CzechInvest prochází změnouDá víc energie do podpory menších a středních firem

Text Jana Jenšíková Foto archiv CzechInvestu Publikováno

Čerstvou generální ředitelku agentury CzechInvest Silvanu Jirotkovou jsme zastihli těsně před jejím odjezdem do Japonska, kde ji v rámci společné mise naší ekonomické diplomacie čekala setkání s investory, partnery a kolegy. Po návratu plánuje předložit ministrovi průmyslu a obchodu strategii dalšího směřování CzechInvestu, včetně představy, jak by agentura mohla ještě víc pomáhat našim firmám.

S CzechInvestem byly vaše profesní cesty spojeny mnoho let. Přesto, překvapilo vás něco po nástupu do funkce generální ředitelky?

Máte pravdu, historicky jsem měla agendu CzechInvestu pokrytou a věděla jsem, do čeho jdu. Nyní si postupně mapuji jednotlivé činnosti, jdu do detailů, zjišťuji, co je tam nového – a nemohu říct, že by mne něco doslova překvapilo nebo dokonce zaskočilo. Nic nevybočuje ze standardu CzechInvestu, jak ho dlouhodobě znám. Avšak možná právě proto je nyní doba na to, abychom se zamysleli, co s CzechInvestem dál, jak ho posunout, neboť vznikl v devadesátých letech a od té doby je jeho strategie celkem neměnná. Historicky se specializujeme, a tak nás vnímá i podnikatelská veřejnost, jako agentura, která láká zahraniční investory. To bych chtěla změnit.

Jaká je tedy vaše vize? Upustíte od agendy zahraničních investic?

To určitě ne, ale budeme si mezi investory vybírat ty sofistikovanější, technologicky náročnější firmy, které svým zaměřením zapadají do našeho konceptu posunout Českou republiku mezi technologicky vysoce vyspělé a inovativní země. Dále chceme víc reagovat na potřeby konkrétních mikroregionů, v nichž se aktuálně vyskytne nějaký problém, třeba nezaměstnanost v souvislosti s uzavřením podniku nebo dolu.

Tedy investice s vyšší přidanou hodnotou?

Ano, ale já tu přidanou hodnotu nevidím pouze v konkrétním čísle, tedy rozdílu mezi vstupem a výstupem dané firmy, ale spíše v tom, jak je zaměřená. Ta hodnota se může vytvořit tím, že dojde k technologickému transferu na českou univerzitu nebo podnik, který pak zaměstná lidi s vyšším vzděláním, bude mít vyšší procento pracovníků ve výzkumu a vývoji. Právě na tyto investice se CzechInvest nyní zaměří a vloží do nich své kapacity. Nechápejte to však tak, že ty ostatní investice bychom tady nechtěli. Ovšem naše agentura nebude mít do budoucna už tolik času na to, aby se jim systematicky věnovala ve stejném rozsahu, jako tomu bylo dosud.

Chápu to tak, že si tím asi trochu uvolníte ruce a kapacity. Kam je nasměrujete?

Ano, víc energie a kapacit, případně strukturálních programů, bychom chtěli zaměřit na malé a střední podniky včetně start-upů. Startupové programy u nás úspěšně běží, nakonec o nich v TRADE NEWS informujete. A budou pokračovat dál stejně, jako poběží jejich financování ze strukturálních fondů a programovací období. Ale hlavně nám připadá, že jsou úspěšné, a takovou mám i zpětnou vazbu od nich.

Co se týká malých a středních podniků, navážeme i na naše dosavadní aktivity například na program podpory subdodavatelů, v němž se snažíme prodávat naše české firmy právě zahraničním investorům, kteří k nám přicházejí. Naším cílem je pomoct MSP v tom, aby nebyly jen „pouhými“ dodavateli, ale aby se staly i výrobci finálních produktů, exportéry, abychom je podpořili v jejich globálních ambicích. Často totiž vidíme, že i velice úspěšné české firmy na domácím trhu nemají potřebu tlačit se do zahraničí, už je to pro ně příliš složité, říkají si, že úspěch doma jim stačí a víc nepotřebují. A my bychom chtěli právě tento náš národní kapitál, který v nich máme, zkusit trošičku motivovat a podpořit v tom, aby byly sebevědomější, aby se pouštěly na zahraniční trhy a aby tam byly úspěšné.

