V roce krysy čekáme na tuzemském hřišti stabilitu

Text Jana Jenšíková Foto archiv KB Publikováno
thumbnail Velká Británie

Co čeká tuzemskou ekonomiku v tomto roce? Jak jsou na tom čeští producenti a jakým výzvám budou čelit? I o tom si povídáme s Davidem Formánkem, šéfem korporátního a investičního bankovnictví Komerční banky.

V prvním čísle nového roku se v TRADE NEWS většinou ještě vracíme k tomu uplynulému. Jak jste jej vnímali z pohledu světového dění a jeho dopadů na českou ekonomiku?

Celá globální ekonomika zpomalovala ve světle narůstajících nejistot, především geopolitického charakteru. Obchodní války rozpoutané Donaldem Trumpem se podepsaly na prvním poklesu světového obchodu od globální recese roku 2009. Specificky Evropu včetně té střední pak zatěžoval nekončící příběh brexitu. Pro českou exportně orientovanou ekonomiku se tedy vnější prostředí vloni nevyvíjelo zrovna příznivě. Největší výzvou ale pro české producenty bylo vyrovnat se s recesí německého průmyslu. Ten klesá nepřetržitě od poloviny roku 2018.

Co jste třeba nečekali?

Enormně silnou korunu prorážející hranici 25 korun za euro. A hlavně ostrý start roku s hrozící válkou mezi USA a Íránem a sestřelené civilní letadlo tento trend ještě podtrhly.

Silná koruna není pro exportéry nic příjemného

Jak si myslíte, že se s tímto vývojem vyrovnaly české firmy?

Tuzemští producenti se s vnějšími hrozbami vypořádali více než statečně. Ekonomika jako celek sice zpomalila tempo svého růstu k hodnotám kolem dvou procent, to však není žádná katastrofa a rozhodně nemůžeme mluvit o nějaké recesi či krizi. Slábnoucí zahraniční poptávku kompenzovala tuzemská. Ta si svou sílu udržela zejména díky přetrvávající rekordní zaměstnanosti a nadále svižnému růstu mezd.

A co ta silná koruna?

Pro vývozce to není dobrý stav. Neustálý tlak na snižování nákladů, zvyšování kvality výroby a nízkou cenu. Tento trend ne všichni vydrží. Chovají se různě. Někteří tratí své zisky a začínají panikařit. Jiní se nevzrušují a čekají na lepší úrovně v nadcházejících týdnech, neboť výkyv je zatím krátkodobý. Pro silnou většinu je dnes standardem mít plán, kalkulovat zisky na určité hladině, zajistit si alespoň část rizika na současných úrovních a doufat, že koruna skutečně oslabí.

Pamatuji dobu, kdy exportéři vyzývali k akci při kurzu 30 korun za euro, a nic zásadního se nestalo. Česká ekonomika se za poslední léta změnila a posunula, takže jí neublíží ani posilování měny.

Rok 2020 je rokem Krysy a říká se, že nás čekají vynikající vyhlídky a nové příležitosti. Jak vidíte po obchodní stránce tento rok vy?

První ukazatele nálady v podnikovém sektoru naznačují, že to nejhorší má německá a potažmo evropská ekonomika v tomto cyklu za sebou, vidíme první známky stabilizace. Bezesporu pomohl výsledek britských voleb, který dává naději na ukončení ságy brexit. Podpis první části obchodní dohody mezi USA a Čínou se též pozitivně odrazil na sentimentu producentů, obchodníků i finančních trhů.

Recesi v eurozóně nečekáme

Je něco, čeho se obáváte?

Na globální úrovni se jako skupina Société Générale obáváme ve druhé polovině roku recese ve Spojených státech. Máme celou řadu signálů, že se současná historicky nejdelší fáze expanze americké ekonomiky blíží ke svému konci. Čekáme ekonomickou recesi technického charakteru, tedy žádnou katastrofu, žádnou finanční krizi.

Jaký vliv to může mít na země eurozóny?

To, že ještě během letoška budou čelit nízké růstové dynamice. Recesi v eurozóně ale nečekáme. Koneckonců centrální banka již v loňském roce zareagovala dalším uvolněním a například fiskální pozice Německa je taková, že v případě potřeby může ekonomiku bez problémů podpořit.

Co z toho vyplývá pro českou ekonomiku, která je silně závislá na dění právě v eurozóně?

