Andreas Künne: Německo a Česko jsou předurčeny být akcelerátorem Evropy

Text Daniel Libertin Foto archiv Velvyslanectví SRN v ČR Publikováno
thumbnail Německo

Andreas Künne, který byl jmenován novým velvyslancem Německa v České republice teprve v polovině srpna, chválí vysokou úroveň česko-německých vztahů a má jen slova obdivu pro své předchůdce a všechny, kteří se během posledních desetiletí zasloužili o zlepšování našich bilaterálních vztahů. Naše dvě země vidí jako přirozené a zavedené partnery a počítá s tím, že by naše silné partnerství mohlo být vůdčím prvkem i na evropské úrovni. O tom a o příkladech vzájemné spolupráce Česka a Německa jsme si s Andreasem Künnem povídali v sídle německé ambasády v Lobkovickém paláci v Praze.

Read in English

Jaké jsou vaše dosavadní osobní zkušenosti a dojmy z naší země a jejích obyvatel?

Jedním slovem úžasné. Je tu velmi přátelská atmosféra. To, že mezi Čechy a Němci panuje taková pohostinnost, vstřícnost a otevřenost, je velký úspěch a něco, na co mohou být všichni, kteří v oblasti česko-německých vztahů pracovali a pracují, velmi hrdí.

Je něco, co vás u nás překvapilo?

Česko jsem jakožto sousední zemi vždycky sledoval. Navíc jsem napůl Němec, napůl Rakušan a polovina mé rodiny žije ve Vídni. Praha je přibližně na půli cesty mezi Berlínem a Vídní a vždy byla důležitou součástí našich diskuzí a vnímání světa. Moje očekávání, co se týče Prahy a jejích obyvatel, byla už tak velmi vysoká a mohu jen konstatovat, že realita je zatím ještě překonává.

Dobří sousedé partnery na evropském poli

Při svém jmenování jste zmínil, že vaším cílem je dále prohlubovat stále užší česko-německé vztahy a česko-německé přátelství. Na co se chystáte zaměřit v prvních měsících svého působení především?

V první řadě chci zdůraznit, že v tomto směru není třeba dělat jakékoli změny, protože naše vztahy jsou vynikající. Jako sousedé sdílíme osm set kilometrů společné hranice. A právě přeshraniční kontakty mezi lidmi jsou podle mého názoru základem našich vztahů. Diplomatické styky mezi Prahou a Berlínem jsou samozřejmě na výborné úrovni, ale myslím, že zásadní roli hraje každodenní setkávání Čechů a Němců. V tomto smyslu je velvyslanectví jakýmsi zprostředkovatelem a poskytovatelem služeb a já se těším na to, až se dostanu k návštěvám českých regionů, včetně těch příhraničních.

Existují nějaké další oblasti, v nichž budete chtít naši spolupráci více prohloubit?

Myslím, že musíme velmi silně a úzce spolupracovat na celoevropské úrovni. Věřím, že Evropa je naším společným osudem. Existuje samozřejmě mnoho věcí, které se dají Bruselu vytknout, a právem. To samé ale platí i obráceně – z pohledu Bruselu vůči jednotlivým státům. Evropským záležitostem se nedostává stejné pozornosti, protože média se stejně jako naše společnosti orientují na jednotlivé národní státy. Musíme bránit evropské úspěchy a být opatrní v tom, co doopravdy kritizujeme. To, že nemáme hranice, je pro náš kontinent velkým výdobytkem. Máme volný pohyb zboží, osob a služeb. To představuje velký úspěch, který nám dává mnohem větší vyjednávací sílu na globálním poli. Nemá smysl, aby proti změně klimatu, omezení naší strategické závislosti na polovodičích nebo nedostatku zdravotních pomůcek bojovala každá země zvlášť. Proto musíme vybudovat silnější společnou politickou vizi toho, kam chceme jako Evropa směřovat. A jsem přesvědčen, že právě Německo a Česko se strukturálně velmi podobnými ekonomikami jsou předurčeny k tomu, aby společně poháněly Evropu kupředu. Neexistuje žádná reálná alternativa k tomu, abychom v Evropě jednali společně jako partneři. A to je úkolem pro nás i pro všechny ostatní.

Znáte nějaké české firmy nebo jste se už stihl s některými potkat?

Kdo by neznal Škodu nebo slavné české pivovary! Jsem tu zatím velmi krátce, takže jsem se dosud setkal jen se zástupci Škody, ČEZu a několika dalších společností. Jsem si ale jistý, že v nadcházejících týdnech a měsících budu mít řadu příležitostí navštívit mnoho zajímavých českých firem, a těším se na to.

Evropa je naším společným osudem.

