Søren Kelstrup: Máme k sobě hodně blízko

Text Daniel Libertin Foto archiv S. Kelstrupa Publikováno
thumbnail Dánsko

„Češi jsou přátelští a pohodoví lidé se smyslem pro humor,“ říká Søren Kelstrup a dodává, že to je jedna z věcí, které nás spojují. V rozhovoru pro TRADE NEWS bilancuje česko-dánské obchodní vztahy, vyjmenovává perspektivní oblasti spolupráce a popisuje také několik kooperací mezi našimi zeměmi na regionální úrovni.

Propojení se silným sousedem

Dánsko i Česko hraničí s Německem a s největší zemí EU mají své historické zkušenosti. Je dánská ekonomika také tak silně svázána s Německem jako ta česká? A jak je ve vaší zemi Německo vnímáno?

Vzájemné vztahy s naším velkým jižním sousedem jsou velmi dobré a srdečné. Většina Dánů jej i jeho kulturu dobře zná a nahlíží na něj jako na dynamicky se rozvíjející společnost, která má silné kulturní dědictví. Německá společnost stojí na otevřenosti, moderním přístupu a podobných hodnotách, jaké můžete cítit i v Dánsku – naše země si jsou opravdu blízké.

Německo je také jedním z největších a nejvýznamnějších obchodních partnerů Dánska – na tamní trh vyváží více než 10 tisíc dánských podniků. Když to převedeme na pracovní příležitosti, obchod s Německem pomáhá vytvářet úrodnou půdu pro 115 tisíc pracovních míst v naší zemi. Navíc mají dánské firmy na německém trhu velmi silnou pozici. Když se podíváme na import z Německa, primárními artikly, které odtamtud Dánsko dováží, jsou spotřební zboží, potravinářské výrobky, chemikálie, strojírenské výrobky a vozidla. Naopak dánský export do Německa zahrnuje především lékařské a farmaceutické výrobky, různé průmyslové výrobky a potraviny. Vedle toho je Německo naším největším exportním trhem pro energetické technologie. A v neposlední řadě je významnou součástí německo-dánských ekonomických vztahů i cestovní ruch, a to zejména proto, že mnoho Němců tráví svou dovolenou v Dánsku.

Příležitosti v digitalizaci či zelené transformaci

A jak jsou na tom dánsko-české obchodní vztahy?

Naše země mají v oblasti bilaterálního obchodu a obchodní spolupráce dlouhodobě dobré vztahy. Z hlediska exportu je Dánsko pro Českou republiku 25. nejvýznamnějším obchodním partnerem, a pokud jde o import, je Dánsko na 19. pozici. To je velmi slušné, i vzhledem k tomu, že jsme obě menší země soustředící se na export, které spolu ale nesousedí. Když se na náš vzájemný obchod podíváme blíže, většinu českého exportu do Dánska tvoří léčiva a zdravotnické vybavení, zatímco hlavními kategoriemi zboží, které Česko z Dánska dováží, jsou hračky, různá mechanická a technologická zařízení a zemědělské produkty.

Ve kterých sektorech spatřujete v Dánsku největší příležitosti pro české firmy?

Jen v posledních šesti měsících spolupracovala dánská ambasáda v Praze s českými obchodními delegacemi v nejrůznějších odvětvích, jako například v zemědělství, zdravotnictví a digitalizaci. To vše jsou tedy oblasti, které pro spolupráci českých a dánských firem skýtají jednoznačné příležitosti.

Pokud jde konkrétně o perspektivní obory pro český export do Dánska, rozhodně by tu byla poptávka po produktech a službách, které souvisejí s probíhající zelenou transformací celé naší společnosti. V této souvislosti bych měl určitě zmínit, že Škoda Enyaq byla v loňském roce v Dánsku nejprodávanějším elektromobilem.

Nejprodávanějším elektromobilem v Dánsku v loňském roce byla Škoda Enyaq.

nské firmy v Česku sázejí na udržitelná řešení

Úspěchy slaví i spolupráce na úrovni jednotlivých regionů. Můžete uvést nějaké konkrétní příklady?

Na konci loňského roku jsem měl tu čest navštívit dánské firmy, které sídlí ve Zlíně a Jihomoravském kraji. Ve Zlíně na konferenci Smart Care pořádané Zlínským krajem a ČVUT představila dánská společnost Guldmann některé ze svých asistenčních technologií v oblasti péče o seniory.

V Jihomoravském kraji jsme pak spolu s dánskou firmou DHI diskutovali se zastupiteli města Brna o projektech v oblasti udržitelnosti a vodohospodářství. V Brně tamní úřady také spolupracují s místní pobočkou dánské společnosti Velux ve snaze snížit emise CO2 do roku 2030 o 40 procent. Vedle toho jsem v Brně navštívil dánský podnik Kompan, který tam zaměstnává 805 lidí a vyrábí nejrůznější vybavení pro dětská hřiště, ale i pro hřiště určená dospívajícím a dospělým. Společně jsme diskutovali o udržitelných výrobcích, energetice a výzvách pracovního trhu v České republice. A v neposlední řadě jsem v loňském roce měl příležitost zúčastnit se otevření nového špičkového biotechnologického závodu dánské společnosti Chr. Hansen ve Starovicích jižně od Brna.

Jistě jste měl za více než rok ve své funkci možnost trochu blíž poznat i české podnikatele. Čeho si na nich nejvíc ceníte? V čem se podle vás podobají těm dánským a v čem mají odlišný přístup? Jak by se mohli navzájem inspirovat?

Češi jsou přátelští a pohodoví lidé se smyslem pro humor. Tyto vlastnosti jsou nám Dánům velmi sympatické i proto, že se velmi podobají naší kultuře. Takže obecně vzato spolu čeští a dánští podnikatelé vycházejí velmi dobře. Tolik tedy k podobnostem, a pokud jde o rozdíly, někdy mi česká obchodní kultura připadá o něco formálnější než dánské obchodní zvyklosti, protože Češi se v obchodní spolupráci o něco více zaměřují na senioritu, nejrůznější hodnosti a tituly a obecně formální stránku celého procesu.

Ale také zjišťuji, že máte k podnikání pragmatický přístup – a jste rozhodně orientovaní na výsledky a máte rovněž vynikající technické dovednosti. Obdivuji osobnost Tomáše Bati a vnímám, že jeho DNA koluje v žilách mnoha českých podnikatelů. Takže kdo ví, třeba se od Čechů v brzké době opět dočkáme nějaké důmyslné inovace podobné těm, s jakými kdysi přišel právě Tomáš Baťa! Je spousta věcí, kde se můžeme vzájemně inspirovat. 

Za rozhovor děkuje Daniel Libertin

Foto: archiv S. Kelstrupa

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2023 na straně 42-43.

Štítky Dánsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.