David Formánek: Ve vztahu s firemním klientem nás stroje nenahradí

Text Jana Jenšíková Foto archiv KB Publikováno

Povedou nové technologie k větší životní spokojenosti a štěstí? Stanou se ti, kteří už nebudou muset pracovat a ani pro ně práce nebude, šťastnými v obklopení virtuální realitou? Pokud se těmito otázkami nebudou důsledně zabývat vědci a politici, brzy je nastolí společnost sama. I o tom jsme si povídali v předvečer největšího strojírenského svátku s Davidem Formánkem, šéfem korporátního a investičního bankovnictví Komerční banky.

Banka jako IT firma?

Letošní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně rezonuje s ambiciózní strategií Czech Republic: The Country For The Future. V centru pozornosti je robotizace a digitalizace. Jak podle vás bude vypadat finanční sektor za deset let? A jak se na to už nyní připravujete?

Myslím, že se bude vyvíjet dvoukolejně. Jedna větev bankovnictví, a to ta pro občany, povede po on-line cestě. Bude ovlivněna technologiemi natolik, že se stane jakýmsi on-line podnikáním. Uvedu příklad: ráno přijdete do realitky a odpoledne odejdete s klíči od vysněného bytu. Na jednom místě digitálně zařídíte vše, od výběru místa, bytu, kupní smlouvy, vybavení, pojištění až po hypotéku.

Budete tou realitkou, nebo budete jen poskytovat finanční služby jako součást tohoto konceptu?

Jestli banka bude realitka, nebo realitka bude banka, to řekne čas – a regulátor. Ale vážně: důležité pro nás nyní je, že se musíme zamýšlet nad tím, jak poskytovat lidem čím dál víc komplexní služby. Technologie toho budou součástí, integrace a digitalizace nahradí část lidské práce, digitální kanály pobočky, propojení informací a systémů umožní vznik uživatelsky příjemných aplikací. Stát může využít naše precizní data a vysoké bezpečnostní standardy například u projektu jednotné digitální identity občanů, kdy si zažádáte o občanku nebo změnu tarifů odběru energií z domova velmi podobně, jako dnes zadáváte a verifikujete platby v mobilní bance. Vyvíjí se to všechno rychle. Před patnácti lety jsme si nedovedli ani představit, že budeme mít banku ve svém mobilu, a dnes si neumíme představit, že by tomu tak nebylo – a chceme čím dál víc.

Korporátní bankovnictví bude i dál vonět člověčinou

A co ta druhá větev, tedy korporátní bankovnictví? Tady si nemyslím, že hned tak dojde k podobnému převratu. Nebo se mýlím?

Nemýlíte, tady nás technologie hned tak nepohltí. Míra sofistikovanosti služeb je tu vysoká a tak to zůstane, i když bezpapírový svět bude daleko větší než nyní. I tady se stane standardem on-line prodej, komunikace, procesování, statistiky, ukládání dokumentů, milá připomenutí některých povinností a zejména předvídání přání klientů. Ovšem samotný obchodní model bude stále založený na lidském kontaktu, poradenství, expertize, a to ideálně v blízkosti sídel firem. V tomto případě technologie člověka nahradit podle mě nemohou. Šéf firmy se nebude svěřovat stroji se svými problémy a řešit s ním, jak z nich ven. Od bankovního poradce očekává mimo jiné také životní moudrost, empatii, případně velkou míru kreativity.

Stane se tedy v budoucnu právě korporátní bankovnictví jakousi oázou, v níž se budou moci uplatnit bankéři z masa a kostí, kteří se pro svou práci prostě narodili? A jak by měl vlastně vypadat takový ideální bankéř?

To je hezká otázka. Měl by to být kreativec, inovátor, proaktivní, entuziastický člověk, měl by umět inspirovat a zároveň být velice erudovaný, protože řada firem se na nás obrací o radu. Ale měl by být také důkladný, trpělivý, umět pracovat s rizikem a umět ho ohodnotit, mít analytické i syntetické schopnosti. Tady vidíte, že nám technologie mohou pomoci se k tomuto ideálu dostat, ale že by nás nahradily, toho se podle mne bát nemusíme.

Ale ještě bych se rád vrátil k první části vaší otázky. Pro nás bankéře je kontakt s firmami opravdu jakousi oázou a obchodní úspěchy firem, k nimž jim pomůžeme, naším hnacím motorem a vnitřním naplněním. Ovšem obecně pro nás ani cesta korporátního bankovnictví nebude lemována růžemi. Zároveň je totiž jisté, že budeme muset čelit neustále sílící regulaci, jako jsou mezinárodní sankce, GDPR, PSD2, klesajícím poplatkovým výnosům a stále náročnějším zákazníkům požadujícím bezpečný, rychlý, nepřetržitý a bezplatný servis.

Lidé jako přidaná hodnota

Když už hovoříme o týmu vašich odborníků, je to jedna z velkých přidaných hodnot vaší banky. O tom jsme už na stránkách TRADE NEWS diskutovali. Povedlo se vám tuto hodnotu ještě posílit?

