickou bezpečností. V současné době pracuji v Avastu v týmu profesora Pěchoučka na aplikaci technologie, jíž jsem věnoval svou diplomovou práci. V této souvislosti mě velmi zajímá také ochrana soukromí na internetu, kterou považuji do budoucna za stále naléhavější. V současné době probíhá řada výzkumů, jak zajistit, buď anonymizací, nebo jiným způsobem, bezpečnost dat při práci velkých modelů, a zabránit tak jejich zneužití.

Máte zkušenosti ze spolupráce také s malými a středními českými firmami?

Nemám. AI patří sice mezi velmi perspektivní, ale zároveň rizikové obory, u nichž nikdy nevíte, zda, kdy a kolik investovaných prostředků se vám vrátí. Proto do ní vkládají prostředky hlavně firmy se silným kapitálovým zázemím. Obrovské finanční částky, které velké americké společnosti vložily do výzkumu AI, se jim dnes bohatě úročí. Na naší škole běželo a běží poměrně hodně projektů, například jsme měli zakázky od americké armády nebo jiné v rámci grantového programu GA ČR. V posledních letech je velmi aktivní Avast, který mimo jiné vybavil přístroji Laboratoř pro umělou inteligenci a kyberbezpečnost.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv Š. Mandlíka

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2021 na straně 64-65.

Štítky Věda a výzkum, AI

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.