Miloslav Stašek: Ve Státech se nám otevírají nové možnosti

Text Daniel Libertin Foto archiv M. Staška Publikováno
thumbnail USA

„V souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu je pozornost Spojených států na náš region upřena mnohem víc, než tomu bylo během posledních dvou dekád. Pro nás se tím otevírá řada možností k hledání nových synergií a k hlubšímu rozvíjení těch stávajících, ať už v oblasti bezpečnosti, obchodu, vědy či inovací nebo také v rámci energetiky,“ říká Miloslav Stašek, nově jmenovaný velvyslanec České republiky v USA, v exkluzivním rozhovoru pro TRADE NEWS.

V jakých dalších ohledech podle vás probíhající ruská invaze na Ukrajinu proměňuje nebo promění vztahy mezi Českem a USA?

Myslím, že se naše vztahy ještě prohloubí a významně se urychlí spolupráce tam, kde existuje souvislost s touto jasně definovanou hrozbou. Vzrůstá zájem o kooperaci v oblasti kybernetické bezpečnosti, která bude v budoucnu bezesporu představovat jednu z hlavních bezpečnostních priorit vzájemné relace. Naše ministerstvo má zájem o dlouhodobější spolupráci v oblasti školení svých expertů v digitální bezpečnosti a strategické komunikaci. V neposlední řadě tato situace urychlí již probíhající modernizaci české armády. Nejde však jen o dodávky špičkových obranných technologií, ale především o společný výzkum a vývoj technologií nových.

Zmínil jste, že se budete v rámci své mise v USA intenzivně věnovat i energetice. Jaké konkrétní otázky řešíte?

Americká vláda vyhlásila ambiciózní plán přechodu k čisté energetice, s čímž souvisí očekávané masivní investice do větrných turbín a solárních panelů, technologií založených na vodíku, do odolnosti sítě i zvýšení energetické účinnosti. Důležitou roli nízkouhlíkového zdroje si i za stávající administrativy udrželo jádro. Velký potenciál tak vidím ve spolupráci na výzkumu a vývoji nových energetických technologií či technologií na ukládání jaderného paliva.

USA nejsou homogenní trh

Ze svých minulých velvyslaneckých misí jste znám důrazem na ekonomickou diplomacii. Jakou máte v této oblasti strategii pro Spojené státy?

USA jsou pro české firmy velmi lákavým trhem. Jak už bylo mnohokrát řečeno, pro ČR se dokonce jedná o největší exportní destinaci mimo Evropu. Je ale třeba si uvědomit, že USA nejsou jako trh zcela homogenní. Tvoří je padesát států, které jsou geograficky, demograficky, politicky, ale často i kulturně odlišné. To, co by české firmy mohly s úspěchem prodat na Floridě, půjde o poznání hůř nabízet partnerům v Oregonu. Jen pro srovnání: například Kalifornie je největší subnárodní ekonomikou na světě. V celosvětovém žebříčku by se nacházela na pátém místě někde mezi Německem a Velkou Británií. Texaská ekonomika zase velikostí odpovídá Itálii nebo Brazílii.

Chceme detailněji zpracovat exportní potenciál v jednotlivých regionech USA, a umožnit tak Českým firmám preciznější zacílení.

Naším cílem by mělo být detailněji zpracovat exportní potenciál v jednotlivých regionech, a českým firmám tak usnadnit práci a ušetřit energii a finance při vstupu na tamní trh. Mou snahou proto bude výrazně rozšířit aktivity ambasády v jednotlivých státech a postupně budovat výrazně detailnější znalostní základny o nich, aby české firmy mohly precizněji zacílit své exportní aktivity. To platí dvojnásob pro start-upy a inovativní společnosti, které se mohou pokoušet o využití místních inovačních ekosystémů.

V čem by se podle vás mohly české firmy poučit od těch amerických, které jsou známé inovativností a rychlou reakcí na změny?

Americké firmy jsou především známé tím, že dokážou svým produktům poskytnout vynikající marketing. Nemyslím si, že by naše firmy nedokázaly být dostatečně inovativní nebo se přizpůsobovat současným trendům. Pokud však chtějí na americkém trhu uspět, musí umět přesvědčit své zákazníky, že jejich produkt je dostatečně kvalitní a v poměru k ceně vlastně jediný efektivní na současném trhu. Henry Ford kdysi prohlásil: „Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za reklamu.“

Zmíněná rychlá reakce amerických firem na měnící se prostředí spočívá především v jejich proaktivitě, ochotě podstupovat rizika zejména ve vývoji nových produktů a služeb, ale zároveň schopnosti neúspěšné projekty rychle odhalit a dále na nich nelpět.

Česko-americká spolupráce na technologiích budoucnosti

Před svým odjezdem do USA jste v médiích zmínil potenciální účast ČR na americkém vývoji nových modulárních reaktorů. Můžete přiblížit formy této spolupráce?

Americké firmy jsou ve vývoji a certifikaci malých modulárních reaktorů nejdále. Spolupráce v této oblasti může naší zemi přinést mnoho výhod a nabývat různých forem. Již několik let existuje kooperace mezi Centrem výzkumu Řež a americkou Oak Ridge National Laboratory v oblasti využití fluoridových solí. Nad rámec čistě výzkumných aktivit potom můžeme zprostředkovat spolupráci mezi českým průmyslem a americkými firmami, které malé modulární reaktory vyvíjejí nebo staví. ČR se také může významně poučit z pilotních certifikačních procesů, které americká vláda v současnosti realizuje.

Naše kooperace na energetických technologiích budoucnosti se však neomezuje pouze na malé modulární reaktory. Od roku 2019 funguje velmi efektivní partnerství mezi americkým Ministerstvem energetiky a Akademií věd ČR zastoupenou Ústavem fyziky plazmatu na stavbě experimentálního tokamaku    COMPASS-U.

Jakými dalšími způsoby může české velvyslanectví ve Washingtonu podpořit spolupráci našich zemí v oblasti vědy, výzkumu a vývoje? Jak můžete pomoci exportu českých inovativních firem do Spojených států?

Velvyslanectví ve Washingtonu je jedním ze tří pilotních pracovišť specializovaných diplomatů zaměřených právě na rozvoj spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Díky tomu se můžeme této široké problematice věnovat hned v několika rovinách. V první řadě se snažíme o využívání existujících mezistátních dohod o spolupráci, případně takové dohody sjednávat. Ve druhé potom pomáháme navazovat kontakty mezi výzkumnými organizacemi na obou stranách Atlantiku, které uvedené dohody naplňují konkrétními projekty.

Podpora a propagace českých inovací je ve srovnání s rozvojem akademických relací samostatnou disciplínou. Využíváme zde tradičnějších nástrojů, jako jsou projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), ale také méně obvyklých spoluprací s regionálními partnery, kteří nám pomáhají některé technologie pro americký trh testovat. Těším se na to, co nového se nám podaří uvést společně v život.

Za rozhovor děkuje Daniel Libertin

Foto: archiv M. Staška

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2022 na straně 22-23.

Štítky USA, MZV

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.