Mladí Malajsijci se dnes už podnikání nebojí

Text Jana Jenšíková a Daniel Libertin Foto Archiv G. L. Sta Maria a Thinkstock.cz Publikováno
thumbnail Malajsie thumbnail Singapur

Gerard Linus Sta Maria pochází z Malajsie, vystudoval management ve Velké Británii a do roku 2004 žil a pracoval v Kuala Lumpuru ve společnosti KFC, kde se postupně vypracoval od manažera restaurace až na pozici senior operations managera. Již deset let žije v České republice a působí jako brand training manager ve společnosti AmRest. Kromě Česka má na starosti také region Polska, Maďarska a Balkánu, takže tráví hodně času na cestách. Náš rozhovor vznikal téměř doslova v běhu.

Jak byste na úvod charakterizoval mentalitu malajsijských a singapurských obchodníků?

Za posledních dvacet let se toho hodně změnilo. Mladí Malajsijci jsou dnes více ochotní jít do rizika, chtějí dosáhnout svých podnikatelských cílů. Ovšem v Malajsii je podnikatelský sektor stále oblastí, kde dominují Číňané. Jsou velmi dobří jak v podnikání, tak v získávání nových kontaktů.

Kdo má v malajsijských a singapurských firmách pravomoc rozhodnout o uzavření a podmínkách obchodu?

Žiji mimo Malajsii více než deset let, ale do té doby byly pravomoci většinově v rukou vedoucích pracovníků. To znamenalo: „Já manažer řeknu, ty pracovník to uděláš.“ Mohu ale bezpečně říct, že od té doby se to také hodně změnilo, i když máme v tomto ohledu stále co dělat ve srovnání s Evropou nebo USA.

Jakou roli hraje při uzavírání obchodu psané slovo a jakou zvyklosti?

Pro mě osobně je psané slovo absolutní bernou mincí. Když na to přijde, co je psáno, to je dáno, ačkoli zejména menší podniky dají také na ústní ujednání.

Dodržují tamější obchodníci uzavřené smlouvy, nebo mají po jejich podepsání snahu ještě nějaké body otevřít?

Jsem zcela přesvědčen, že tamní firmy plně dodržují veškeré smluvní podmínky. Například v Singapuru, jak vím od přátel, kteří mají vlastní firmy, je třeba vždy dostatečně doložit transparentnost vaší firmy, a nadto jsou tam velmi přísné zákony. Takže je to něco, co rozhodně nestojí za to riziko.

Jakou roli tam hraje příslušnost ke společenské a profesní vrstvě?

Na tuhle otázku by asi byly hodně odlišné názory; nicméně mám dojem, že zejména v Singapuru je status velmi důležitý, a podle mého názoru tam lidé regulérně soutěží o to, kdo bude patřit do té nejvyšší třídy. Vzdělání a úspěch jsou v Singapuru brány jako celoživotní cesta.

Když už jsme u Singapuru, je národnostně i  nábožensky velmi pestrý. Jaké kroky vláda uplatňuje, aby se předcházelo konfliktům mezi různými skupinami obyvatel?

Rovnováha mezi jednotlivými rasovými a náboženskými skupinami je singapurskou vládou považována za klíčový prvek úspěchu Singapuru a hrála významnou roli v utváření singapurské identity. Shrnul bych to tak, že je úžasné, že jak v Malajsii, tak v Singapuru může žít vedle sebe tolik lidí různých vyznání; v některých případech stojí jejich chrámy a svatyně dokonce hned vedle sebe. Ačkoli je tam náboženská tematika důležitou součástí každodenního života, každá náboženská skupina si je toho vědoma a považuje za zásadní, aby byla chráněna rovnováha a harmonie, v níž tam lidé mezi sebou žijí. Řekl bych, že Malajsie a Singapur jsou v tomto těmi nejlepšími vzory pro některé problematičtější části světa. Velmi důležitou roli v udržování náboženské rovnováhy a v podpoře dialogu mezi jednotlivými skupinami hrají také vlády obou zemí.

Jsem zcela přesvědčen, že tamní firmy plně dodržují veškeré smluvní podmínky.

A co profese? Jaké převažují u Číňanů, k jakým inklinují Malajsijci, v kterých oborech převažují Indové? A proč? Má to historické kořeny?

Začnu vaší druhou otázkou. Ano, profese obyvatel Malajsie velmi úzce souvisí s historickými událostmi, k nimž došlo před získáním nezávislosti země. Číňané jsou obvykle hodně zaměřeni na byznys. Vedle toho, že chtějí mít rychlý úspěch a slušně vydělávat, aby dosáhli na lepší životní úroveň, jsou také známí svou pílí a ochotou obětovat opravdu hodně tomu, aby jejich podnikání mělo úspěch. Také umějí jít do rizika a mají odvahu dělat důležitá rozhodnutí.

Malajsijci si raději vyberou práci v kanceláři, z které budou mít stabilní příjem, i když musím říct, že vláda dělá hodně pro to, aby se více zapojili do podnikatelského sektoru. Mnozí Malajsijci tak již učinili a mají úspěch. Existuje také mnoho Malajsijců a Číňanů, kteří podnikají společně, a je to výhodné pro obě strany. Indové se obecně vzato angažují v různých oblastech; hlavně co se týče nejrůznějších malých živností, například malých restaurací. Indická kuchyně je v Malajsii velmi populární. Indové také často zastávají odborné profese typu lékařů či právníků.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2014 na straně 36—37.

Štítky Malajsie, Singapur

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.