Ano, klademe důraz na přenášení inspirace z oblasti velkých nadnárodních společností také regionálně působícím lokálním klientům. Letos jsme velmi posílili tým specialistů investičního

bankovnictví. I na základě průzkumu AMSP ČR jsme si uvědomili důležitost vysvětlování principů fungování úrokového a měnového zajištění. Vzhledem k volatilitě finančních trhů si každý obchodník musí sám zvážit, zda částečně eliminovat alespoň některá rizika bankovními nástroji. Společnosti, které uzavřou úrokové zajištění u svých úvěrů, se chrání proti růstu úrokových sazeb a mohou přesně kalkulovat náklady spojené s obsluhou úvěru – úrokové platby. Podniky zajišťující budoucí platby a výdaje v měně, kterou potřebují, mají rovněž jasně nastavený plán bez zásadních překvapení. Stále se setkáváme s tím, že v řadě firem o těchto možnostech mnoho nevědí a jejich majitelé jsou příjemně překvapeni, že tak mohou alespoň některá rizika ošetřit.

Být o krok před ostatními je výzva

Jakou dobrou zprávu pro firemní klientelu ještě máte?

Jako jediní v Česku jsme uzavřeli s Evropskou investiční bankou smlouvu o dalším poskytování úvěru EuroEnergie s 80% zárukou a úrokovým zvýhodněním až 0,4 % p. a. Věřím, že to je pro firmy dobrá zpráva, neboť se naučily tento úvěr využívat; dosud už jsme financovali sedmdesát projektů. Nový úvěr je připraven pro financování energeticky úsporných projektů ve výši od 1 do 125 milionů korun. Celkový objem alokovaných prostředků činí do srpna 2020 padesát milionů eur (cca 1,3 miliardy korun).

S jakým úspěchem se setkal váš projekt M&A Point související se stále aktuálnějším tématem prodeje či nákupu společností a jejich nástupnictví? Psali jsme, že ho v létě spustíte.

Zájem o něj nás až překvapil. Za první měsíc provozu jsme zaznamenali tisíce návštěv na webových stránkách tohoto projektu (https://www.kb.cz/cs/firmy-a-instituce/m-a-point#tile-oceneni-online) a proběhly už také desítky navazujících osobních jednání našich specialistů s majiteli firem. Vidíte, tento projekt je zrovna ukázkou, jak mohou technologie naši práci posunout. Podnikatelé oceňují, že jsme jim schopni nejen podat elektronicky rychlou předběžnou informaci o orientační hodnotě jejich firmy, ale v navazujícím jednání vše precizovat, případně jim pomoci najít kupce a uskutečnit prodej.

Psali jsme nejednou o firmách, jimž pomohli posílit byznys vaši lidé v KB EU Pointu. Chystáte v tomto směru něco nového?

Založili jsme dceřinou společnost KB SmartSolutions s cílem zaměřit se na spolupráci s fintechy a finančními start-upy a také poskytovat nové služby a nová řešení pro naše klienty. Pod touto hlavičkou budeme dále rozšiřovat nabídku služeb útvaru KB EU Point tak, abychom klientovi mohli kromě žádosti o dotaci dodat i všechny potřebné přílohy, například energetický audit nebo zajištění procedury výběru dodavatele. Tyto služby dnes banky samy nabízet nemohou.

Malé a střední firmy jako páteř naší ekonomiky

Jak vnímáte současnou roli malých a středních podniků v ekonomice Česka? A máte nějaké nové produkty přímo pro ně?

Jsem hrdý, že můžeme poskytovat bankovní služby 38 procentům malých a středních podniků u nás. Je to velké číslo a neméně velký závazek. Jejich podíl na přidané hodnotě ČR totiž tvoří 56 %. Jde o zásadního zaměstnavatele, plátce daní. Je to porovnatelné s Evropou, nicméně většina společností u nás je spíše menších, vzniklých v okolí velkých firem jako jejich dodavatelé. Jsem vždy znovu a znovu plný obdivu, když hovořím s majiteli firem, kteří měli nápad, riskovali, hodně dřeli a dnes vystavují na odiv nádherné výrobky a služby, jež pozvedávají úroveň života nejen v naší zemi.

Speciálně pro MSP jsme významně zrychlili proces schvalování jak úvěrů, tak limitů na finančním trhu. Padesát milionů korun schválíme v řádu dnů a připravujeme zdvojnásobení této částky, a to právě nyní.

Jak byste v této souvislosti zhodnotil spolupráci s AMSP ČR?

Naší dlouholeté spolupráce s asociací si velmi vážíme. Pomáhá nám uvědomit si potřeby malých a středních podniků, ověřit si naše hypotézy a představit třeba i touto formou naše novinky.

Jako banka máte velice detailní přehled o stavu naší ekonomiky. Co si myslíte, že bychom měli v budoucnu posílit?

Využiji širšího rámce vaší otázky. Myslím, že bychom měli posílit hrdost na naši zemi, protože nám ji v Evropě závidí. Žijeme zde totiž v komfortu bezpečí a svobody. Často to slýchávám od našich francouzských kolegů z mateřské společnosti Société Générale. Mnoho z nich si u nás na penzi vytváří zázemí.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv KB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2019 na straně 58-60.

Štítky KB, Nové technologie, digitalizace, MSP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.