V hledáčku malé a střední firmy… Konečně

Text Martina Dlabajová Foto archiv M. Dlabajové Publikováno

„Malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky.“ To je věta, která je do puntíku pravdivá. Malé a střední firmy skutečně představují 99 % společností v EU a dávají práci dvěma třetinám zaměstnanců v soukromém sektoru. Stejný podíl platí i pro Českou republiku, kde zaměstnávají více než dva miliony lidí. Přesto tato věta neříká nic a stala se ukázkovým příkladem politického alibismu par excellence. Naštěstí se časy mění.

Read in English

Aby nezůstalo jen u slov

Politici o těchto firmách jako o páteři ekonomiky EU mluví často a rádi, u slov ale zpravidla vždy zůstane. Malé a střední podniky jsou sice motorem evropského hospodářství, ale jako by tento motor běžel bez jakékoliv pomoci sám a nepotřeboval tu opravit, tu namazat, tu seřídit. V unijních i národních parlamentech jsou často přijímány zákony, které existenci těchto podniků přehlížejí a nelámou si hlavu nad tím, co pro ně nová regulace bude znamenat a jak se podepíše na jejich chodu. Malé a střední firmy se kvůli rostoucím administrativním požadavkům více a více utápějí v nekonečném papírování a nestačí ani jedním okem sledovat, co dalšího si na ně úředníci vymysleli.

Že je s tím potřeba něco dělat, si politici na evropské úrovni začali uvědomovat až ve chvíli, kdy zjistili, že jim, pardon, malým a středním firmám, teče do bot. Pandemie uvrhla velké množství z nich do obtížné finanční situace. Musely zcela ukončit svůj provoz a nad miliony pracovních míst se dodnes vznáší otazník také kvůli pokračující válce na Ukrajině, přetrvávající inflaci či vysokým cenám energií.

Vydupáno ze země

Stabilní a předvídatelné legislativní prostředí, co nejméně byrokracie, snadný přístup k financím, dostatek přehledných informací a minimum překážek pro podnikání na evropském jednotném trhu byly vždycky mé velké priority. V Evropském parlamentu jsem proto dala dohromady poslance z různých politických stran a odborných výborů a společně jsme momentu, kdy se malé a střední firmy dostaly do hledáčku unijních institucí, využili.

Soustavně apelujeme na kolegy, aby se na každý připravovaný zákon dívali optikou malých a středních podniků. Vysvětlujeme jim, že si vždy musí klást otázky, co dobrého nová legislativa těmto firmám přinese a co jim naopak jejich byznys ztíží a zkomplikuje.

Ba co víc, doslova ze země jsme vydupali debatu na plenárním zasedání Evropského parlamentu, která se soustředí jen na malé a střední podniky a jejich potřeby. Tato debata probíhá v přímém přenosu a za pozornosti novinářů z celého kontinentu. A stejně jako její vzor, tradiční projev o stavu Unie, s nímž do Evropského parlamentu pravidelně přichází předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, si klade za cíl nejen shrnout to, co se během posledních dvanácti měsíců dotáhlo do konce, ale co je důležitější: přiznat zaváhání a slepé uličky a říct si, jak postupovat dál. Věřím, že jedině takto můžeme opravdu vyslyšet potřeby malých a středních podniků a odpovídajícím způsobem na ně zareagovat.

V unijních institucích se malým a středním podnikům blýská na lepší časy. Zbývá jen vydržet. Já to mám rozhodně v plánu.

Text: Martina Dlabajová

Foto: archiv M. Dlabajové

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2022 na straně 75.

Štítky EU, MSP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.