Sdílení expertizy v obou směrech

V čem by se mohly české a německé firmy navzájem inspirovat?

Vzájemná inspirace a přenos znalostí uvnitř firem již probíhá. Během setkání německého prezidenta se zástupci německých a německo-českých podniků z klíčových sektorů poukázal generální ředitel firmy Bosch na zajímavou skutečnost. V devadesátých letech tady mezi českými a německými firmami panovaly spíše jednosměrné vztahy, jak do českých podniků vstupovali němečtí investoři a manažeři. Postupně se ale z obou stran stali partneři, kolegové a v mnoha případech také přátelé. A dnes je běžný jev, že se čeští pracovníci těchto firem stěhují do jejich německých poboček, protože tam potřebují českou odbornost. To jen potvrzuje, jak silné naše partnerství dnes je.

Toto číslo TRADE NEWS je sektorově zaměřeno na strojírenství a automotive. O dominantní roli těchto sektorů v obchodní výměně mezi Německem a ČR netřeba diskutovat. Jsou v jejich rámci nějaké zajímavé spolupráce, které byste chtěl zmínit?

Jednou ze zastávek během návštěvy německého prezidenta bylo také CIIRC ČVUT, konkrétně ve Výzkumném a inovačním centru pro pokročilou průmyslovou výrobu, které bylo zřízeno jako česko-německý společný projekt podpořený z evropských fondů. Bylo opravdu působivé sledovat, co za špičkové technologie společně vyvíjejí čeští a němečtí výzkumníci a podniky jako Škoda, Siemens, T-Mobile nebo Porsche. Firmy zde můžou využít skvělou infrastrukturu a především neskutečný lidský potenciál. Pro mě je to další úžasný příklad toho, jak se můžeme navzájem inspirovat.

Kromě toho bylo nedávno podepsáno memorandum o spolupráci mezi německou Společností Maxe Plancka a českým ministerstvem školství. Jedná se o program nazvaný Dioscuri, který podporuje výměnu odborníků mezi předními vědeckými pracovišti v obou zemích, čímž bude vytvářet sdílená centra pro výzkum a vývoj. Myslím si, že vytváření těchto klastrů excelence a využívání vzájemných silných stránek je přesně to, kam by naše spolupráce měla směřovat.

Nezapomínejme na sektor služeb

Německo je nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. V jakých sektorech mimo zmíněné vidíte největší potenciál pro budoucí spolupráci?

Jelikož máme velmi podobnou strukturu ekonomik, domnívám se, že bychom se měli zaměřit na jejich silné a slabé stránky, kde máme také mnoho společného. Můžeme se toho hodně naučit například v oblasti digitalizace, a to včetně veřejného sektoru, a také bychom mohli posílit spolupráci v oblasti zelených technologií.

Jelikož jsou obě naše země tradičně hodně orientované na průmysl, máme tendenci zapomínat, jak důležité je a bude odvětví služeb. Lufthansa nebo Deutsche Börse si už v Česku založily velká centra služeb. Mám také informace, že se k vám chystá přesunout velkou část svých interních služeb jedna velká německá banka. Dále vidíme v Česku obrovský inovační potenciál v oblasti IT, kterého bychom chtěli využít. Z Brna a Prahy se postupně stávají centra IT byznysu a mým cílem je v Německu zvýšit povědomí o těchto silných stránkách, které vaše země v této oblasti má. Každý v Německu ví, že jsou v Česku obrovské kapacity ve strojírenství, ale vaše IT kompetence mají také obrovský potenciál.

Každý v Německu ví, že jsou v Česku obrovské kapacity ve strojírenství, ale vaše IT kompetence mají také obrovský potenciál.

Jakou roli ve vaší práci hraje ekonomická diplomacie?

Česko-německé vztahy jsou pochopitelně založené na silném propojení obou ekonomik a pozici blízkých sousedů. V Česku působí přes čtyři tisíce německých společností a Česko-německá obchodní a průmyslová komora je velmi silnou organizací s více než sedmi sty členy. Navíc jsou obě země členy EU. S touto etablovanou strukturou v pozadí a mnoha zkušenými profesionály v oblasti podpory exportu a investic není myslím nutné, aby se osoba velvyslance přímo angažovala ve vyjednávání obchodních transakcí.

Svou úlohu vidím spíše ve zvyšování povědomí o našich zemích jako místech pro investice, podnikání nebo výzkum a vývoj. To funguje oboustranně, jelikož totéž dělá i můj protějšek, český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Ekonomická diplomacie v rámci EU by tedy měla být založena na propojování zemí a orientaci na budoucnost.

Text: Daniel Libertin

Foto: archiv Velvyslanectví SRN v ČR

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2021 na straně 10-12.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.