Patricio Utreras: Chile je připraveno stát se novým strategickým partnerem Česka

Text Daniel Libertin a Jana Jenšíková Foto archiv Patricio Utreras Publikováno
thumbnail Chile

Velvyslanec Chile Patricio Utreras vidí Česko a Chile jako „stejně smýšlející země“, tedy země, které sdílejí širokou škálu hodnot, zásad a zájmů v otázkách, jako je dodržování mezinárodního práva nebo ochrana životního prostředí, a v neposlední řadě i pohled na volný obchod a investice. „Jsem také přesvědčen, že v tomto období krize vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu je důležitější než kdy předtím, aby naše dvě země své už tak velmi dobré bilaterální vztahy ještě posílily a dodaly jim strategický přesah,” dodal.

Read in English

Chilsko-české obchodní vztahy mají jasně vzestupnou tendenci. Co k tomuto nárůstu nejvíce přispělo?

Za období 2014 až 2021 se chilský export do Česka zvýšil o 26 procent na 49 milionů dolarů, zatímco český export do Chile vzrostl dokonce o 93 procent na stávající hodnotu 112 milionů dolarů. Je těžké jmenovat jeden konkrétní faktor. Například růst vývozu chilských potravinářských produktů mohl být podpořen pandemií a lockdowny. K nárůstu českého exportu zejména před nástupem pandemie pravděpodobně přispěla poptávka po kapitálových statcích na straně chilské ekonomiky a také dynamická propagace ze strany české vlády, mimo jiné prostřednictvím kanceláře CzechTrade v Santiagu.

V jakých odvětvích vedle již prosperujícího potravinářství vidíte největší perspektivu pro chilské investice a nebo dovoz do Česka?

Potravinářství tvoří 70 procent chilského exportu na český trh. Tradičně se jedná o víno, ale z Chile se nyní dovážejí nově i vepřové, krůtí a hovězí maso nebo superpotraviny jako maqui berry či stévie. Mimo toto odvětví vidíme příležitosti třeba v textilním průmyslu: v současnosti registrujeme například růst dovozu vlny pro automobilový sektor. Věříme také, že je třeba konkrétními kroky podpořit oblast investic a cestovního ruchu.

Chile trpí suchem

České firmy mohou pomoct

V září minulého roku jste během své návštěvy Zlínského kraje udělil prestižní Cenu Magalhãesova průlivu společnosti Satturn Holešov. Stala se tak jediným subjektem v České republice, který se může pyšnit tímto prestižním oceněním za inovace a objevy se světovým dopadem, a to za unikátní projekt Enceladus, který je zaměřen na čištění odpadních vod a zadržování vody v krajině v Chile. Čím vás projekt i firma celkově zaujaly?

Chile již více než 13 let trpí suchem. V důsledku toho musí mnoho malých obcí na venkově získávat pitnou vodu prostřednictvím nákladních automobilů s cisternami. A protože některé z těchto obcí nejsou napojené na čistírny odpadních vod, nemohou toto malé množství vody, které získaly, využít znovu. To se díky systému Enceladus dramaticky změní – nyní by tuto vodu mohly znovu využít na zahradě, pro dobytek, v řemeslných živnostech atd. Domnívám se, že takovéto řešení má potenciál změnit jejich životy.

Kontaktovali jsme proto naše ministerstvo pro infrastrukturu, které po důkladné analýze systému Enceladus dospělo k závěru, že bude v Chile plně aplikovatelný. To nás přesvědčilo o potenciálním pozitivním dopadu, který tato technologie v naší zemi může mít. A kromě toho na mě udělala velký dojem nejen kreativita a inovativní duch firmy Satturn, ale také její angažovanost vůči městu a regionu. Tato společnost je z mého pohledu významným tahounem Zlínského kraje a v budoucnu možná i bilaterálních vztahů s mou zemí.

Další firmou, která se na chilském trhu dokázala prosadit, je Solek, jenž v Chile staví solární elektrárny a elektrárny na zelený vodík. Jmenujte prosím některé další české firmy, které již ve vaší zemi působí.

Solek je dnes opravdu významným hráčem ve velmi dynamickém sektoru nekonvenčních obnovitelných zdrojů energie. Další česká společnost, která tento sektor pomáhá rozvíjet, je Škoda Power v partnerství s korejským Doosanem: společně už postavily Cerro Dominador, největší termosolární elektrárnu v Latinské Americe, a další mají ve výstavbě. Škoda Power pro tento účel vyrábí a dodává turbíny.

Příkladem z úplně jiného sektoru je Rudolf Jelínek, který je na chilském trhu již více než 15 let. Mají u nás ovocný sad, kde pěstují hrušky na hruškovici. Přítomnost této tradiční české společnosti v Chile je pro mě symbolem pevných vazeb mezi našimi dvěma zeměmi.

