Jak se malá jihočeská firmička stala partnerem evropských výrobců nákladních aut

Text Hana Hikelová Foto Archiv EGAP Publikováno

K dobrému zvuku českých inovací ve světě přispěla v nedávné době rodinná firma Lešikar a její snímač otáček pro tachografy. Díky pilotnímu projektu EGAP a Technologické agentury ČR na podporu exportu výsledků výzkumu a vývoje se jí podařilo prosadit se mezi zahraničními výrobci nákladních aut a podstatně navýšit svůj vývoz. Nejen o tom jsme hovořili s předsedou představenstva společnosti Lešikar Jakubem Lešikarem.

Můžete čtenářům TRADE NEWS přiblížit, čím se vaše společnost zabývá?

Vyvíjíme a dodáváme různé typy snímačů s bezpečnostní funkcí pro dopravní prostředky, tahače a vysokozdvižné vozíky. V autobusech jde například o kontrolu zavřených dveří. Rádi se věnujeme projektům, díky nimž jsou auta šetrnější k životnímu prostředí.

I když jste zatím malou jihočeskou firmou, máte už řadu let pobočku ve Švédsku. To není zrovna obvyklé. Jak se to přihodilo?

Ve Švédsku jsme našli porozumění pro naše inovační podnikání již krátce po založení firmy před patnácti lety. Tamní trh je pro nás atraktivní, realizujeme odsud naše marketingové a prodejní aktivity. Tak jako se kdysi umělci sjížděli do Paříže, působí v této severské zemi vynálezci. A to je pro nás zdrojem inspirace a nových podnětů.

Pomáhají vám různé státní programy na podporu výzkumu a vývoje? Jaké konkrétně a jak se vám tato spolupráce osvědčila?

Od roku 2014 jsme členy centra kompetence Pokročilé senzory, které financuje Technologická agentura ČR. S podporou Operačního programu Inovace zase realizujeme typové schválení výrobku pro trh EU. Zapojení do struktur české znalostní ekonomiky i s podporou státu podpořilo naše aktivity a přispělo k jejich rozvoji.

Jak jste se dověděli o aktivitě EGAP na podporu exportu výsledků výzkumu a vývoje?

Před rokem tento nový program představil v rámci odpoledne s Technologickou agenturou ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně poradce generálního ředitele EGAP David Havlíček. Můj tatínek – vývojář – se akce zúčastnil. Byl to závěrečný bod programu a dodnes jsem tatínkovi vděčný za to, že na semináři zůstal až do úplného konce.

Jaký váš konkrétní vývoz tento program podpořil?

Evropským výrobcům nákladních aut můžeme díky financování ČSOB, které EGAP pojistil, vyvážet náš vynález snímače otáček pro tachografy. Je to součástka, která pro černou skříňku nákladního auta dodává informace o rychlosti vozidla a zda řidič dělá povinné přestávky v jízdě.

V čem je jedinečnost tohoto řešení oproti zahraniční konkurenci?

Evropská regulace vyžaduje, aby nové tachografy nebyly ovlivnitelné vnějším prvkem, zejména působením magnetu. Náš produkt je technologicky nejvyspělejší, jako druzí v Evropě jsme byli schopni takové zařízení vyvinout. Naše řešení, které je chráněno mezinárodním patentem, snese oproti konkurenci působení stokrát silnějšího vnějšího magnetu.

Kde všude je o váš produkt chráněný patentem zájem?

Obrací se na nás většina výrobců nákladních aut v Evropě. Pro výrobce nadřazených systémů může použití našeho snímače znamenat dosažení nezávislosti vůči jejich přímé konkurenci. Obchodní potenciál představuje i chystané rozšíření tohoto systému dopravní bezpečnosti z EU do USA a Ruska.

Co to znamená pro vaši firmu?

Z mikrofirmy vyrosteme v malý nebo středně velký podnik. Zákazníci z automotive sektoru nás nechají vymýšlet nové věci. Budeme jim moci dodávat další výrobky.

Jaká byla spolupráce se zástupci EGAP a TA ČR? Doporučil byste zapojení do aktivity EGAP také dalším podnikům?

Dostalo se nám od obou institucí maximální podpory. Domnívám se, že ochota EGAP pojistit projekt představovala kritický faktor úspěchu. S doporučením bych rozhodně neváhal. Zejména tam, kde podnik čelí nestandardním rizikovým faktorům, se kterými si kromě EGAP nikdo jiný neporadí.

Na čem v současnosti pracujete? Můžete nám prozradit něco ze svých plánů?

V rámci centra kompetence pracujeme mimo jiné na snímačích pro turbodmychadla. Obtížnost úlohy spočívá v extrémně vysokých provozních teplotách a otáčkách, které musí snímač zvládnout. Pokud zákazníci přijmou tachografický snímač, nabídneme jim snímač hladiny močoviny do systému pro hlídání emisí (Euro 6).

Chceme se stát důvěryhodným partnerem výrobců nákladních aut. Splnit jejich očekávání ohledně kvality. Překvapit je tím, co naše výrobky umějí. Těším se na kreativní týmovou práci a společné zdolávání překážek.

Přejeme hodně úspěchů.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2015 na straně 58—59.

Štítky Rodinná firma, Automobilový průmysl, Výzkum a vývoj, EGAP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.