Jiří Slavík: Čeští podnikatelé se konkurence nebojíPřipravujeme projekt pro malé a střední firmy

Text Věra Vortelová Foto archiv Jiřího Slavíka Publikováno
thumbnail Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty (SAE) v posledních letech vystoupily ze stínu větších státních celků Arabského poloostrova a pro český export se staly po Izraeli druhým nejdůležitějším trhem v rámci celého regionu Blízkého východu. Na aktuální vývoj podnikatelského prostředí v SAE a podíl našich firem na velkorysých plánech na diverzifikaci jejich ekonomiky, dosud do značné míry závislé na příjmech z ropy a zemního plynu, jsme se zeptali velvyslance ČR v Abú Dhabí Jiřího Slavíka.

Koncem roku 2018 vstoupily ve Spojených arabských emirátech v platnost legislativní změny, které umožnily zahraničním podnikatelům založit společnost bez místního partnera. Využily této situace také české firmy?

Toto opatření zdravě podnítilo české podnikání ve Spojených arabských emirátech. A náš zastupitelský úřad hledá cesty, jak tento trend posílit. Proto společně s agenturou CzechTrade připravujeme od příštího roku projekt, který ještě více zjednoduší vstup českým firmám na emirátský trh a rozšíří naši společnou podporu zejména malým a středním společnostem.

Rád bych v této souvislosti zdůraznil, že naše vztahy se SAE jsou vynikající, podpořené jak v politické rovině, tak i silnou hospodářskou spoluprací. SAE představují klíčového partnera v regionu Zálivu a jsou významným hráčem na mezinárodním poli. Jsou největším obchodním partnerem ČR mezi arabskými státy. Pozici SAE vůči ČR a dalším zemím schengenského prostoru zvýrazňuje skutečnost, že občané SAE mají s těmito zeměmi bezvízový styk. V příštím období bude důležité, jak dokážeme propojení na obou stranách dále rozšířit, a to na oblasti, které mají pro spolupráci velkou přidanou hodnotu.

Signalizovalo toto zásadní opatření počátek rozsáhlejších změn systému, jimiž by SAE přilákaly více zahraničních investorů a odborníků zejména z oblasti vědy a nových technologií?

Byl to jeden z kroků. Dalším byla počátkem tohoto roku úprava v oblasti vízové povinnosti. Za zásadní změnu lze považovat snížení investiční hranice v oblasti nemovitostí z deseti milionů dirhamů na dva miliony, jež umožní žadateli získat desetileté zlaté vízum.

Vláda SAE si je vědoma potřeby diverzifikace hospodářství země a zahraničních investic, jež by odstranily tradiční silnou závislost domácí ekonomiky na příjmech z prodeje ropy. Vládní strategie se zaměřuje rovněž na posílení transferu technologií a budování lokálních výrobních kapacit. České firmy disponují schopnostmi takové projekty realizovat a v poslední době se již setkáváme s případy, kdy v SAE společně s místními partnery budují výrobní linky.

Soulad tradice a modernity přitahuje kapitál i talenty

Jak funguje státní útvar se složitým podnikatelským prostředím o deseti milionech obyvatel, v němž majoritu tvoří cizinci?

Spojené arabské emiráty jsou i ve světovém měřítku výjimečnou zemí, v níž žije téměř 200 národností. Do každodenního života se promítá princip tolerance, který je široce respektován. SAE se netají svými strategickými vizemi vytvářejícími obraz vysoce atraktivní země. Necouvají ani před velkorysými projekty: v roce 2019 poslaly do vesmíru prvního kosmonauta, od roku 2020 připojují do provozu bloky své jaderné elektrárny a od loňského roku staví novou železniční síť.

Politický a společenský systém země představuje úspěšné spojení tradičního rodového a kmenového systému a islámské náboženské tradice s moderním tržním hospodářstvím, podporou vzdělání, vědy a výzkumu, liberálním přístupem k cizincům a celkovou náboženskou tolerancí. SAE zavádějí významné legislativní změny týkající se osobního statusu obyvatel, genderové rovnosti, společenského života, ekonomických pravidel a osobních svobod, které podstatně ovlivňují každodenní život místních obyvatel i cizinců. Tyto kroky zemi zatraktivňují pro další příliv investic, lidského i finančního kapitálu. Změny zákonů jsou součástí dlouhodobého plánu k dosažení vyrovnané, tolerantní, multikulturní a hospodářsky vyspělé společnosti.

