Bezpečnost, konkurenceschopnost, transformaceŠvédsko navazuje na české předsednictví EU

Text Daniel Libertin Foto archiv F. Jörgensena Publikováno
thumbnail Švédsko

I při svém nabitém programu spojeném se švédským předsednictvím Radě EU si velvyslanec Švédska v České republice Fredrik Jörgensen našel čas na rozhovor pro TRADE NEWS. Hovoříme s ním o prioritách švédského předsednictví, důležitosti inovací v evropské ekonomice, česko-švédských obchodních vztazích a blízkosti našich dvou národů.

Read in English

Priority švédského předsednictví Radě EU lze rozdělit do čtyř oblastí: bezpečnost, konkurenceschopnost, zvládání zelené a energetické transformace a ochrana demokratických hodnot a právního státu jakožto základů evropského společenství. Ve kterých na Švédsko čeká nejvíc práce?

Nejdůležitějším a zároveň určitě nejobtížnějším úkolem bude udržet to, co se tak skvěle dařilo českému předsednictví: a sice jednotný postup při pokračující silné podpoře Ukrajiny – humanitární, hospodářské i vojenské. Výsledek války na Ukrajině totiž rozhodne, zda Evropané budou moct i nadále žít svobodně.

Konkurenceschopnost je klíčem k hospodářské prosperitě; v globalizovaném světě musí být evropské podniky schopny konkurovat. Základem růstu a prosperity je vnitřní trh, který definují čtyři svobody: volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Máme ambiciózní program volného obchodu s jasnými pravidly a dalšími reformami, které Unii v mezinárodní konkurenci posílí.

V případě zelené transformace má Švédsko v plánu tváří v tvář energetické krizi dotáhnout dohody nad zbývajícími částmi klimatického balíčku EU Fit for 55, na němž české předsednictví rovněž odvedlo obrovský kus práce. Budeme také pokračovat ve snahách snížit závislost EU na ruském plynu a dalších fosilních zdrojích energie. Musíme se připravit na to, že bude potřeba případně jednat o dalších nezbytných opatřeních, abychom energetickou krizi zvládli.

Do poslední oblasti jsme pak zařadili úkoly zaměřené na posílení odolnosti evropské demokracie. Shrnujeme zde společné hodnoty a základy, na nichž EU stojí, jako jsou demokratické instituce, nezávislé soudnictví nebo svoboda projevu.

Dlouhodobým cílem Švédska je stát se jednou z prvních fossil freezemí na světě. Jak ovlivňují válka na Ukrajině a energetická krize cestu k jeho naplnění?

Švédsku se vzhledem k přírodním podmínkám dlouhodobě daří přecházet na využívání udržitelných zdrojů energie. Válka na Ukrajině a přehodnocování zdrojů pro celou Evropu by neměly mít na přechod na zelenou energii vliv, naopak, už teď je jasné, že závislost na ruském plynu a ropě nebyl dobrý tah, zatímco sázka na zelená řešení se vyplácí. Vidíme to ostatně i v Česku: obnovitelné zdroje zažívají vzhledem ke zdražování elektřiny a plynu v poslední době nevídaný rozmach.

Konkurenceschopnost Evropy závisí na inovacích

Zmínil jste konkurenceschopnost Evropy jako jednu z hlavních priorit švédského předsednictví. Jak by k tomu mohla přispět užší spolupráce ekonomických a obchodních subjektů našich dvou zemí?

Základním předpokladem evropské konkurenceschopnosti jsou inovace. Potřebujeme vytvořit takové prostředí, které bude fandit novým řešením, bude podněcovat kreativitu a přiměje společnosti, aby myslely o krok napřed. Jedině tak budeme moct ostatnímu světu nabídnout to, co potřebuje.

Důležitost inovativního prostředí se snažíme jako velvyslanectví zdůrazňovat dlouhodobě, především ale fakt, že nelze být inovativní bez fungující spolupráce. Propojujeme jednotlivé experty z obou zemí, snažíme se, aby se u nás na velvyslanectví potkávaly švédské firmy s českými a vyměňovaly si zkušenosti, sdílely svá inovativní řešení, spolupracovaly.

Příklady najdeme třeba ve stavebnictví, nábytkářském průmyslu, ale také v energetice nebo třeba obraně. I tam blízká spolupráce českých a švédských ekonomických subjektů přináší nová, nečekaná řešení. Kromě zelené a digitální transformace vidíme velké příležitosti ke spolupráci v rámci vodíkové ekonomiky, při budování 5G sítí a podpoře průmyslu 4.0, například internetu věcí, automatizaci, nebo při elektrifikaci automobilového průmyslu.

Trojitá šroubovice funguje

Je pravda, že Švédsko je synonymem pro inovativní prostředí a startupovou kulturu. Vychází iniciativa u vás spíš z firemního prostředí, nebo ze státní sféry? A jakých odvětví se týká?

