Vracíme věci do pořádkuUž 25 let

Text Jana Jenšíková Foto archiv ČČP Publikováno

S tímto mottem přišla na začátku roku Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP), která slaví čtvrt století svého úspěšného fungování. V tu dobu nikdo netušil, co všechno letošek přinese a že plánované oslavy přehluší covid-19. „Koronavirová krize je zatěžkávací zkouškou jak pro firmy, tak pro jednotlivce. Prověřuje v první řadě jejich odolnost. A pro nás to mimo jiné znamenalo, že heslo, které jsme si pro naši výroční kampaň zvolili, dostalo silnější akcent. Obstáli jsme a cítíme ještě větší odpovědnost,“ říká Jaroslav Besperát, předseda představenstva a generální ředitel ČPP.

Na otázku, jak jste obstáli v koronavirové krizi, jste už v médiích odpovídal několikrát. A tak vím, že se mám podívat z okna. Vidím, že auta jezdí, lidé chodí do práce, takže se pojišťuje… Tak jinak: jak rychle jste chod pojišťovny na jaře převedli na home office?

Nebudete tomu věřit, podařilo se nám to během dvou tří dnů, za což tady znovu chválím především naše IT, ale také všechny své spolupracovníky. Za takto krátkou dobu jsme fungovali doma z 95 procent. Naše lidi jsme vybavili notebooky, zajistili jim vzdálený přístup do firemního systému, vše zabezpečili. Díky tomu pojišťovna pokračovala bez větších problémů, a to jak správa pojištění, likvidace škod, tak také komunikace s klienty. Naučili jsme se využívat videokonference jako efektivní nástroj spojení se zprostředkovateli, obchodními partnery i zaměstnanci.

A co vaše stovka poboček a více než dvě stovky dalších kanceláří? Fungovaly?

Samozřejmě, i když v mimořádném režimu a za dodržování přísných hygienických pravidel. Dělali jsme maximum proto, abychom svým klientům a partnerům zachovali pokud možno co nejvyšší komfort a dostupnost služeb.

Krize jako milníky

Navíc by se mohlo říct, že jste na krizové situace jako pojišťovna stavění.

Dalo by se to tak říct, protože na pojišťovny je dlouhodobě vyvíjen jak ze strany akcionářů, tak ze strany ČNB tlak, aby byly na krizové situace dobře připraveny. Takže si dovolím tvrdit, že obor pojišťovnictví byl na současnou situaci připravený daleko lépe než některé jiné obory.

Na koronavirovou krizi asi nikdo z nás jen tak nezapomene. Jakou další byste zmínil?

Zcela jistě ničivé povodně v roce 2002. Tisíciletá voda rovněž představovala pro všechny zatěžkávací zkoušku. Tehdy jsme jako pojišťovna dostáli všem svým závazkům vůči klientům, i když šlo o horentní částky. Voda napáchala škody za přibližně 70 miliard korun a pojišťovny z toho zaplatily polovinu, aniž by na rozdíl od bank získaly jakoukoli podporu od státu. Všechno zvládly samy.

Osobně se mi ten rok vryl do paměti ještě z jiného důvodu. Jen pouhý měsíc před těmi povodněmi jsem nastoupil do ČPP jako obchodní ředitel. Doslova a do písmene jsem byl hozený do studené vody.

Chtěl jste vždycky pracovat v pojišťovnictví? Pomáhat lidem v krizových situacích?

Musím se přiznat, že vůbec ne. Kdybyste mi v době, kdy jsem dokončil studia na Fakultě strojní ČVUT, řekla, že budu pracovat v pojišťovně, tak bych se tomu zasmál. Ovšem člověk míní a život mění. Dnes jsem moc rád, že mohu být součástí tak důležitého oboru, jakým pojišťovnictví je. Prostupuje celým naším životem, naší prací i soukromím, vlastně je stále s námi. Lidé si to většinou uvědomí až v době, kdy se něco pokazí a my „vracíme věci do pořádku“, jak stojí v našem mottu. Ročně v ČPP vyplácíme přes 200 tisíc škod v objemu více než 5 miliard korun, tedy denně „napravujeme“ cca 548 škod. Když si to představím, naplňuje mě to velkou hrdostí na práci našeho týmu.

Dárky k výročí dostávají klienti

Co všechno jste v roce 25. výročí připravili pro své klienty?

Jsem zastáncem toho, že by naše pojišťovna měla být kreativní a přicházet pravidelně s nějakou novinkou. K výročí jsme však inovací naší produktové nabídky připravili mnohem víc. Na každého čtvrt roku nějakou a k tomu atraktivní slevy ve výši 25 procent na vybrané pojištění. Týká se to povinného ručení, majetkového, životního, ale i podnikatelského pojištění.

Právě to poslední jmenované pojištění pro podnikatele naše čtenáře s největší pravděpodobností zajímá nejvíc. V této oblasti patříte na našem trhu ke špičce, což dokazuje i fakt, že jste letos právě za ně už počtvrté v řadě získali stříbro v soutěži Zlatá koruna. Jak se vám to daří?

Podnikatelské pojištění pro nás představuje velmi důležitý segment. Vloni vzrostlo o téměř 12 procent, na celkovém předpisu ČPP se podílí jednou třetinou a tento podíl stále roste. Mimořádného úspěchu dosáhla ČPP v oblasti spolupráce s makléři, kde předepsané pojistné dosáhlo loni objemu 3,7 miliardy korun. Nabízíme podnikatelským subjektům pojištění jak formou balíčků, tak i individuálním úpisem u velkých rizik. Umíme pojistit živnostníky, malé a střední podnikatele stejně jako velké průmyslové podniky, nadnárodní společnosti nebo celá města a obce. Ve svém portfoliu máme pojištění majetku i odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s podnikatelskou činností, ušijeme „na míru“ individuální krytí pro konkrétní klienty. Snažíme se odlišovat i tím, že umíme pojistit speciální, ne zcela běžná rizika v podnikání, jako například nekonání akce, ať už kulturní, společenské či sportovní, nebo rizika spojená s natáčením krátkých reklam i celovečerních filmů, pořádáním divadelních představení či filmových festivalů.

Když se obloukem vrátíme ke krizi, změnil koronavirus něco i v této oblasti?

Například to, že dnes umíme pojistnou smlouvu u podnikatelských produktů sjednat takzvaně na dálku. Není ji třeba podepisovat, je akceptována zaplacením. V praxi to funguje tak, že klient od nás na základě prvotních informací obdrží návrh smluvní dokumentace a má třicet dnů na jeho prostudování. Pokud souhlasí, „podepíše“ tím, že zaplatí. V opačném případě smlouva vůbec nevznikne. Ukázalo se, že to našim klientům vyhovuje, nyní máme většinu smluv sjednávaných akceptací zaplacením, což je velká změna oproti stavu před koronavirovou krizí.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv ČČP

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2020 na straně 68-69.

Štítky ČPP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.