Vaše ambasáda spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR uspořádala nedávno první bilaterální chilsko-český workshop o adaptaci na sucho nazvaný Mapování, dobíjení a monitoring zvodnělých vrstev. Environmentální technologie, obnovitelné energie, odpadové hospodářství nebo také hutnictví patří mezi odvětví, kde již naše země úspěšně spolupracují.

Jak už jsem zmínil, Chile má problémy se suchem a Česko má spoustu zkušeností a technologického know-how v oblasti vodního hospodářství. Tohoto prvního workshopu spolupořádaného s Ministerstvem životního prostředí se zúčastnily mimo jiné Masarykův vodohospodářský ústav, Česká geologická služba nebo ČZU. Velmi brzy bude následovat návštěva chilských odborníků z vládních institucí a Universidad de Chile v Česku.

Další hnací silou poptávky po těchto technologiích a produktech je to, že naše země má obrovské zásoby nerostů, jako je měď, lithium, železo a mnoho dalších. To vyžaduje nejen tradiční těžební technologie, ale také ekologicky šetrnou těžbu a v obou případech existují specifické příklady využití českých výrobků a technologií. Kromě toho se Chile chce stát do roku 2030 zemí s nejnižšími náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Díky tomu bude velmi atraktivní pro výrobu zeleného vodíku vyráběného solární a větrnou energií. A české vodíkové technologie mohou být základem pro dlouhodobé partnerství i na tomto poli.

Chile má problémy se suchem, a Česko má spoustu zkušeností a technologického know-how v oblasti vodního hospodářství.

Inspirace ze souhry veřejného a soukromého sektoru

V posledních letech jste také dali do pohybu program Start-Up Chile zaměřený na české firmy. Můžete jej trochu přiblížit? Co může českým firmám nabídnout?

Tento program je z mého pohledu fantastický. Funguje už přes 12 let, svého času byl jedním z prvních svého druhu na světě. Spočívá v tom, že nabízí start-upům finanční a technickou podporu pro rozvoj a expanzi jejich podnikání do zahraničí. Chilská vláda v tomto směru poskytuje mimo jiné nevratný grant bez závazků, několikatýdenní koučinkový program v Chile (hradí letenky a další náklady) či kontakty na přední společnosti a potenciální investory. Pro danou firmu z toho nevyplývá žádná povinnost v Chile zůstat podnikat. Určitě vás napadne, co z toho chilská vláda má. Odpověď je jednoduchá: chceme do naší země přilákat inovativní společnosti, které vytvářejí nové odpovědi na globální výzvy, a díky tomu do našeho podnikatelského prostředí vnášet inovativního a kreativního ducha.

Kultura, věda a vzdělávání

Chile a Česko realizují řadu spoluprací na poli kultury, vědy, vzdělávání, výzkumu a vývoje. Jako nejvýznamnější jmenujme asi chilskou podporu Českému antarktickému výzkumnému programu. V čem přesně tato kooperace spočívá?

Chilské námořnictvo, Chilský antarktický institut a další úřady poskytují logistickou a administrativní podporu každoročním expedicím Českého antarktického výzkumného programu při Masarykově univerzitě. Čeští vědci vstupují na „bílý kontinent“ přes chilský přístav Punta Arenas, odkud vyrážejí na svou Mendelovu polární stanici.

I s ohledem na globální výzvy v důsledku změny klimatu, kde Antarktida hraje klíčovou roli, je důležitější než kdy jindy, aby „stejně smýšlející země“ jako Česko a Chile rozšířily a prohloubily svou stávající spolupráci, ať už v oblasti polárních věd, nebo pokud jde o politické otázky spojené s antarktickým smluvním systémem. Z tohoto důvodu se 19. května v Praze uskutečnil první politický dialog o otázkách Antarktidy mezi delegacemi z Chile a České republiky. Příští rok se těšíme na jeho pokračování v Santiagu.

Dalším výrazným projevem naší spolupráce jsou dohody mezi mnoha chilskými a českými vysokými školami. O jaké univerzity se jedná? A jaká je vaše vize, jak tuto spolupráci rozvíjet dál?

Nejméně 13 chilských univerzit má smlouvy o spolupráci s českými univerzitami, mezi které patří například Univerzita Karlova, Univerzita Hradec Králové, Masarykova univerzita v Brně či ČVUT v Praze. Zejména u našich dvou nejstarších vysokých škol, tedy Univerzity Karlovy a Universidad de Chile, je silná vůle prohlubovat a rozšiřovat spolupráci v mnoha oblastech. Pokud jde o její další rozvoj, zmíním například memorandum o porozumění mezi Akademií věd ČR a Národní agenturou pro výzkum a vývoj v Chile (ANID), které významně usnadní tvorbu společných projektů mezi našimi vědci.

Za rozhovor děkují Jana Jenšíková a Daniel Libertin

Foto: archiv P. Utrerase

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2022 na straně 42-44.

Štítky Chile

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.