Mezinárodní strojírenský veletrh 2023 ve znamení vysoké mezinárodní účasti

Text Jana Jenšíková Foto archiv BVV Publikováno

Na brněnském výstavišti se od 10. do 13. října 2023 uskuteční 64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV). Desítky tisíc návštěvníků se seznámí s průmyslovými technologiemi a inovacemi, které představí vystavovatelé z celého světa. Bližší podobu letošního ročníku představuje Michalis Busios, ředitel veletrhu.

Na co se tedy letos mohou návštěvníci MSV těšit? Kolik firem se na výstavišti bude prezentovat?

Těší mě, že opět přijedou přední společnosti napříč průmyslovými odvětvími. V areálu brněnského výstaviště se představí přes 1250 vystavujících firem, obsazeny budou všechny hlavní výstavní haly. Tradičně nejsilnějším oborem bude obrábění a tváření, které je klíčovým prvkem českého průmyslu. Dobře zastoupena budou i další odvětví jako automatizace, elektronika, průmyslové roboty, měřicí technika, plasty, sváření, povrchové úpravy, hydraulika nebo materiály a komponenty. Díky tomuto širokému zaměření vzniká jedinečná platforma pro sdílení zkušeností i podporu inovací.

Které země se na veletrhu představí?

Na veletrh letos přijedou vystavovatelé celkem ze 43 zemí. Ve velkém rozsahu se vrací prezentovat také firmy z asijských oblastí. Oficiální expozice zaštítěné vládou nebo proexportní institucí otevřou Čína, Francie, Indie, Maďarsko, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Slovensko nebo Tchaj-wan. Míří k nám také obchodní delegace z řady zemí, včetně Nizozemska nebo Kolumbie. Zajímavou součástí veletrhu bude i seminář zaměřený na expanzi a možné investice v USA následovaný jednáním českých firem se zástupci jedenácti amerických států. Další setkání s českými firmami chystá Indie a připravuje se také program zaměřený na průmyslovou obnovu Ukrajiny.

Součástí MSV je odborný doprovodný program. Čemu se bude věnovat?

Největší konferencí bude Fórum aditivní výroby, které představí nejnovější trendy z oblasti 3D tisku. Na vzájemnou spolupráci mezi českými a francouzskými firmami v jaderné energetice se zaměří speciální francouzsko-české fórum. Zastoupeno bude i téma kybernetické bezpečnosti v průmyslu. Po loňském úspěchu bude připraven také speciální program pro studenty škol, jehož cílem je atraktivní a zajímavou cestou přiblížit moderní průmysl mladým generacím. Kromě seminářů a konferencí budou na celou dobu veletrhu připraveny i další akce. Návštěvníci si mohou zajít na komentovanou prohlídku MSV tour nebo si předem domluvit jednání pomocí projektu Kontakt-Kontrakt. Vý­znamnou událostí bude tradičně sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se uskuteční první den veletrhu.

V posledních letech se mezi hlavní témata veletrhu řadí digitalizace.

Co chystáte v této oblasti letos?

Digitalizace se čím dál víc objevuje v expozicích vystavovatelů ze všech oblastí strojírenství. Ucelenou prezentaci tématu nabídne Digitální továrna 2.0 v pavilonu F, jejímž hlavním partnerem se stalo Národní centrum Průmyslu 4.0. Lákavý program nabídne digitální stage, kde se odborníci budou věnovat například 5G sítím, umělé inteligenci, efektivnímu využití dat, podpoře inovací nebo nanotechnologiím v průmyslu.

Společně se strojírenským veletrhem se konají i další akce. Mohl byste nám je přiblížit?

V lichých letech se tradičně s MSV konají i specializované veletrhy TRANSPORT A LOGISTIKA a ENVITECH. První zmíněný se zaměřuje na nejnovější technologie zvyšující efektivitu logistických procesů v podnicích nebo průmyslových areálech. Druhý představí firmy z oblasti cirkulární ekonomiky a ekotechniky. Souběžně s MSV se letos mimořádně koná veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOODTEC, který se vrací na brněnské výstaviště po šesti letech.

Za rozhovor děkuje Jana Jenšíková

Foto: archiv BVV

Článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2023.

Štítky MSV, Strojírenství, Inovace

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.