Bettina Kirnbauer: Rakousko je ideálním testovacím trhem pro celý německy mluvící region

Text Daniel Libertin Foto BMEIA Publikováno
thumbnail Rakousko

Bettina Kirnbauer je velvyslankyní Rakouska v České republice tři roky, ovšem předtím další tři roky v Praze na ambasádě působila. Naši zemi tedy dobře zná a dokáže velmi dobře vyjádřit, proč je vzájemná spolupráce Čechů a Rakušanů tak úspěšná a rozmanitá. V rozhovoru pro TRADE NEWS zároveň zdůrazňuje, že existuje velmi slibný potenciál pro další růst, ať už díky geografické blízkosti, podobné mentalitě či vhodně se doplňující struktuře našich ekonomik.

Read in English

Při volbě exportních trhů bývá Rakousko českými firmami často přehlíženo ve prospěch většího Německa. Co byste vyzdvihla jako hlavní výhody rakouského trhu a nejvýznamnější důvody, proč by české firmy měly expandovat právě do vaší země?

Velkou výhodou je naše geografická blízkost: například pro jihomoravské firmy je Vídeň někdy blíž než Praha. Rakušané také mají velmi podobnou mentalitu jako Češi, takže mezi námi většinou panuje velmi dobré porozumění. Rakousko se svou vysokou kupní silou přinejmenším vyrovná Německu, disponuje solventními firemními i soukromými zákazníky. Mnoho nadnárodních společností má své centrály pro region střední a východní Evropy právě v oblasti Vídně a v celém Rakousku je asi 390 takových korporací. Díky relativně menší rozloze a velké regionální rozmanitosti je také ideálním testovacím trhem pro celý německy mluvící region, který potenciálně nabízí až 100 milionů zákazníků.

Šance od ICT až po filmový průmysl

V jakých oborech jsou aktuálně nejslibnější příležitosti pro české firmy na rakouském trhu? Víme, že ve vaší zemi momentálně rostou segmenty stavebnictví, energetiky či farmaceutického průmyslu, ale můžete prosím přidat další a přiblížit je našim čtenářům konkrétněji?

Tradičně úzká je spolupráce v sektorech, které jsou klíčové pro obě naše země, tedy v mobilitě a průmyslu. Vzhledem k současnému obrovskému tlaku na inovace v těchto odvětvích se neustále objevují nové oblasti podnikání. Konkrétně rostoucí odvětví ICT a elektroniky nabízí příležitosti pro české firmy, protože služby jako digitalizace, automatizace a umělá inteligence jsou v Rakousku velmi žádané. Česká republika má před naší zemí náskok také v rozvoji e-commerce. Kromě toho u vás existují určité specializace či specifická odvětví, o kterých se toho v Rakousku moc neví. Jedná se například o letecký a kosmický průmysl, nové materiály nebo také filmový průmysl. Potenciál pro spolupráci je tak nadále velmi slibný a zajímavý, zejména v současné turbulentní době.

Rakousko se řadí mezi největší přímé investory u nás. Jmenujte prosím některé české firmy, jimž se v Rakousku podařilo uspět. Případně rovnou firmy, které mají na rakouském trhu pobočky a zaměstnávají tam lidi.

V současné době je v rakouském obchodním rejstříku zapsáno téměř 540 společností s českými akcionáři a zájem českých firem o naši zemi neustává. Internetový obchod Rohlik.cz spustil na konci roku 2020 svou rakouskou obdobu Gurkerl.at. Dnes zásobuje 40 tisíc zákazníků a právě rozšířil oblast doručování na větší oblast Vídně. Pilulka se svou online lékárnou expandovala na rakouský trh teprve nedávno. Skupina, jejímž cílem je přesunout lékárenství do mobilů, věří, že se zde rychle stane jedním ze tří největších hráčů na poli online lékáren.

IT firma Whalebone, jejíž vizí je chránit miliardu zákazníků po celém světě před kybernetickými útoky a napadeními, je členem Startup Campusu největší rakouské telekomunikační společnosti A1. Na našem trhu nabízí svá IT řešení také Trask, mezi jeho zákazníky patří velké korporace jako Erste Group, Raiffeisenbank nebo Vienna Insurance Group. V roce 2020 společnost otevřela pobočku ve Vídni. Do Rakouska expandoval také provozovatel ovocných barů Fruitisimo, který ve Vídni a okolí otevřel již tři bary.

Vysoká kvalita, odborné know-how a digitalizace. To je to, čím Češi bodují

V čem si rakouští obchodníci a investoři nejvíce pochvalují spolupráci s českými partnery a kde je podle nich naopak prostor pro její zkvalitnění či zintenzivnění?

Rakouští podnikatelé oceňují zejména skutečnost, že v České republice nacházejí obrovské průmyslové a odborné know-how a spolehlivé partnery, a to v bezprostřední geografické blízkosti. V posledním průzkumu našeho obchodního oddělení Advantage Austria Praha si pobočky rakouských firem v Česku pochvalovaly zejména vysokou kvalitu dodavatelských firem, pokročilou digitalizaci a solidní infrastrukturu, jakož i stabilitu trhu. Také aspekty důvěryhodné spolupráce, jako třeba platební morálka, byly u vás hodnoceny mnohem lépe, než je celosvětový průměr.

