Potřebujete především „stabilní terminál“

Text Barbora Hartmannová Foto Archiv Performia Publikováno

V Indii se bez zahraniční pobočky těžko obejdete. Nač tedy nezapomenout při jejím zakládání a co je tím hlavním, co o jejím úspěchu rozhoduje, a to nejen na tomto trhu? Ptáme se Mårtena Runowa, majitele a zakladatele mezinárodní společnosti Performia.

Co je zásadní věcí, kterou bychom měli udělat, když zakládáme novou pobočku?

To, co potřebujete, když expandujete ze své centrální kanceláře, je osoba, kterou můžeme nazvat „stabilní terminál“ – někdo, kdo vysílá a přijímá komunikaci. Je to jednoduše kvalifikovaná osoba, která bude schopná zvládat místní provoz, aniž by hlavní kancelář musela být denně zapojena do jeho chodu. A zároveň schopná zabránit tomu, aby zmatky či problémy „prosakovaly“ do centrály, neboť je na lokální úrovni dokáže zvládat. Jakmile máte takovýto stabilní terminál, máte základ pro to, aby mohla vaše pobočka expandovat.

Jaký by tento člověk měl být?

Řekl bych, že byste měli mít stejné požadavky, jako když vybíráte výkonného ředitele, i když název pozice je „manažer pobočky“. Takže by měl mít vysokou produktivitu a pozitivní přístup, motivaci založenou na výsledcích, schopnost plánovat a mít projekty pod kontrolou, vysokou zodpovědnost, dobrou schopnost rozumět druhým a řešit mezilidské problémy a častokrát je také třeba kombinace přirozeného citu pro zacházení s penězi a pro finance obecně.

My v Performii vždy věnujeme opravdu hodně energie tomu, abychom se ujistili, že tato osoba má za sebou dlouhou cestu, na níž pravidelně a stabilně dosahovala výsledků.

A co místní mentalita? Jak bychom s ní měli pracovat?

Navrhuji se příliš hluboce „místní mentalitou“ nezabývat, protože tím hlavním úkolem je zařídit produkci pobočky. Produktivní člověk je produktivní člověk a místní odchylky mají podle mé zkušenosti velmi málo co do činění s tím, zda uspěje. Nejdůležitější je rozběhnout projekt, udržet ho a dokončit, a to nezávisle na tom, kde jste.

Produktivní lidé navíc běžně velmi rychle rozpoznají místní odlišnosti a umějí se často rychle přizpůsobit. Mít v nové lokalitě někoho, kdo je expertem na místní mentalitu, ale neumí zařídit výsledky, vám moc nepomůže. A je celkem zajímavé, že to, co činí někoho produktivním v Indii, se neliší od toho, co činí produktivním jiného v Austrálii nebo v České republice.

To, co činí někoho produktivním v Indii, se neliší od toho, co činí produktivním jiného v Austrálii nebo v České republice.

Co by neměla centrála opomenout, aby pobočka rychle začala fungovat?

Buďte velmi PŘESNÍ, když budete popisovat, co od nových lidí na nové pobočce očekáváte, a ujistěte se, že to přesně vědí právě vaši místní lídři.

Definujte JEDNOZNAČNĚ, co je potřebné a žádané, co se opravdu počítá a co je méně důležité a jak přesně měřit hodnotnou produkci (výsledky).

A jedním z velmi důležitých faktorů, proč je pobočka úspěšná, je opravdový zájem centrály o to, co se v ní děje. Dokud se zajímáme, má pobočka tendenci fungovat dobře. Zajímat se znamená také chtít pomoci, být zodpovědný, dělat vše pro to, abyste ji podpořili, a řešit problémy.

Jedním z velmi důležitých faktorů, proč je pobočka úspěšná, je opravdový zájem centrály o to, co se v ní děje.

Je nutné mít přímo v místě někoho, kdo se postará o oblast personálu, nebo je to možné udělat z centrály?

Běžně bývají firmy závislé na místní schopnosti zaujmout, vybrat a najmout produktivní a rozumné lidi, a abych byl upřímný, toto nepatří vždy mezi přirozené dovednosti ani těch lidí, kteří jsou poměrně efektivní. Právě proto jsme v Performii hodně pracovali na systému, který by umožnil centrální kanceláři pomoci udržet svým pobočkám vysokou úroveň kvality personálu a zároveň mít tuto úroveň pod kontrolou. Centrální kancelář může jednoduše podpořit své pobočky ve všem – od úspěšného inzerátu, správy kandidátů, ověření produktivity až po osobnostní vyhodnocení a díky poměrně nenáročnému tréninku je naučit efektivně vést pohovory. Spolehnout se na schopnost lokálních manažerů vybrat kvalitní lidi nebo nechat lidi z centrály hodně cestovat jsou velmi nákladné a ne moc efektivní varianty.

 

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2016 na straně 76—77.

Štítky Personalistika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.