Ve Švédsku spolu průmysl, akademická sféra a státní struktury úzce spolupracují: říkáme tomu triple helix neboli trojitá šroubovice. Myslím, že iniciativa vychází už ze samotné nutnosti takové spolupráce.

Firmy potřebují univerzity a jejich mozky, aby se mohly rozvíjet a posilovat svou konkurenceschopnost. Stejně tak univerzity nechtějí, aby jejich výzkum přišel nazmar, a absolventi mají zájem o co nejlepší uplatnění. Navíc trh se proměňuje a start-upy často vytvářejí velmi kreativní prostředí, kde se soutěží o nejlepší nápady, což je výhodné jak pro univerzity, tak pro větší firmy. No a stát z toho všeho samozřejmě velmi těží, a proto má největší zájem takové prostředí a propojování podporovat a rozvíjet.

Švédsku se to naštěstí daří, i díky tomu máme Spotify nebo Skype, různá inovativní řešení v automobilovém průmyslu, v oblasti digitálního zdravotnictví a v dalších odvětvích.

Potřebujeme kreativní společnosti, které budou myslet o krok napřed.

Švédské firmy v Česku podnikají napříč obory

V jakých odvětvích se nejvíc prosazují švédské firmy v Česku?

V roce 2020 činil český vývoz do Švédska 22,7 miliardy švédských korun, zatímco švédský vývoz do České republiky jen 11,3 miliardy, což pro Švédsko představuje značný deficit. Ten lze částečně vysvětlit silnou švédskou výrobní stopou v České republice – je tu přibližně dvacet až třicet významných výrobních provozů, jako například ABB, Mölnlycke, Trelleborg a další. Dále se v Česku nachází jeden z klíčových evropských automobilových klastrů, který je švédskými výrobci hojně využíván.

Švédské firmy tady založily přibližně 190 dceřiných společností, které u vás zaměstnávají více než 30 tisíc lidí, a to prakticky napříč všemi obory, jako je automobilový průmysl, maloobchod, stavebnictví, nemovitosti, medtech, výroba a strojírenství, sdílené služby, ICT a podobně. Z firem uveďme jen několik příkladů: Skanska, Sandvik, ABB, Getinge, Arla Plast, ITAB, Lindex, IKEA, H&M, Loomis, Securitas, Trelleborg, SKF, SAAB, Scania, Volvo, SOBI, Mölnlycke, Hilding Anders Beds, Lindab, Nibe, Assa Abloy, Gunnebo, Thule…

Češi a Švédi jsou národy vynálezců a inženýrů

V čem je Česko pro vaše firmy tak atraktivní?

Obecně vzato jsou švédsko-české obchodní vztahy založeny na historicky silných vazbách, které vycházejí především z podobnosti základních průmyslových odvětví. Švédy a Čechy lze, zjednodušeně řečeno, považovat za národy vynálezců a inženýrů a možná ne až tak přirozených obchodníků, jakými jsou Dánové nebo Nizozemci. K tomu je vedla především potřeba přežít bez přímého přístupu k některým přírodním zdrojům.

Česko je pro švédské podnikatele zemí s ideálními náklady. Což zjednodušeně znamená, že lze jednak vyrábět za výhodných podmínek (vysoká návratnost investic) a zároveň prodávat na rostoucím místním trhu a strategicky vyvážet či distribuovat. Samotná poloha vaší země v srdci Evropy přináší mnoho výhod. Na druhou stranu česká stopa ve Švédsku téměř neexistuje. A to je něco, co chceme do budoucna podporovat. Vidíme zřetelnou změnu přístupu některých českých firem, které se na naši zemi začínají dívat jako na potenciální investiční destinaci, ať už formou založení dceřiné společnosti či vstupu na trh přes partnera nebo prostřednictvím akvizice.

sobíte v České republice víc než dva roky. Co vám za tu dobu v naší zemi nejvíc přirostlo k srdci?

Mně se líbí, že toho máme tolik společného. Čechy a Švédy spojuje mnohem víc, než by se mohlo na první pohled zdát, a i když pocházíme z různých částí kontinentu a máme různé zkušenosti, spojuje nás většinou velmi podobný pohled na život.

Spojuje nás velmi podobný pohled na život.

Pro oba národy je důležitá láska k přírodě, máme stejnou vášeň pro lední hokej, tenis a houbaření. Zajímavé zjištění pro mě bylo, jak moc Češi, stejně jako Švédi, milují své chaty a chalupy. Líbí se mi, jak si vážíte obyčejných věcí, jací jsou Češi skromní lidé. Ani my, ani vy nejsme nijak zvlášť extrovertní, spíše trochu rezervovaní a opatrní. Od navazování vztahů si ale potom všichni slibujeme dlouhodobé a opravdu pevné přátelství.

A nejvíc se mi na Češích líbí, jak jsou většinou otevření, upřímní a zvídaví. Právě díky tomu se mezi námi rozvíjí opravdu skvělá spolupráce. 

Za rozhovor děkuje Daniel Libertin

Foto: archiv F. Jörgensena

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2023 na straně 10-12.

Štítky Švédsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.