Podporu našich firem považuji za stěžejníV květnu je beru s sebou do Kanady

Text Jana Jenšíková Foto archiv PSP ČR Publikováno

Pustit se do světa prodávat své výrobky nebo služby s lvíčkem za zády, tedy s podporou státu, je vždycky lepší než tam jít jako „sám voják v poli“. To vám potvrdí každý ze zkušených exportérů. A určitě dodá, že té podpory není nikdy dost. Na oficiální cesty začal v doprovodu podnikatelské mise jezdit také předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček. Osvědčilo se to?

První takovou cestou byla vaše loňská oficiální návštěva ve Spojených arabských emirátech. Jak ji s odstupem času hodnotíte?

Měl jsem velmi dobrý pocit již ze samotné přípravy. Čas, který jsme investovali do souhry všech aktérů se určitě vyplatil. Misi českých podniků organizoval Svaz průmyslu a dopravy, o část se postarala Smíšená komora ČR– Spojené arabské emiráty, oslovili jsme také náš organizační tým pro Expo 2020 v Dubaji.

Oficiální návštěva byla příležitostí zapojit co nejvíce těch, kteří už ve Spojených arabských emirátech působí, a zároveň oslovit nové firmy u nás i u arabských partnerů. Rýsují se nám totiž další možnosti spolupráce a z výsledků cesty mám velmi dobrý pocit. Přípravě jsem se věnoval již v Praze. Několikrát jsem hovořil s velvyslancem Spojených arabských emirátů a velmi cenné bylo pro mne také setkání se všemi velvyslanci členských států Ligy arabských států. Návštěva vyvolala zájem i ostatních blízkovýchodních zemí a mnohé české firmy začaly rozšiřovat svůj trh z Dubaje či z Abú Zabí do celého regionu.

Na čem jste postavil svou misi?

Z osobního kontaktu s velvyslanci v Praze jsem se snažil předem zjistit, co koho zajímá a jak bych mohl i třeba při krátkém setkání drobným příběhem zaujmout. V Abú Zabí a v Dubaji si podávají dveře delegace z celého světa. Je dobré napříč kulturami ukázat, že jsme připravení lidé, kteří mají opravdový zájem o rozvoj a hloubku vztahů.

Možná vás to udiví, ale vyprávěl jsem Arabům třeba o Kroměříži. Vůbec první písemná zmínka o mém rodném městě pochází z roku 1154, z mapového atlasu Al-Kitáb al-Rudžari slavného arabského zeměpisce Al-Idrísího. Kroměříž se na mapě jmenuje Agra.

Samozřejmě je výhodou nejen příběh, ale i osobní sympatie. Můj protějšek, předsedkyně Federální národní rady dr. Amal Al Qubaisi, je první ženou v podobné vysoké funkci v arabském světě. Získala již mnoho mezinárodních zkušeností, a tak jsme velkou část inspirativních rozhovorů věnovali i našim aktivitám v Evropě a ve světě. Podepsali jsme také memorandum o spolupráci našich parlamentů. Umožní přímé vztahy mezi výbory i mezi poslanci, skupinami přátel ČR a Spojených arabských emirátů. A o tyto vztahy se pak budou moci opřít v budoucnosti i naše firmy.

S kým jste se ještě setkal?

Zvláštní význam mé návštěvy dokreslují přijetí na nejvyšší úrovni. Po státní návštěvě prezidenta Miloše Zemana v roce 2015 jsem byl prvním představitelem, který se setkal s šejkem Mohammedem bin Zayedem bin Sultanem Al-Nahyanem, korunním princem Abú Zabí a zástupcem velitele ozbrojených sil země. V Dubaji mne pak přijal šejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, předseda vlády Dubaje a viceprezident Spojených arabských emirátů. Považuji tato setkání a rozhovory za výraz úcty k České republice a také ocenění za práci, kterou jsme věnovali přípravě cesty i sestavení podnikatelské delegace. Bylo pro ně důležité, že mne doprovázejí firmy s výborným renomé z Evropy nebo z jiných trhů a že máme skutečně co nabídnout. Oba projevili zájem navštívit Českou republiku.

A vaši další partneři, se kterými jste diskutoval konkrétní možnosti uplatnění pro české firmy?

Zaujalo mne, jak jsou připraveni a jak hodnotí naši zemi a potenciál našich firem. Velmi mne potěšilo, že ministr pro ekonomiku, Sultan bin Saeed Al Mansoori, si rozhovor připravil na téma, jak ještě více můžeme zlepšit podmínky pro obchod a investice našich firem v SAE. Měl k dispozici analýzu potenciálu naší ekonomiky a jeho úřad odhaduje, že pro české firmy existuje v příštích letech prostor pro jeho zdvojnásobení. Počítají s našimi firmami, zejména z oborů klíčových pro diverzifikaci hospodářství – z energetiky, elektrotechniky, sklářského průmyslu, dopravních technologií a chemického průmyslu.

Velmi podnětné bylo jednání s ministrem pro umělou inteligenci Omarem bin Sultanem Al-Ulamou, který mi představil modernizační vize země a propojení informačních technologií v infrastruktuře a v průmyslu. Navštívil jsem také experimentální pracoviště v budově Emirates Towers. Velké renomé, a tím i možnosti má náš obranný průmysl. Hlavními položkami jsou radarové systémy, ruční zbraně, střelivo a součásti bojových vozidel. Země má čtrnáctý nejvyšší vojenský rozpočet na světě, přičemž téměř jedna třetina výdajů v období let 2017 až 2022 má být vynaložena ve formě investic do vlastní zbrojní výroby doma i v zahraničí. Mnohé naše podniky již prokázaly, že mají pro společnou výrobu se zahraničními partnery nejlepší předpoklady.

Od mise ke konkrétním projektům a kontraktům je ještě mnohdy dlouhá cesta. V čem spočívá přínos účasti firem ve vaší delegaci?

Vedu jednání oficiální delegace, přičemž v zemi, jako jsou Spojené arabské emiráty, kde má na rozhodování značný vliv stát i vládnoucí kruhy, je vše, co komunikujeme, pečlivě vnímáno. Zmiňujeme určité konkrétní obchodní nebo investiční aktivity, ověřujeme si správnost našich předpokladů nebo můžeme jako představitelé státu hovořit i s dalšími partnery, mezi které patří různé komory, svazy, spolky. Firmy, které se mnou byly v delegaci, jistě mohou svým partnerům ve Spojených arabských emirátech svoji účast v misi zdůraznit. Je to důležité kritérium, neboť v arabském světě znamená dobrá spolupráce firmy s vlastní vládou jistotu, že naše administrativa bude firmu podporovat i v jejích zahraničních aktivitách.

Na jakou ze svých nejbližších zahraničních cest pojedete s našimi podnikateli?

V lednu jsem přivítal v Praze předsedu kanadského parlamentu Geoffa Regana. Domluvili jsme se, že mne na mé brzké reciproční návštěvě v Kanadě od 26. do 31. května bude doprovázet podnikatelská mise. Hospodářská komora brzy začne oslovovat firmy. Protože navštívím kromě Ottawy a Toronta také provincii Nové Skotsko, předpokládám zájem z oborů strojírenství, leteckého a obranného průmyslu. Kanada je pro nás velmi perspektivním trhem a dveře se nám tam ještě více otevírají v souvislosti s dohodou CETA.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv PSP ČR

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2019 na straně 60-61.

Štítky Podpora exportu, SAE, Kanada

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.