Anna Matúsová: Slováci i Češi dokáží jít za svým cílemA chtějí vybudovat něco, co přetrvá

Text Barbora Hartmannová Foto archiv Anny Matúsové Publikováno
thumbnail Slovensko

Jak zahýbal rok 2020 se slovenskými firmami? V čem se liší Slováci od zbytku světa a v čem jsme si s nimi pořád tak podobní? A na co si dát pozor, když se chystáte vstoupit na slovenský trh? O tom jsme si povídali s Annou Matúsovou, ředitelkou společnosti Performia Slovensko, která se již bezmála čtvrtstoletí pohybuje na poli výběru a hodnocení zaměstnanců.

Jak se dnes Slováci mají?

Slováci jsou obecně velcí bojovníci, nepoddají se nepřízni doby snadno. Propad ekonomiky u nás nebyl tak výrazný, jak se původně očekávalo. Mohu ale mluvit pouze za naše klienty. U nich vidím velké rozdíly podle toho, v jakém segmentu podnikají. Ti z oblasti cestovního ruchu (stravování nebo ubytovací služby) to mají velmi náročné a nad vodou je drží jen jejich vlastní houževnatost a enormní úsilí. Podobně na tom jsou podnikatelé, kteří mají maloobchodní provoz. Lépe je pak v segmentu výroby a tam vidíme i podniky, které nestíhají poptávku.

A co vaše firma? Vím, že vedete pravidelné semináře o budování úspěšných týmů, ale tato činnost je v poslední době velmi omezená, často i nemožná. Jak jste se s tímhle poprali?

Poslední rok nás naučil, že i my musíme být flexibilní a popasovat se s věcmi, které jsme dosud nedělali. A tak jsme masivněji vstoupili do online prostoru, a to nejen předáváním znalostí prostřednictvím webinářů, ale také formou pohovorů s kandidáty nebo schůzkami s klienty, které dnes probíhají videokomunikačními kanály. Můžeme říct, že po roce už nás na tomto poli máloco zaskočí.

Krize odhalí hodnotu lidí

V Česku si všímáme, že firmy, které si už před rokem 2020 sestavily tým z opravdu šikovných, pracovitých lidí, poznaly, jak důležité je mít se na koho spolehnout. Naopak firmy, které to moc neřešily a častokrát musely přijmout kohokoli, teď vidí, koho už dávno měly propustit. Pozorujete tohle i u slovenských firem?

Musím říct, že uplynulé období jednoznačně pročistilo pracovní týmy. Pravdou je, že v době hojnosti byli i u nás zaměstnavatelé častokrát téměř vydíráni požadavky kandidátů či zaměstnanců. To se změnilo a slovenské firmy si uvědomily, že zaměstnanci hrají podstatnou roli v naplňování a dosahování cílů společnosti. Mnohem víc jim tak začalo záležet na tom, kdo jim v tom pomáhá a koho vlastně mají ve svých pracovních týmech. Každopádně asi podobně jako české firmy zjistily, že probíhající krizové situace zvládly také díky přístupu těch nejschopnějších a jejich pochopení celé situace. Protože právě tito lidé v těžších podmínkách opravdu zabrali.

Slováci si rádi hrají

V rámci Performie jste součástí mezinárodní, více než dvacetičlenné sítě poboček. Co podle vás nejvíce odlišuje Slováky od zbytku světa? V čem jsou výjimeční?

Pokud mám srovnat náš tým Performia s ostatními ve světě, zdůraznila bych naši schopnost a ochotu hrát hry. A to nejen mezinárodní expanzní hru Performia, v níž jsme za těch 24 let posbírali hromadu ocenění, hrajeme i naše vlastní „malé hry“, kde jediným potěšením je pocit z dobrého výsledku, z dosažení stanoveného cíle.

Asi těžko mohu zobecňovat, ale řekla bych, že si my Slováci prostě rádi hrajeme. A máme schopnost těšit se z maličkostí, nebrat všechno smrtelně vážně a v těžkých časech nepadnout na kolena.

Jste často v kontaktu se šéfy firem a manažery. Dalo by se z vašeho pozorování říct, jakými vlastnostmi se vyznačují úspěšní slovenští šéfové? A myslíte si, že se v něčem liší od těch českých?

Začnu od konce. Myslím si, že úspěšní čeští a slovenští šéfové se v ničem neliší. Jsou pracovití, houževnatí a hledají způsoby, jak zvládnout danou situaci. Důležité je, že nechtějí vždycky rychle a za každou cenu dosáhnout vítězství. Jejich cílem je velmi často vybudovat dílo, co přetrvá a bude sloužit ostatním.

Dělání všechny smutky zahání

Je něco, co se podle vás slovenské firmy díky pandemii naučily a co je posílilo do budoucna?

Naučily se, že se musí spoléhat samy na sebe. Dívat se a samy důkladně hledat zdroje největších problémů a stejně tak i řešení. A co pozoruji u našich klientů a co mě osobně těší, je, že si podstatně více uvědomují důležitost systematické a profesionální personální práce na budování týmů, která do teď nebyla až tak výrazně na pořadu dne.

Vzpomenete si na nějaký příklad slovenské firmy, které se něco i během nesnadných časů opravdu povedlo? Co konkrétně to bylo?

Jeden z našich klientů po uzavření maloobchodního provozu nejdříve poslal své zaměstnance domů. Atmosféra tak ale stále více „houstla“ a mezi lidmi se šířil strach, co s nimi bude. Nato všechny svolal, rozdělil jim různé práce ve skladech, na inventurách a rekonstrukci prostor. A to mělo neuvěřitelný vliv na náladu lidí i na produkci, a navíc udělali spoustu práce, na kterou při běžném provozu nebyl čas.

Představte si, že chcete se svou českou firmou prorazit na Slovensku. Uměla byste říct, jakých hodnot si Slováci nejvíce cení, co je jim sympatické a co by je naopak rozčílilo?

Slováci si velmi cení čestnosti a otevřenosti. Oceňují ty, kdo se prezentují odvedenou prací, takže by je určitě rozčílily prezentace nepodložené opravdovými výsledky.

Vedete tým už řadu let a stále z vás vyzařuje silná pozitivní energie. Máte nějaký svůj recept na zvládání náročných situací a překračování bariér?

Věřím tomu, co dělám. A svoji činnost chci neustále rozvíjet, protože vidím, že má obrovský dopad na další firmy a lidi. Člověk takhle nemůže zestárnout a věk se pro něj vlastně stává jen číslem.

Text: Barbora Hartmannová

Foto: archiv Anny Matúsové

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2021 na straně 38-39.

Štítky Slovensko, Personalistika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.