Adam Janek: Inovace potřebuji k životuNechtěl bych se dostat do stavu, že už nebude co vymýšlet

Text Jana Jenšíková Foto Luděk Krušínský Publikováno

„Nikdy nepřekonáš oceán, když se budeš bát, že ztratíš břeh z dohledu,“ řekl prý před staletími Kryštof Kolumbus a víme, co bylo dál. Bez odvážných „Kolumbů“ by se svět nepohnul z místa a je dobře, že jsou i dnes mezi námi. Nadšenci, kteří žijí své sny a milují svou práci. Jedním z nich je i Adam Janek, ředitel Očního centra Praha (OCP). Povídali jsme si v nadčasových industriálních prostorách nově vybudované kliniky OCP v budově Port7 v pražských Holešovicích.

Read in English

Stejně jako Kolumbovy plány na nové cesty mohl i váš projekt nové kliniky ještě vloni někomu připadat jako těžko splnitelný. Vždyť jste o ní začali přemýšlet v době covidové a budovali jste ji v době (nejen) energetické nejistoty a rostoucí inflace, kdy se původní rozpočet nebezpečně navyšoval. Přes všechny překážky jste však splnili slovo, na jaře novou kliniku otevřeli a dnes tu spolu sedíme. Co všechno se tím změnilo?

Řekl bych, že vlastně úplně všechno. Kromě toho, že v centru našeho zájmu zůstává český pacient, priorita neustále zkvalitňovat péči a zvyšovat její dostupnost.

20 tisíc unikátních pojištěnců, to už je malé město

A pokud budete chvíli mluvit řečí čísel, jak jste se rozrostli?

Nové prostory jsou bezmála pětkrát větší než původní. Dnes máme na téměř dvou tisících metrech čtverečních prostorné čekárny, nejmodernějšími přístroji vybavené vyšetřovny, 12 odborných očních ambulancí a 4 high-tech operační sály. Máme vlastní lékárnu a optiku. Rozšířili jsme náš kolektiv o 9 plných úvazků, náš tým má 52 členů, přičemž z toho je 14 kmenových lékařek a lékařů. Tým je mladý, velmi profesionální, a hlavně se umí chovat k pacientovi jako k partnerovi. Navíc je kompaktní a stabilní, to není úplně obvyklé.

Říká se, že je u nás lékařů nedostatek. Jak se vám podařilo takový tým vybudovat?

To je jedna z věcí, na kterou jsem hrdý. V roce 2017 jsme založili vlastní vzdělávací akademii. Každý rok nabízíme rezidenční absolventská místa, máme vlastní vzdělávací systém, který spočívá jak v rozsáhlé teorii, tak hlavně v rozsáhlé praxi, kterou jako komplexní pracoviště můžeme poskytovat. Naše akademie si už mezi lékaři vybudovala skvělé jméno, takže se k nám hlásí sami a máme z čeho vybírat.

Když jsme spolu mluvili před rokem, očekával jste, že by nová klinika mohla umožnit zvýšení počtu klientů i operací o celou jednu třetinu. Povedlo se to?

Skutečnost předčila naše očekávání, celkovou kapacitu vyšetření i všech typů operací se podařilo navýšit minimálně o třetinu. Už dnes mohu říct, že ročně realizujeme přes 10 tisíc všech nitroočních výkonů, z nichž více než polovinu tvoří operace šedého zákalu a výměny čočky, dále nitrooční aplikace biologické léčby. Nemalé procento dělají i operace sítnice a sklivce, mikroinvazivní operace zeleného zákalu a laserové refrakční operace. Máme 20 tisíc unikátních pojištěnců a přicházejí stále noví. Tedy náš plán vybudovat jednu z největších ryze českých moderních očních klinik jsme splnili do puntíku. Jsem rád, že tomu tak je, i proto, že jsem nezklamal důvěru našich akcionářů. Od začátku mi věřili a dali mi volnou ruku a já si toho moc vážím.

Prostorné čekárny zvyšují komfort pacientů

Zahraniční pacienti si nás najdou

Vaším snem také bylo, aby nová klinika přilákala víc zahraničních pacientů. Jak se ten naplnil?

Už jsme úspěšně odoperovali stovky pacientů z Anglie a Irska a desítky z Německa. Jejich počet roste, neboť nejlepší reference je, když jsou spokojeni a pochlubí se svému okolí, že vidí jako zamlada. Samozřejmě jsme pro ně levnější volbou, ale oceňují hlavně náš skvělý servis a lidský přístup. Máme jazykově vybavený personál, nejen naši chirurgové, ale i sestry a recepční se s nimi umí domluvit. A česká oftalmologie má ve světě výborný zvuk.

Co ten skvělý servis vedle lékařské péče znamená v praxi?

Každou neděli k nám přiletí přibližně deset dvanáct cizinců, zatím většinou Angličanů. Ve spolupráci s agenturou jim zajistíme letenku, vítáme je na letišti, odvezeme do hotelu. V pondělí je dopravíme k nám na vyšetření, objednáme jim implantáty na míru a ve středu je čeká operace. Ve čtvrtek či pátek absolvují kontrolu a mohou odletět domů. A i potom s nimi udržujeme kontakt. Zajímá nás, jak se jim daří.

Někdy dostávám otázku, jestli u nás mají lepší zacházení než čeští pacienti „na pokladnu“. Odpovídám, že všem pacientům poskytujeme stejnou péči. Stejně se chováme k člověku, který u nás za služby zaplatí sto tisíc, i k našemu seniorovi, který nám nehradí nic a výkon jde na pojišťovnu. Tak je naše klinika nastavena.

Prostorná vyšetřovna je vybavena těmi nejmodernějšími přístroji

Domácí pacienty neházíme přes palubu. Stále na ně myslíme nejvíc

Zůstaňme u domácích pacientů. Co nového se vám podařilo v tomto směru?

Jak už jsem zmínil, jako prioritu vidím zvýšení dostupnosti péče. Proto už dva roky postupně budujeme síť očních ambulancí, říkáme jim Mediport. Ta poskytuje primární oftalmologickou péči ve standardu, na jaký jsme v OCP zvyklí. V našich zatím pěti perfektně fungujících pražských a středočeských ambulancích naleznete odborné oční lékaře, příjemné prostředí a moderní přístrojové vybavení. Veškerá návazná specializovaná vyšetření a chirurgické zákroky včetně biologické léčby provádíme na naší klinice. Vím, že v tomto je budoucnost, protože na primární péči se obecně zapomíná a lidé nebudou mít nakonec kam jít. Brzy otevřeme další dva Mediporty a mým cílem je mít maximálně deset perfektně fungujících pracovišť primární oftalmologické péče.

S novou klinikou se změnilo úplně všechno. Kromě toho, že v centru našeho zájmu zůstává český pacient, priorita neustále zkvalitňovat péči a zvyšovat její dostupnost.

To je nemalý úkol. Ale určitě nebude jedinou vizí, kterou nosíte v hlavě. Můžete ještě něco prozradit?

Budoucnost je podle mne v mezioborové spolupráci, konkrétně mám na mysli spolupráci praktických lékařů, diabetologů a oftalmologů v rámci screeningu diabetické retinopatie. Toto velmi vážné oční onemocnění, které má spojitost s diabetem a neléčené může způsobit i oslepnutí, lze totiž odhalit v rané fázi.

S Adamem Janekem si povídala Jana Jenšíková

Foto: Luděk Krušínský

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2023 na straně 70-72.

Štítky Inovace, Zdravotnictví, Nové technologie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.