Lukáš Opatrný: Největší výzvou je udržitelnost

Text Věra Vortelová Foto archiv L. Opatrného Publikováno
thumbnail Německo

Bavorsko stabilně patří mezi největší obchodní partnery České republiky. Vzájemné vztahy obou zemí se však neomezují pouze na ekonomiku. O konkrétních aspektech spolupráce, zejména v oblasti vzdělávání, výzkumu, technologického rozvoje a inovací, jsme hovořili s ekonomickým konzulem Generálního konzulátu ČR v Mnichově Lukášem Opatrným.

Bavorsko je považováno za evropské centrum start-upů. Čím je to dáno?

Souborem několika faktorů. Prvním je kvalitní univerzitní prostředí. Zdejší univerzity nabízejí studijní programy zaměřené na problematiku start-upů a inovativního podnikání. Výuka je úzce propojena s výzkumem i praxí a řada studentů zakládá start-upy již během studia. Druhým faktorem je podpůrné ekonomické prostředí. Bavorský stát nabízí četné programy orientované na problematiku start-upů, k jejichž financování úspěšně využívá evropské dotace. Třetí faktor představuje technologicky zaměřená bavorská ekonomika. Mezi preferovanými obory startupového podnikání dominují především umělá inteligence, digitální technologie, datová analytika a doprava.

Jak velký je zájem Čechů o studium v Bavorsku?

Velký. Mezi nejvyhledávanější patří univerzity v Mnichově, Řezně, Pasově, Bayreuthu, Bambergu a Norimberku.

Slibné první kroky

Startupové prostředí bývá etnicky velmi pestré. Daří se našim zapojit do aktivit bavorských start-upů?

Zatím si spíš jen oťukávají terén. Náš konzulát jim v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) pomáhá otevírat dveře do bavorského inovativního ekosystému. Letos v květnu jsme třem českým start-upům zajistili účast a podporu na jedné z největších akcí svého druhu, na veletrhu Demo Night v Mnichově. Výrobce městských elektrokol E-Cafe Bike, poskytovatel IT odborníků iBridge a společnost zaměřená na využívání umělé inteligence v robotice Cybero AI v mezinárodní konkurenci uspěli a rozšířili síť svých obchodních vazeb.

V oblasti průmyslových řetězců se české podniky léta profilovaly jako subdodavatelé, aktivní hlavně ve výrobě a montáži. Bavorské firmy mají v ČR zajímavé investice, četné pobočky i lokalizovanou výrobu. Jak jsou etablovány na bavorském trhu jejich české protějšky?

Za uplynulých třicet let český podnikatelský sektor posílil a vzájemné obchodní vztahy se stabilizovaly natolik, že investice proudí obousměrně. Z těch nejvýznamnějších bych uvedl třeba společnost Rohlik Group (německy Knusper), dodavatele kolejových vozidel Škodu Transportation, strojírenskou společnost Wikov v Bádensku-Württembersku a nově investici skupiny PPF do masmediální a digitální společnosti ProSiebenSat.1 Media.

Přibývá českých, zejména strojírenských subjektů, které akvizičně vstupují do bavorských společností.

Drtivá většina českých firem s bavorskými partnery obchoduje formou dodávek napřímo a nemá v Bavorsku dceřiné společnosti nebo zastoupení. Zároveň přibývá českých subjektů, zejména ve strojírenských oborech, které do bavorských společností akvizičně vstupují, a posilují a diverzifikují tak své portfolio.

Přes velmi dobrou úroveň obchodní spolupráce přetrvává mezi oběma regiony o různé ekonomické síle asymetrie. Aktivní výrobní činnost provozuje v ČR, často v pohraničí, přes 160 bavorských firem a řada bavorských investorů zacílila svůj kapitál na český trh. Jaká investice stojí za zvláštní pozornost?

Za inspirativní příklad přeshraniční spolupráce považuji nedávné zahájení provozu vývojového a zkušebního centra autonomní mobility (Future Mobility Development Center) německé automobilky BMW na Sokolovsku. Areál za více než sedm miliard korun se rozkládá na někdejší revitalizované výsypce Sokolovské uhelné a budoval se tři roky.

Pohraničí. Prostor pro kooperaci

Příhraniční regiony patří mezi strukturálně postižené, charakterizuje je pokles ekonomické výkonnosti a vyšší nezaměstnanost. Proto na tyto oblasti cílí evropské a lokální projekty, jako například program Interreg VI-A Bavorsko – Česko. Které oblasti považujete pro českou stranu z hlediska jejího inovativního potenciálu za nejperspektivnější?

Modernizaci pohraničí pomocí chytrých technologií, energetiku, využívání vodíku, dopravní a telekomunikační infrastrukturu, e-mobilitu, 5G sítě a ekologii. Silnou bavorskou poptávku a zároveň i českou odezvu vnímám také v oblasti kyberbezpečnosti. Nadějně se vyvíjí spolupráce českých a bavorských výzkumných institucí v oborech letectví a vesmír. Zájem obou stran zintenzivnit spolupráci na kosmických aktivitách ve sféře výzkumu a průmyslu odráží také memorandum, které letos v květnu podepsali bavorský a český premiér.

Program Interreg se zaměřuje na podporu podnikání a inovací a zavádění moderních technologií do života obyvatel příhraničních oblastí. Otevřel příležitosti, bez nichž by tyto subjekty na obou stranách k sobě našly cestu jen těžko. Zatím nejpokročilejší spolupráci spatřuji v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, přenosu znalostí a smart technologií. Podáno již bylo několik zajímavých projektů a je důležité, aby navázané vztahy získaly dlouhodobější charakter. Právě udržitelnost po skončení konkrétního dotačního programu zůstává bohužel slabým místem. Je však současně kýženým cílem dlouhodobé přeshraniční kooperace.

Na obou stranách hranice čelí firmy vážnému nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Jak na tuto situaci reagují vzdělávací instituce?

Ve spolupráci s převážně velkými firmami a regionálními hospodářskými komorami postupně zavádějí do svých studijních programů obory, které reagují na aktuální poptávku digitální ekonomiky. Mezi nejaktivnější patří Západočeská univerzita v Plzni a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Jedním z úspěchů vysokoškolské spolupráce je obor česko-německá studia, jejž nabízí Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy díky úzkým vazbám s Univerzitou v Řezně.

S nástupem Markuse Södera do čela bavorské zemské vlády se výrazně oživily institucionální i osobní vztahy mezi ČR a Bavorskem. Promítl se u našich sousedů nový trend do zájmu o výuku češtiny?

Výuka češtiny jako cizího jazyka není v Bavorsku novinkou. Zejména v česko-bavorském pohraničí má praktický význam a zájmově se vyučuje na základních a středních školách. Podpora výuky češtiny představuje jednu z priorit našeho konzulátu. Se vzdělávacími institucemi, kde se čeština vyučuje, udržuje pravidelné kontakty a podporuje je.

Čím se ekonomický úsek vašeho konzulátu aktuálně zabývá?

Kromě standardního propojování firem, klastrů, agentur, univerzit a veřejného sektoru se několikrát ročně podílíme na organizaci projektů ekonomické diplomacie. Letos již proběhla úspěšná mise bavorských firem, univerzit a municipalit do ČR a v současné době připravujeme česko-bavorský seminář ke kybernetické bezpečnosti. Významnou část času věnujeme také navazování a oživování osobních kontaktů přímo v terénu.

S Lukášem Opatrným hovořila Věra Vortelová

Foto: archiv L. Opatrného

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2023 na straně 20-21.

Štítky Německo, Bavorsko, udržitelnost

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.