Pro Česko předpokládáme letos stabilní hospodářský růst na úrovni posledních měsíců loňského roku, tedy kolem dvou procent. O něco slabší růst než v předchozích letech se projeví lehkým opadnutím extrémně přehřátého trhu práce. Míra nezaměstnanosti trochu stoupne, růst mezd bude o něco pomalejší. Ve světle stabilizující se situace v zahraničí obojí poskytne českým firmám příležitost opět se zaměřit na investiční aktivitu.

Trendy zůstávají: nástupnictví a digitalizace

Vloni jsme se bavili o dvou trendech: nástupnictví a digitalizace v tuzemských firmách. Jakou mají tendenci a jak na ně jako banka aktuálně reagujete?

Myslím, že trend nástupnictví bude rozhodně pokračovat i v tomto roce. Majitelé firem založených především v devadesátých letech předávají své podnikání další generaci, případně hledají nástupce, pokud nemají pokračovatele v rámci rodiny. Motivaci vlastníků prodat svoji společnost z generačních důvodů sledujeme u nás u více než 60 % všech prodejů. A k tomu druhému trendu: vyšší míra digitalizace, a to jak výroby, tak služeb, dříve či později zasáhne všechny podnikatele. S ní přicházejí také nové technologie. Především těm, které nezatěžují či pomáhají zlepšovat životní prostředí, patří nejen budoucnost, ale i naše podpora.

Při nákupu či prodeji firem dokážeme kromě standardních bankovních služeb působit i v roli poradce a celý proces „řídit“. A také se nám velice osvědčily naše webové stránky KB M&A Point s volně dostupnou on-line kalkulačkou pro odhad tržní hodnoty firmy. Za necelého půl roku si takto nechalo ohodnotit svoji firmu na 170 zájemců, přičemž průměrná hodnota ocenění se pohybuje okolo 60 milionů korun.

A co digitalizace?

V oblasti digitalizace si troufám říct, že jsme lídrem v bankovnictví. A to nejen v multibankingu a on-line službách. Věřím, že letos si s KB polovina klientů vymění dokumenty elektronicky, a to od výkazů přes čerpání úvěru a úvěrovou smlouvu až po výměnu karty. Připravujeme například napojení firemních účtů a transakční historie přímo do účetního nebo podnikového systému. Pokud firma poskytuje své služby klientům KB, může také pomocí API rozhraní využít vzdálené ověření jejich identity, tzv. eID, a to plně v souladu s příslušnými zákony a regulacemi. Tyto služby umožní dramatický rozvoj a inovace v podnikání.

Jak progresivně digitalizujeme, stejně aktivně se zapojujeme do nových platforem. Jednou z nich je například on-line portál we.trade pro zajišťovací obchody v rámci evropského prostoru, jehož součástí KB v letošním roce rovněž bude.

Zmínil jste podporu technologiím s pozitivním dopadem na životní prostředí. Jaké v této oblasti připravujete aktivity?

Naše orientace na služby, poradenství a financování investic s příznivým vlivem na životní prostředí bude ještě intenzivnější. Již dnes nabízíme například investiční úvěr se zárukou Evropské investiční banky k financování energeticky úsporných projektů. Další novinkou je náš kontingent na poskytování zvýhodněné úrokové sazby právě na „zelené“ projekty.

Malé a střední firmy jsou v centru našeho zájmu

Nedílnou součástí progresu české ekonomiky byla a bude role malých a středních podniků. Jakou podporu máte pro tento segment za banku připravenu?

Právě malým a středním podnikům věnujeme velkou pozornost. Především v oblasti rychlejšího financování, kdy úvěr do 60 milionů korun jsme schopni schválit do pěti dnů. Troufám si říct, že patříme mezi banky s nejširší paletou zvýhodněných úvěrů s podporou evropských i českých finančních institucí. A jsem přesvědčen, že dalším ulehčením života podnikatelů bude i nová součást banky – společnost KB Advisory, která firmám nabídne energetické audity. Ty jsou nutnou součástí řady „energetických“ dotací. Další službou bude realizace výběrových řízení. Změnili jsme způsob monitorování úvěrů a vyžadujeme menší frekvenci finančních výkazů.

A protože chceme být nadále partnerem 40 % malých a středních podniků, ceníme si dlouhodobé spolupráce s AMSP ČR, která nám pomáhá nejen uvědomit si jejich potřeby, ale být s nimi v úzkém kontaktu i mimo bankovní svět. Proto se letos stala KB generálním partnerem Roku malého podnikání 2020.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv KB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2020 na straně 54-55.

Štítky Trendy, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.