Blandine Gamblin: Malé a střední podniky představují dvě třetiny našich firemních klientů v AfriceJejich podpora je klíčová

Text Jana Jenšíková a Daniel Libertin Foto archiv Blandine Gamblin Publikováno

V současné době je skupina Société Générale (SG), do které patří i Komerční banka, jedním ze tří nejvýznamnějších mezinárodních bankovních řetězců na afrických trzích. Vlastní tu historicky silnou pozici a kvalitní síť retailového i korporátního bankovnictví. Zároveň má velké ambice. „Chceme hrát klíčovou roli v době, kdy tu finanční služby procházejí rychlými změnami,“ říká Blandine Gamblin, regionální ředitelka pro financování obchodu na afrických trzích. Dodává, že mimo tradiční frankofonní trhy v Africe banka expanduje do dalších zemí na kontinentu díky ohlášení spolupráce s jihoafrickou finanční skupinou Absa. Zeptali jsme se jí na příležitosti pro české firmy.

Read in English

Infrastruktura, MSP, zemědělství a energetika

Kde v současnosti vidíte ze svého hlediska hlavní příležitosti pro obchodování s africkými státy?

V Africe jsme identifikovali čtyři hlavní oblasti rozvoje, které se mohou v budoucnu stát motorem růstu jednotlivých ekonomik. V první řadě je to financování infrastruktury, což je zásadní faktor. Druhou klíčovou oblast tvoří podpora afrických malých a středních podniků. Ty mimochodem představují dvě třetiny firemních klientů SG na kontinentu. Další prioritou je rozvoj zemědělství. Právě primární sektor totiž přispívá k převážné části bohatství vyprodukovaného na kontinentu a je primárním zdrojem zaměstnanosti. V neposlední řadě je významnou oblastí energetika, zejména ve smyslu rozšiřování přístupu k elektřině. Téměř čtyřicet procent africké venkovské populace totiž stále nemá elektrické připojení. Změnit to může i energetická transformace, včetně využití alternativních a obnovitelných zdrojů v těchto nepropojených regionech.

Které země vy osobně vnímáte z byznysového hlediska jako nejperspektivnější a proč?

Příležitosti vidíme ve všech zemích Afriky, ale tři trhy vnímáme jako zvlášť perspektivní. Všechny zároveň tradičně fungují jako centrum daného regionu. V severní Africe se jeví jako nejstabilnější a nejodolnější ekonomika Maroko. Země v loňském roce prokázala silný institucionální rámec, když výborně zvládla pandemii covidu-19: zatím je jedinou zemí na kontinentu s vyšší než padesátiprocentní proočkovaností populace. Strategie růstu se zaměřuje na rozvoj vazeb v hodnotových řetězcích, například v automobilovém nebo leteckém průmyslu, přičemž země těží i z výborných mezinárodních vztahů. Marocké firmy jsou zároveň dobře etablovány na jiných afrických trzích.

V subsaharské Africe vypadají nejdynamičtěji Pobřeží slonoviny a Senegal. Obě země mají diverzifikovanou ekonomiku se silným zemědělstvím, velkými veřejnými investičními plány na obnovu infrastruktury, stále početnější střední třídou s rostoucími potřebami a zlepšováním podnikatelského klimatu a úrovní státní správy. Obě jsou také součástí Západoafrické měnové unie, díky čemuž mají stabilní měnu a nízkou míru inflace. Navíc se na moři u Senegalu i Pobřeží slonoviny nedávno objevily významné zásoby ropy a zemního plynu – těžba by měla být zahájena do tří let.

Víte o některých projektech v těchto zemích, na kterých se podílejí české firmy?

Můžu zmínit například obrovský projekt rekonstrukce pěti regionálních letišť v Senegalu, na němž se podílí Komerční banka spolu s řadou českých i zahraničních subdodavatelů.

První emise zelených dluhopisů v Africe

Co Afrika a ESG? Můžete jmenovat některé projekty ohleduplného a udržitelného podnikání v Africe z poslední doby, které skupina Société Générale podporuje?

Například jsme spustili iniciativu pro financování zeleného podnikání zaměřenou na zákazníky, kteří jsou v oblasti čisté energie už aktivní nebo kteří chtějí přejít od činnosti náročné na uhlík k udržitelnějšímu způsobu podnikání. V Maroku podporujeme spolu s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj zelené investice malých a středních podniků prostřednictvím financování energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. Na Madagaskaru se Société Générale podílela na financování největší solární elektrárny GreenYellow a v Beninu se účastnila první emise zelených dluhopisů v afrických zemích, což představuje přelomovou transakci v rámci rozvojových trhů.

Jak jsou na tom africké trhy s digitalizací? Představuje také příležitost pro evropské exportéry?

V rámci zóny volného obchodu na africkém kontinentu bude klíčovým faktorem úspěchu každé zlepšení směřující k větší ekonomické integraci afrických trhů, proto je digitalizace nezbytná. Za tímto účelem Société Générale uvedla na africký trh jednak digitální platformu pro financování obchodu Komgo a jednak aktivně hledáme možnosti, jak rozšířit již v Evropě fungující platformu we.trade a její produkty také do afrických zemí.

Co byste ze svého odborného hlediska poradila exportérům, kteří v Africe začínají obchodovat?

Díky silné odbornosti skupiny SG v oblasti financování obchodu a díky její široké přítomnosti a zkušenostem na afrických trzích jsou naši poradci schopni poskytnout českým exportérům osvědčená řešení na podporu jejich exportní strategie. Přímo v Africe nyní působíme na 19 trzích a prostřednictvím spolupráce se skupinou Absa to pro naše klienty představuje celkem až 27 afrických destinací.

V rámci skupiny jsme v jednotlivých zemích vybudovali specializované týmy, které mají přehled o místních specifikách obchodu a jejich unikátního know how využíváme ve prospěch exportujících firem a importérů. České exportéry bych odkázala na náš lokální tým specialistů zahraničního obchodu v Komerční bance, kteří operativně se svými „alter ego” v příslušné zemi mohou prověřit možnosti realizace obchodního záměru a nastrukturují transakci. Důležité je pokrýt obvyklá rizika, které zahraniční obchod provázejí, jako je riziko nezaplacení, nedodání nebo kurzovní riziko. V případě Afriky je podstatným faktorem i riziko geopolitické.

A jak SG pomáhá konkrétně malým a středním podnikům?

Jednou z našich úspěšných iniciativ je vytvoření osmi center pro malé a střední podniky, jejichž cílem je poskytovat podporu africkým podnikatelům v jejich mezinárodních rozvojových projektech. Tato centra se momentálně nacházejí v Senegalu, Burkině Faso, Ghaně, Pobřeží slonoviny, Kamerunu, Beninu, Guineji a na Madagaskaru a brzy přibude další v Mosambiku. Je to vlastně první iniciativa tohoto druhu ze strany bank v Africe a myslím, že i skvělý příklad aktivní účasti na rozvoji podnikání.

Text: Jana Jenšíková a Daniel Libertin

Foto: archiv Blandine Gamblin a Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2021 na straně 48-49.

Štítky Afrika, SG, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.