Ivan Jančárek: Největší potenciál se skrývá ve společných projektech vědy a výzkumu

Text Věra Vortelová Foto Jakub Kopecký Publikováno
thumbnail Jižní Korea

Korejská republika je sice náš třetí největší obchodní partner v Asii, ale celkový dojem kazí skutečnost, že v tomto vztahu zatím výrazně převažuje český dovoz nad vývozem. O podnikatelských příležitostech českých firem, akademické spolupráci obou zemí a významu nebyznysové podpory jsme hovořili s velvyslancem České republiky v Jižní Koreji Ivanem Jančárkem.

Abyste posílili relativně nízký vývoz ČR do Jižní Koreje, uspořádala v lednu vaše ambasáda setkání se zástupci hlavní korejské asociace sdružující místní importéry – Korea Importers Association. Ve kterých oborech zůstávají nevyužité příležitosti?

České instituce působící v Koreji stále společně hledají příležitosti, jak posílit zájem našich podnikatelů o korejský trh a zároveň zainteresovat korejské firmy na dovozu českých produktů. Kromě klasických výrobků, jako jsou například elektronové mikroskopy nebo chemické produkty, v poslední době evidujeme velký potenciál v odvětví potravin, nápojů, zdravé výživy a doplňků stravy.

Daří se českým firmám překlopit nabyté kontakty do praktické obchodní spolupráce?

Zatím se jedná především o vyhledání vhodných partnerů na korejské straně. Korejský spotřebitel je velmi náročný a u evropského zboží prvně sahá po zavedených a osvědčených značkách. Kromě kvalitního výrobku musí český výrobce nabídnout i marketingovou podporu. Korea Importers Association asistuje při ověřování certifikačních a dovozních náležitostí. Čeští exportéři se zajímají hlavně o velikost distributorské sítě korejských importérů a jejich možnosti propagace českých produktů.

Na Drone Show Korea 2024 v Busanu zabodovali také čeští vývojáři a výrobci. Jaké produkty vzbudily největší zájem?

Výroba dronů je relativně nové odvětví. Drone Show Korea 2024 se zúčastnila desítka českých firem a korejští partneři projevili velký zájem především o české ultralehké vrtule a kamerové systémy na monitorovacích identifikátorech pro všechny typy dronů.

Vědci už výhody spolupráce objevili

Mezi českými a korejskými vědci probíhá v rámci programu Knowledge Sharing Program, sponzorovaného korejskou vládou, již léta čilá spolupráce. Na jaká témata se aktuálně soustřeďuje a vnímá rovněž potřeby malých a středních podniků?

Cílem tohoto programu je sdílení know-how a informací v oblasti ekonomiky, vědy, vzdělávání, výměny mládeže a kultury. Korejská strana v něm akcentuje zejména témata makroekonomického řízení a financí, průmyslové politiky a podpory exportu, průmyslové inovace, regionálního rozvoje, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů či reformy veřejné správy.

Česko spatřuje potenciál v oblastech, které spadají pod tzv. European Investment Project Portal neboli EIPP, tedy v budoucí mobilitě, zelených energiích, optimalizaci a odolnosti přenosových sítí nebo chytrých městech. Právě jich se týkal zatím poslední projekt, jenž se konal pod názvem Smart System Resilience 4.0 v letech 2021 až 2022. Přes velký zájem českých institucí projekt v současné době nepokračuje. O jeho oživení jsme se snažili mimo jiné v rámci zasedání Smíšené česko-korejské komise, které proběhlo letos v květnu v Soulu.

Česká expozice na EU-Korea Research and Innovation Day 2024 (Dnech výzkumu a inovací EU a Korejské republiky, organizovaných Korejskou národní výzkumnou nadací a delegací EU) vzbudila velký zájem. Jaké příležitosti by mohla Česku přinést účast v největším výzkumném programu na světě Horizon Europe 2021–2027, k němuž se má napřesrok přidružit Jižní Korea?

Naše země má i v konkurenci silnějších států co nabídnout, vynikajícím školstvím počínaje a robustní sítí vědeckých institucí a vyspělou výzkumnou infrastrukturou konče. Letos v březnu uzavřely EU a Korejská republika – jako první východoasijská země vůbec – jednání o jejím přidružení k Horizon Europe. Od 1. ledna 2025 budou moci korejské výzkumné instituce a vědci žádat o dotace a vést projekty v rámci tohoto programu na rovnocenné úrovni s vědci z členských států EU. A letos na podzim by se mělo uskutečnit zasedání Smíšené česko-korejské komise pro vědu a výzkum.