Nepřekrývá se to trochu s činností proexportní agentury CzechTrade?

Nemyslím si, naopak, měli bychom se doplňovat. My nebudeme ti, kdo budou MSP zajišťovat byznys ve smyslu, že bychom jim hledali odběratele na zahraničním trhu, jako to dělá CzechTrade. Chtěli bychom se na ně zaměřit u nás doma a pomocí našich nástrojů, kontaktů a know-how, třeba i s inovativními řešeními start-upů, o něž se staráme, je posouvat dál. Tedy pracovat s nimi tady v Česku, nikoli jim zajišťovat byznys v zahraničí.

Takže i v tomto smyslu počítáte s větším propojením s vědou a výzkumem, je to tak?

Máme specializované oddělení vědy, výzkumu a inovací, které je dlouhodobě v kontaktu s výzkumně-vývojovými centry, s firmami, které se tímto směrem specializují, vědí přesně, jaké jsou jejich možnosti a kapacity, spolupracují s univerzitami, mají celkově znalost tohoto prostředí – a tu mohou zprostředkovat právě MSP, včlenit je do tohoto prostředí a propojit s důležitými hráči. Na tomto základě může dojít k synergiím, které budou prospěšné pro více stran.

Jak si firmy, které budou mít o takovou pomoc zájem, vybíráte? Někteří podnikatelé si totiž třeba nemusí být jistí, že na to mají, že jsou na to jejich společnosti připraveny. Co byste jim doporučila?

Aby neváhali a kontaktovali nás, protože jejich plány a aktivity společně probereme a na jejich otázky jim odpovíme. Kolegové z oddělení VVI umí rychle posoudit, zda je v naší síti a kontaktech něco, co by pro takového zájemce mohlo být v danou chvíli užitečné, mohlo mu pomoct či posunout jeho podnikání dál. Jinak bych svou odpověď v tuto chvíli více nekonkretizovala. V současnosti připravujeme strategii na další období, v ní nastavíme priority i z pohledu sektorů, ale to bych nechala na nějaký příští rozhovor pro TRADE NEWS ve druhé polovině roku, kdy budu moci vašim čtenářům prozradit víc.

Přece jen ještě v souvislosti s MSP dovolte jednu otázku. Často slýcháme z jejich strany nářky na to, že velké zahraniční investice a projekty berou domácím firmám nejen lidi, ale i prostředky atd. Jak se na to díváte?

Zřejmě mají na mysli investiční pobídky. Ty jsou dlouhodobě zaměřeny nejen na zahraniční společnosti, mohou o ně žádat i MSP a české firmy obecně, není to omezeno pouze na zahraniční subjekty. Nicméně v rámci přípravy novely zákona o investičních pobídkách se snažíme prosadit, aby naše MSP musely splnit pouze poloviční požadované parametry oproti zahraničním firmám. Tím by pobídky pro ně měly být daleko dostupnější. Samozřejmě nevíme, v jakém stavu to bude schváleno, ale myslíme si, že tento bod by neměl narazit na nesouhlas některého z rezortů, a věříme, že to takto vejde v platnost.

Tak to je dobrá zpráva pro naše MSP. Vypadá to, že by se jim mohlo blýsknout na lepší časy. Co ještě pro ně chystáte?

Myslím, že je potěší i naše společná aktivita Tým Česko, kdy si všechny státní instituce podporující naše firmy sedly k jednomu stolu a vytvořily sdílenou podporu podnikání. Vedle CzechInvestu je to dále CzechTrade, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR, samozřejmě pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu. Všichni máme společného klienta, tedy naše podnikatele. Cílem Týmu Česko je zefektivnění a zrychlení našich služeb, které jim poskytujeme. Zatím jsme na začátku, ale plánů máme v tomto směru mnoho. Mimo jiné budeme více koncentrovat své síly a šetřit náklady.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv CzechInvestu

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2018 na straně 72-73.

Štítky CzechInvest, Nové technologie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.