Tyto hlavní plusové body se někdy stávají obětí vlastního úspěchu, a sice když české dodavatelské kapacity nebo dostupná pracovní síla přestávají stačit. Naopak nás vždy znovu překvapí, že mimo odvětví, jimiž je Česko všeobecně známé, jako například automotive nebo strojírenství, se často příliš neví, co všechno umí nabídnout.

Důležitou roli hrají také jazykové znalosti. Zejména rakouské malé a střední podniky, které působí na českém trhu, zde hledají pracovníky s dobrou znalostí němčiny, a těch často není dostatek. Za tímto účelem již víc než deset let probíhá společná kampaň Šprechtíme, kterou podporují německé a rakouské velvyslanectví, Goethe-Institut, Rakouský institut a další organizace na podporu výuky němčiny.

Když mluvíme o naší blízkosti, aktuálním tématem jsou i programy přeshraniční spolupráce, například Interreg, kde se v letošním roce rozjíždí další fáze. Jak tuto spolupráci hodnotíte? A jaké nejlepší výsledky přinesly předchozí programy Interreg AT-CZ?

Projekty Interreg jsou bezpochyby velmi úspěšné: mezi Dolním Rakouskem, Horním Rakouskem, Vídní a sousedními českými kraji, tedy Jihočeským a Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina existuje již dlouho velmi úzká spolupráce, která se prohloubila právě i díky Interregu.

Zcela konkrétním příkladem takové sousedské spolupráce je jistě přeshraniční zdravotní péče, při níž jsou pacienti ošetřováni i v příslušných sousedních zemích, nebo přeshraniční zdravotní středisko v Gmündu pro pacienty z České republiky a Rakouska. V oblasti životního prostředí jde například o projekt Connecting Nature AT-CZ, který propojuje a chrání biotopy mezi Vápencovými Alpami, Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty. Jiný projekt se zaměřuje na podporu mezikulturních kompetencí již od mateřské školy, a dosud tak přiblížil jazyk sousední země zhruba třem tisícům dětí.

Interreg ukazuje, že přeshraniční spolupráce na všech úrovních se stala samozřejmostí.

A to je jen několik příkladů z mnoha přeshraničních projektů, které realizovala a realizuje řada angažovaných lidí a organizací z obou zemí. Přeshraniční spolupráce na všech úrovních, v politice, administrativě, obchodu i kultuře, se stala samozřejmostí a také mezilidské kontakty a rodinné vazby jsou stále rozmanitější.

Kulturní blízkost, včetně smyslu pro humor

Jistě spolupracujete také s Rakouským kulturním fórem v Praze. Jaké nejzajímavější kulturní akce či vzdělávací iniciativy – probíhající či teprve chystané – byste našim čtenářům doporučila?

Pokud jde o Rakouské kulturní fórum, hlavním tématem jeho programu v letošním a příštím roce jsou výročí Franze Kafky. Tradiční součástí podzimního programu Rakouského kulturního fóra je také Filmfest – festival německojazyčných filmů. Vedle toho je na jedenácti rakouských kulturních fórech v Evropě a USA k vidění například multimediální výstavní cyklus Touch Nature. Ten si klade otázku, jaké odpovědi může poskytnout umění tváří v tvář současné ekologické krizi. A letos se koná také 28. ročník Pražského divadelního festivalu v německém jazyce.

U Čechů a Rakušanů vidím mnoho společných vlastností, ale to u sousedů není nic překvapivého.

Jaká jsou vaše nejoblíbenější místa v České republice?

Vaše země je nádherná celá a velmi bohatá je česká kultura a kulturní scéna. Kdybych však měla nějaké místo přece jen jmenovat, pak je to, samozřejmě vedle Prahy, například Telč, která mi připadá neuvěřitelně krásná. A také na mě například velmi zapůsobil Zlín.

A jaký máte dojem z Čechů? V čem jsou z vašeho pohledu podobní Rakušanům a v čem se naopak odlišují? Dlouho jsme byli součástí jednoho státu, máme toho tedy hodně společného i dnes?

Cítím se tu velmi dobře, a to i díky zdejším lidem. Lidé v České republice a v Rakousku jsou si v mnohém podobní, v neposlední řadě i ve smyslu pro humor, ale samozřejmě jsou tu také rozdíly. Oceňuji pragmatismus, který u Čechů často vidím, a obdivuji také vaše odhodlání a vytrvalost, s jakou jdete za svými cíli. To se projevilo i během českého předsednictví EU v loňském roce a těžila z toho celá Evropa. Celkově tu vidím hodně společných vlastností, zejména s východem Rakouska, ale to u sousedů není nic překvapivého.

S Bettinou Kirnbauer hovořil Daniel Libertin

Foto: BMEIA

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2023 na straně 50-52.

Štítky Rakousko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.