Vláda klade důraz na digitalizaci všech oblastí moderního života. Zejména během covidové pandemie se ukázalo, jak jsou zaváděné systémy a aplikace užitečné a dokáží být nástrojem pro účinnou koordinaci složité činnosti v době mimořádných opatření.

Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí úzce spolupracuje s Českou podnikatelskou radou (Czech Business Council, CBC), jedinou oficiální platformou zastupující české firmy v Dubaji. Jaké společné projekty považujete za nejúspěšnější?

Naše aktivity zintenzivnily v průběhu světové výstavy Expo 2020 v Dubaji i po jejím ukončení. Nejen s Českou podnikatelskou radou, ale i dalšími partnery, jako je CzechTrade, jsme uskutečnili více než desítku projektů. Za zmínku stojí projekt Smart City v českém pavilonu na Expu, podpora českých firem na veletrhu Arab Health v Dubaji, široká prezentace během Národního dne ČR na Expu a pravidelný seminář České podnikatelské rady o aktuálním vývoji obchodního prostředí ve Spojených arabských emirátech.

Za nejúspěšnější projekty však považujeme ty, které nakonec znamenají pro českou firmu nalezení lokálního partnera a podpis smlouvy. A to se našemu týmu daří.

Na Všeobecné světové výstavě Expo 2020 vzbudily velký zájem jak naše moderní technologie, tak úroveň vědy a výzkumu či atraktivita českého designu. Přinesla již nějaké praktické výstupy podnikatelská část programu Národního dne?

Víme o českých firmách, které zde uzavírají partnerství, a to zejména v oblasti energetiky, obrany, zdravotnictví a zemědělství.

Naše prezentace na Expu 2020 skutečně vyvolala v SAE velký ohlas. Systém Solar-Air-Water-Earth-Resource (S.A.W.E.R.), který vytváří vodu ze vzdušné vlhkosti s využitím solární energie, získal na Expu cenu Za nejlepší inovaci. Systém vyvinuli a dále ho zdokonalují vědci Akademie věd ČR a Českého vysokého učení technického. Myšlenka proměny vzduchu ve vodu a suché pouště v kvetoucí zahradu je pro prostředí Spojených arabských emirátů velmi příznačná. Rovněž i tematické čtrnáctidenní rotační expozice v našem pavilonu vhodně zdůrazňovaly oblasti, v nichž si Česká republika drží světovou proslulost.

Česko patří mezi nemnoho zemí, jejichž průmyslové firmy dokáží vyrobit kompletní letadlo. Na druhé straně se Spojené arabské emiráty řadí mezi patnáct zemí světa, které poměrově vydávají nejvíce prostředků na obranu. Jaké šance mají naše firmy v tendrech SAE na dodávky výrobků a služeb pro vojenský sektor?

České technologie mají v regionu Zálivu velice dobrou pověst. Místní firmy svůj výrobní průmysl teprve zavádějí, a proto často používají outsourcing komponent právě z evropských trhů. Například v odvětví leteckého průmyslu jsou v České republice vyhledávány podvozky, motory a kompozit.

V SAE panuje silné konkurenční prostředí. Tendrů se účastní nejlepší světové firmy a výběr konečného dodavatele je s ohledem na požadovaná kritéria velmi přísný a náročný. České firmy mají vzhledem ke své kvalitě a získaným pozitivním referencím ze světa pro účast v těchto tendrech velmi dobré výchozí podmínky. Právě diverzifikace našeho průmyslu a široké spektrum jeho produktů jsou velkým plusem, který nám umožňuje v náročné světové konkurenci obstát.

Za rozhovor děkuje Věra Vortelová

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv Jiřího Slavíka

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2022 na straně 28-30.

Štítky SAE, Ekonomická diplomacie, MZV

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.