Chce zvýšit plat?Pak máte šanci zvýšit jeho zodpovědnost

Text a foto Lucie Spáčilová Publikováno

Vysoké ceny, mediální masáž a nejistá budoucnost způsobují, že jsou lidé pod tlakem. Uvědomují si, že budou potřebovat zvýšit své příjmy, aby si udrželi stávající životní úroveň. Často si však zároveň neuvědomují svoji aktivní roli v řešení tohoto problému a přenášejí ho nejčastěji na stát a zaměstnavatele.

V Performii máme možnost sledovat osobnostní rysy různých národů už více než dvacet let. A jednou ze zajímavých vlastností je zodpovědnost. Zodpovědností nemyslím schopnost přijít včas na schůzku, dodržet slib nebo něco podobného. Lépe bychom ji mohli definovat jako schopnost vnímat sebe samého jako příčinu toho, co se nám děje, takže lidé s vysokou mírou zodpovědnosti jsou iniciativnější. Tím, že jsou schopni vidět vztah mezi svým jednáním a tím, co následuje, dokáží opravdu něco ovlivnit.

Kde jsou na tom se zodpovědností nejhůř?

Nejnižší míru zodpovědnosti zaznamenáváme v zemích s nejlépe rozvinutým sociálním systémem. Například ve Švédsku, Finsku nebo také České republice. Mnoho lidí si stěžuje, ale když ztratí práci, dostanou podporu, když jsou nemocní, je o ně postaráno, za vzdělávání nemusí platit. I to je jedna z příčin nejnižší úrovně zodpovědnosti, lidé jsou jednoduše zvyklí, že se o ně do velké míry postará někdo jiný. Čím větší luxus v tomto ohledu existuje, tím méně je osoba sama iniciativní. Nejvyšší úroveň zodpovědnosti je pak v Indii, protože tam se lidé musejí postarat sami o sebe, jejich iniciativa a plné vědomí vlastního přičinění jsou tedy nutné pro přežití.

Bude to znít přísně, ale právě z tohoto důvodu a dlouholeté zkušenosti bych moment, kdy lidé chtějí větší plat, pojala jako příležitost. Pro dobro každého jednotlivce nezvyšujte plat jen proto, že to potřebují, nebo proto, že se o ně přece musíte postarat. Alespoň ne nad rámec vaší jasné platové politiky. Raději lidem ukažte, jak mohou oni sami být příčinou a jak svou iniciativou mohou ovlivnit svůj příjem.

Představte si, že každý člověk na dané pozici bude maximálně efektivní v dosahování hodnotných výsledků v požadované kvalitě a čase. Že bude stále přicházet s vylepšeními, která jeho produktivnost ještě zvýší. Pokud toto bude naplňovat každý pracovník, je dost pravděpodobné, že se firmě bude velmi dobře dařit a že bude schopna platit své lidi mnohem lépe než kdykoli předtím.

Lidé musí vědět, jak svou mzdu ovlivnit

V době, kdy se ekonomice daří, nejsou žádné zásadní zádrhele a i finanční stránka je v pořádku, není až takový problém tolerovat výsledky, které na sto procent nesplňují naše ideální představy. Firma to tak nějak „unese“. Ve chvíli, kdy se ale situace přiostří a firma potřebuje stoprocentní výkony, aby mohla platit stoprocentní mzdy, a jakýkoli kompromis znamená hluboké propady, je těžké řešit požadavky zaměstnanců na zvýšení mezd.

V tomto případě musí firma nastolit jasnou strategii a podmínky, měla by co nejpřesněji definovat, co doopravdy musí zaměstnanec za svou mzdu odvádět, a to bez kompromisu. Zároveň by každý měl vědět, jak si může vydělat víc. Ještě lepšími výkony, skvělými nápady, které firmě ušetří náklady, nebo pozitivním ovlivněním příjmů. Neříkám, že lidé nebudou „prskat“, ale to se děje vždy, když se snažíte korigovat něco, co nebylo už dávno v pořádku. Držím vám palce, ať jsou vaši zaměstnanci zodpovědní a vědí, že pro vyšší mzdu musí něco udělat.

Text: Lucie Spáčilová

Foto: archiv Performie

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2022 na straně 75.

Štítky Personalistika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.