V podnikání je dobré mít krytá záda

Text Jana Jenšíková Foto archiv ČPP Publikováno
thumbnail Česká republika

Známý americký ekonom a filozof managementu Peter Drucker napsal, že „nikdo nemůže řídit změny, člověk může být jen před nimi“. Kdo podniká, ví, že nelze odhadnout vše, co přijde. Změny k nám dnes nepřicházejí, ale letí kosmickou rychlostí. O to cennější je, pokud v nenadálých situacích nezůstaneme sami. A k tomu patří také to, že svůj podnik efektivně pojistíme, aby mohl i v takovýchto časech dál existovat a plnit své závazky. O tom si povídáme s generálním ředitelem České podnikatelské pojišťovny, jedné z našich nejvýznamnějších pojišťovacích institucí.

I když má vaše pojišťovna slovo „podnikatelská“ v názvu, neznamená to, že pojišťujete výlučně podnikatele. Jak důležitý je pro vás segment podnikatelského pojištění?

Je to velice významná část našeho byznysu, tvoří z něj dvacet procent. Podstatnější je však pro nás fakt, že posledních deset let tento podíl neustále roste. Například za loňský rok objem tržeb dosáhl hranice 2,7 miliardy korun a rostli jsme tak meziročně o víc než 10 procent. Dovolím si říci, že v pojištění podnikatelských rizik jsme skutečně na špičce pojistného trhu a velmi si tohoto postavení vážíme, neboť to znamená, že nám naši klienti důvěřují.

Kam vás to řadí na trhu s pojištěním?

Díky našim výsledkům v podnikatelských pojištěních jsme aktuálně čtvrtou největší neživotní pojišťovnou na trhu. A naše služby oceňuje i odborná veřejnost. Pravidelně bodujeme v anketě Pojišťovna roku pořádané pojišťovacími makléři, kde jsme letos získali „stříbro“ v hlavní kategorii Pojištění průmyslu a podnikatelů. A druhou příčkou nedávno ocenila naši nabídku pojištění pro podnikatele také odborná porota v soutěži Zlatá koruna. Ocenění odborníků je pro nás potvrzením toho, že svou práci děláme dobře, což nás samozřejmě těší.

V minulém rozhovoru pro TRADE NEWS jsme spolu mluvili o tom, že váš úspěch stojí na důvěře. Důvěře, na níž je postavený váš tým, důvěře, kterou do vás vkládají vaši klienti. Ocenění jsou také odrazem důvěry.

Ano, je to přesně tak, jak říkáte. Máme velmi dobré jméno především díky vztahům s klienty a pojistnými makléři, kteří vědí, že držíme slovo a že jsme připraveni jim vyjít maximálně vstříc. Samozřejmě naprosto zásadní roli ve vztahu ke klientům a makléřům hraje kvalita, rychlost a spolehlivost řešení pojistných událostí. Něco pojistit umí řada pojišťoven, ale když přijde na lámání chleba, tedy na výplatu škod, pouze někteří jsou schopni se s tím vypořádat ke spokojenosti klientů i obchodních partnerů.

Na co je podle vás dobré, aby se čeští podnikatelé aktuálně pojistili?

Stále platí, že základem je v každém případě kvalitní pojištění majetku a odpovědnosti za způsobenou újmu, a to nejen pro velké firmy, ale také pro malé a střední podnikatele a živnostníky. A dodávám: v dostatečně vysokém limitu. Ten se rozhodně vyplatí nepodceňovat a majitelé firem by si měli nechat poradit od makléře tu nejoptimálnější hranici. Co považuji za naprosto nezbytné, pokud chce podnikatel přestát případnou velkou škodu, je pojištění přerušení provozu. A pokud k podnikání používáte auta, je potřeba myslet i na rizika spojená s vozovým parkem. Kromě povinného ručení, havarijního pojištění a vybraných připojištění jsou to třeba i rizika spojená s přepravou nákladu.

Co podnikatelé stále podceňují?

Moje odpověď je zcela jednoznačná: pojištění odpovědnosti, to bohužel zdaleka nemá každý z nich. Jedná se totiž o riziko, které v případě poškození třetí strany může být pro firmu naprosto likvidační, a přitom majitel společnosti nebo její management ani nemůže stoprocentně ovlivnit, co zaměstnanci nebo provoz jako takový mohou způsobit. Stejně tak je dobré pojistit se na škody, které mohou vzniknout kvůli vadným výrobkům, včetně nákladů spojených s jejich stažením z prodeje a tak podobně. Doporučil bych myslet i na specifické činnosti, které vyžadují zvláštní druh povinně smluvního pojištění – profesní odpovědnost. Toto pojištění sjednáváme například v případě zdravotnických zařízení, architektů, daňových poradců, projektantů a v dalších profesích.

Chystáte na poli pojištění podnikatelských rizik nějaké novinky?

Své produkty upravujeme několikrát ročně podle přání klientů a podmínek na trhu. Nabídkou pojištění proti terorismu jsme tak letos reagovali na aktuální poptávku kvůli obavám z vývoje bezpečnostní situace ve světě. V ČR si produkt sjednávají především nadnárodní společnosti. Mají ze zahraničí reálné zkušenosti a samy tento typ pojištění vyžadují a poptávají. Také mezi domácími podnikateli se setkáváme s rostoucím zájmem. Ne snad kvůli riziku terorismu, ale produkt lze sjednat i pro škodu na majetku způsobenou sabotáží, výtržnostmi či občanskými nepokoji. Nebojíme se jakékoliv výzvy a jsme rádi, když můžeme vymyslet klientovi pojištění na míru i v případě zcela nestandardního požadavku na pojistné krytí, pro které na českém pojistném trhu není vhodný produkt. Takže novinky nás vlastně provázejí neustále.

V oboru se pohybujete skoro dvacet let. Kam se za tu dobu posunul trh s pojištěním podnikatelských rizik? A co musíte umět, abyste obstáli?

Pojištění podnikatelských rizik prošlo u nás obrovskou transformací. Produkty, které jsou dostupné na českém trhu, jsou svými parametry srovnatelné s tím, co nabízí trh evropský. Segment podnikatelských pojištění má přitom svá jasně daná specifika. Pokud vám mám odpovědět na druhou část otázky, opět zdůrazním slovo důvěra. Abyste byli úspěšnější než konkurence, musíte mít důvěru klientů a makléřů, nabízet perfektní služby a umět se rychle a efektivně přizpůsobit tomu, co klienti potřebují.

Štítky Pojištění, ČPP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.