Není tajemství, že se Korejská republika chce v nejbližších letech zařadit mezi světové lídry v oblasti AI technologií a polovodičů. Existuje v této oblasti prostor pro česko-korejskou spolupráci?

Korejská vláda hodlá do roku 2030 investovat desítky miliard dolarů, aby upevnila svou pozici v celosvětovém dodavatelském řetězci čipů a polovodičů. Česko se i díky evropské strategii stává strategickým místem pro posílení evropské odolnosti při výrobě těchto komponentů. V této souvislosti se otevírají nové možnosti v česko-korejské spolupráci v rámci dodávek zboží a výrobních zařízení a sdílení znalostí. Již tradičně podporujeme české firmy na veletrzích Semicon nebo AI Expo jak v oblasti navazování obchodních vztahů, tak spolupráce ve výzkumné a akademické sféře. V neposlední řadě se Korea může v tomto odvětví stát také zajímavým investorem na území Česka pro subdodávky do firem z Tchaj-wanu či USA, které se usazují ve střední Evropě.

Čeština jako strategicky důležitý jazyk

Přestože jsou Korejci poměrně uzavřenou kulturou, ekonomický a společenský rozmach je přiměl k podpoře studia cizích jazyků. Na soulské Hankuk University of Foreign Studies se vyučuje také čeština pro cizince, o čemž jsme v TRADE NEWS psali již v roce 2015. Udržuje velvyslanectví kontakty s tamějšími absolventy bohemistiky a v jakých oborech se nejčastěji uplatňují?

Český jazyk se na HUFS vyučuje již od roku 1988. Letos budou mít zdejší studenti českého jazyka historicky poprvé příležitost složit z něj v Soulu certifikovanou zkoušku. K prestiži studia bezesporu přispěje i nedávná aktualizace dekretu jihokorejského prezidenta, kterou byla čeština zařazena mezi tzv. kritické cizí jazyky (pozn. red.: strategicky důležité pro národní rozvoj).

Velvyslanectví a katedra českých a slovenských studií pravidelně pořádají společné akce, jako jsou přednášky, besedy či jazykové soutěže. Při katedře působí rovněž taneční a folklorní soubor Polka. Již během studia mají studenti možnost absolvovat stáže v korejských firmách v ČR. Absolventi se uplatňují ve firmách spolupracujících s českými podnikatelskými subjekty.

V současné době se velvyslanectví zamýšlí nad vytvořením systému, jak využít jazykových dovedností absolventů magisterského studia.

Co plánujete v oblasti kulturních vztahů obou zemí?

Tento rok si Česko připomíná v rámci Roku české hudby 2024 řadu výročí. Za krátkou dobu, co působím v Koreji, jsem zaznamenal, jak tu rezonují jména jako Dvořák, Smetana, jak je tu oblíbená Rusalka a známé Pražské jaro.

Letos na podzim se v Soulu uskuteční slavnostní koncert k výročí 17. listopadu s laureáty Pražského jara, v roce 2025 nás čeká představení Rusalky a turné České filharmonie. Každoročně do Koreje zavítá několik dětských sborů, budeme zde hostit cimbálový soubor Danaj a jazzovou skupinu Bert and Friends a Trio Bulatkin.

Připravujeme rovněž několik projektů spojených se jménem Franze Kafky a přehlídku nejnovějších českých filmů. Podporujeme výtvarné umění a rádi bychom ve spolupráci s Moravskoslezským krajem v příštím roce představili autory z tohoto regionu. Z knižní tvorby chceme prezentovat dětskou a komiksovou literaturu. Předpokládáme, že v roce 2025 bude Soul, a jak doufáme, také Busan, hostit výstavu Mucha Foundation. Vždyť kulturní porozumění otevírá dveře k pochopení a důvěře, které jsou základem kvalitních obchodních vztahů.

Za rozhovor děkuje Věra Vortelová

Foto: Jakub Kopecký

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2024 na straně 22-23.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.